Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Strukturální a cenové úpravy Tarifu ODIS od 2. července 2017

ODISZměny se týkají výhradně cestujících, kteří využívají k cestování dlouhodobé časové jízdenky a dojíždějí do/z Ostravy, popř. Ostravou projíždějí. Změny se nijak nedotknou ostatních cestujících!

Aktuální Tarif ODIS platný od 1. ledna 2017 byl schválen valnou hromadou společníků dne 15. prosince 2016 s tím, že některá ustanovení týkající se území statutárního města Ostravy platí pouze do 30. června 2017. Jedná se o opatření, které dočasně umožňují zakoupení jedné ze čtyř ostravských zón podle původního členění společně s alespoň jednou mimoostravskou zónou.

Vnitřní členění Ostravy na čtyři zóny pro nově zakoupené dlouhodobé časové jízdenky však od července (konkrétně od 2. července 2017) definitivně končí i pro tyto cestující.

Strukturální úprava:
Podobně jako byly ostravské zóny 1, 2, 3 a 4 sloučeny do jediné zóny 77 (celá Ostrava), bude nově zřízena velká zóna OSTRAVA XXL s číslem 78 zahrnující všechny zóny v oblasti OSTRAVA XXL (Ostrava a prstenec okolo Ostravy).

To znamená, že všichni cestující do Ostravy dojíždějící, popř. z Ostravy vyjíždějící si nově zakoupí pouze tuto zónu 78, popř. k ní další regionální zóny mimo oblast Ostrava XXL.

 mapa zona 78

 

Příklady:
Relace Hlučín – Ostrava (celá trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL)
Do 1.7.2017 zóny 20 – 13 – 1 nebo 20 – 13 – 77 nebo 20 – 12 – 4 nebo 20 – 12 – 77 nebo 20 – 13 – 12 – 77
Nově jen 78

Relace Havířov – Ostrava (trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL a v jedné zóně mimo tuto oblast)
Do 1.7.2017 zóny 40 – 17 – 2 nebo 40 – 17 – 77
Nově jen 40 – 78

Relace Šenov – Ostrava – Vratimov (celá trasa se nachází uvnitř oblasti Ostrava XXL)
Do 1.7.2017 zóny 17 – 2 – 18
Nově jen 78

Cenová úprava:
Řešení se zaměřuje ve shodě s principy uplatněnými již v ceníku pro území Ostravy od 1. ledna 2017 na cenové zvýhodnění cestujících s jízdenkami na dobu delší než 90 dnů, tj. jedná se o jízdenky 5měsíční, 180denní a 365denní.

Cenotvorba nové tarifní zóny 78 nastavena takto:

V případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 7, 30 a 90 dní je cena tarifní zóny 78 nastavena shodně jako součet ceny jedné tarifní zóny XXL a tarifní zóny 77.
V případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 180, 365 dní a 5 měsíců je cena tarifní zóny 78 nastavena tak, aby se její cena rovnala ceně dlouhodobé časové jízdenky příslušných časových platností dle tarifu ODIS v roce 2016 pro kombinaci jedné původní ostravské tarifní zóny (1, 2, 3 a 4) a jedné zóny XXL.
Jízdenky zakoupené před datem změny, tj. do 1. července 2017 včetně, budou platné dle zakoupené konfigurace zón až do ukončení své platnosti.

Zdroj: www.kodis.cz

Aktualizováno 10. 6. 2017 8:06

Jste zde: