Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

proelektrotechniky maleDne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je také provozovatelem portálů Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy.

Konference Efektivní emobilita


smart cityKonference byla svým obsahem, zaměřením a strukturou pozvaných účastníků cílena na veřejné a soukromé organizace se zájmem o provozování osobních a užitkových elektromobilů, které jsou podle současných poznatků klíčovými zákazníky při nákupu těchto dopravních prostředků. Konference tedy vědomě neoslovovala rozmanité elektromobilní nadšence a jejich zájmová sdružení.Konference měla více než sto účastníků, jimiž byli v drtivé většině řídící pracovníci a vrcholoví specialisté z municipalit, městských služeb (včetně dopravních podniků) a průmyslových firem se zájmem o provoz osobních a užitkových elektromobilů. Šlo tedy o přesně účastnicky zacílenou akci.Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Sdružení dopravních podniků ČR. 
Hlavními partnery konference byly (v abecedním pořadí) společnosti ČEZ a ČSOB Leasing, dalšími průmyslovými partnery byly společnosti ABB, E.ON, EVC Group, Nissan a Volkswagen (prostřednictvím svého obchodního zastoupení). Tito partneři tak získali příležitost k bezprostřednímu kontaktu se svojí cílovou skupinou v oblasti elektromobility.

Konference ukázala, že trh osobních a užitkových elektromobilů v ČR se rozvíjí a mají o něj zájem vybrané automobilky, dodavatelé infrastruktury, energetické společnosti a bankovní instituce. Jako u každého trhu v raném stadiu životního cyklu je přitom zřejmé, že je toto podnikání spojeno s většími rizikya nejistotami než u zavedených produktů a služeb.

Elektromobily

Na straně dodavatelů vozidel a nabíjecí infrastruktury jsou sledovány soukromé a veřejné organizace jako hlavní cílový trh. Jemu je třeba vytvářet na míru produkty v oblasti vozidel a jejich nabíjecí infrastruktury, včetně například budoucí možné integrace platebních systémů u různých provozovatelů nabíjecích stanic.

Na straně bankovního sektoru jsou vytvářeny produkty pro financování elektrických vozidel. V této souvislosti lze doporučit sledování a další rozvíjení tohoto perspektivního trhu, včetně možného angažování finančních institucí v rozvoji konceptu smart city.

U dotačních titulů lze doporučit především to, abybyly vytvářeny jako zákaznicky orientovaná služba. Znamená to, aby zohledňovaly způsob využívání elektromobilů v organizacích a dobře vážily administrativní náročnost přípravy žádosti oproti skutečnému užitku spolufinancování. Je přitom zřejmé, že některá omezení a komplikované podmínky v pravidlech pro poskytování investičních dotací jsou dány pravidly spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Okamžitá zpětná vazba od účastníků konference z řad jejích partnerů i zástupců různých organizací nasvědčovala tomu, že konference splnila svůj cíl jako propojení dodavatelů s hlavním cílovým trhem.

Více informací a prezentace ke stažení jsou k dispozici na www.smartcityvpraxi.cz

Zdroj: www.proelektrotechniky.cz

Aktualizováno 10. 10. 2016 18:25

Jste zde: