Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Oprava tramvajové tratě na ulici 1. máje v Olomouci

DPMOOd 7. dubna 2017 jev Olomouci rekonstruována tramvajová trať v ulici 1. máje, a to za plné uzavírky veškerého provozu.Rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s Komenského ulicí až po náměstí Republiky, kde navazuje na již dříve opravený úsek. V rámci vyloučeného úseku se dále opraví výhybky a přípoje na nám. Národních hrdinů a v ul. 8. května a provede oprava dlažby v ul. Pekařská a Denisova.

Tato rekonstrukce si vyžádala změny jak v tramvajové, tak v autobusové dopravě, a to na dobu přibližně 7 měsíců.

Změny v tramvajovém provozu:

Po dobu stavebních prací bude probíhat výluka tramvajové tratě v úseku Hlavní nádraží – U Dómu – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů.

 • linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.
 • linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
 • linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.
 • linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech mimo vyloučený úsek přes Tržnici a třídu Kosmonautů.

2017 04 22@182@@Výstaviště Flora
Výluková linka č. X4 s vozem ČKD T3 (ev. č. 182), vyfotografována poblíž zastávky Výstaviště Flora.

Změny v autobusovém provozu:

 • Linka č. 50 - autobusová linka č. 50 bude ze zastávky Žižkovo náměstí směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů a zpět vedena po objízdné trase. Změna obsluhy vybraných zastávek

  U Dómu
  směr Náměstí Republiky – neobsluhována
  U Dómu směr Žižkovo náměstí – u přenosného označníku na nábř. Přemyslovců
  Náměstí Republiky – neobsluhována, ve směru od Hl. nádraží nahrazena zastávkou DPMO na ulici Dobrovského
  U Sv. Mořice – neobsluhována

Zavedení výlukovéautobusové linky X:

Autobusový provoz dále v omezeném rozsahu zajistí náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Náhradní doprava bude vedena po trase Hlavní nádraží – U Dómu – Hlavní nádraží výlukovými autobusy s označením X.

Výlukovými autobusy jsou zastávky obsluhovány následovně:

 • Hlavní nádraží – označník C (nástupní) / označník F (výstupní)
 • U Bystřičky – tramvajová zastávka (v obou směrech)
 • Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka (v obou směrech)
 • U Dómu – zastávka u přenosného označníku na nábř. Přemyslovců
604 - 1M5 160...
604 - 1M5 160...
636 - 4M8 963...
638 - 5M2 463...

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Solaris Urbino 12 (ev. č. 604) na lince X, vyfotografovaný na ul. 1. máje.
Fotografie č. 3: Autobus Solaris Urbino 12 (ev. č. 636) na lince X, vyfotografovaný na ul. 1. máje.
Fotografie č. 4: Autobus Solaris Urbino 12 (ev. č. 638) na lince X, vyfotografovaný na ul. 1. máje.

12.4.2017 - O...
12.4.2017 - O...
22.4.2017 - O...
12.4.2017 - O...

Průběh prací v měsíci dubnu 2017.

Fotografie z opravy tramvajové traté na ulici 1 máje v Olomouci.

Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce a.s.

Aktualizováno 24. 4. 2017 18:40

Jste zde: