Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Dopravní podnik Ostrava se chystá nakoupit nové tramvaje a autobusy

dpoNa portále veřejných zakázek byla vyvěšena zpráva o tom, že Dopravní podnik Ostrava vypisuje výběrové řízení na nová vozidla v počtu 40 kusů a ceny 1,4 mld. Kč. Ze specifikace je pak poměrně dobře poznat, jaký typ vozidel by to měl být a znalci i vycítí konkrétní typ.

Požadavek sleduje středněkapacitní vůz (tedy náhrada vozů K2 a doplněk Aster či Trií) s otočnými podvozky, určené k jednosměrnému provozu. Důležitým prvkem je důraz na 70% nízkopodlažnost.

Zajímavostí je kritérium provozní rychlosti minimálně 70 km/h s přáním, že zadavatel preferuje schválení vozidla až pro provozní rychlost 80 km/h. Tím by se mohla realizovat vize komfortnější a rychlejší páteřní tramvaje na určitých úsecích trati i když středněkapacitní velikost vozu tuto myšlenku příliš nepodporuje.

Z komfortních a dosud nezvyklých prvků jmenujme předsuvné dveřme s funkcí automatického zavírání dveří po dokončení nástupu a výstupu (např. fotobuňka). Prostor cestujících by měl být vybaven USB konektory pro dobíjení mobilních telefonů v minimálním počtu 10 na vůz. A hlavně má být instalována klimatizace salónu cestujících!

Tyto parametry v podstatě reagují na dřívější neoficiální prohlášení různých pracovníků o budoucím vývoji tramvajového parku v metropoli, kde již nemá být preferovaná pouhá částečná nízkopodlažnost a priorita by měla připadnout skutečně moderně řešeným vozidlům a nikoliv evoluci tramvají T3.

Nebudeme se pouštět do spekulací z internetových diskusí, kdy převažuje přesvědčením, že oním konkrétním vozidlem by mělo být EVO2 od aliance TW Team, ale jsou zde jistá technická omezení, která tento vůz nesplňuje (například dosahovaná rychlost). Vyvracíme však mýtus, že by do tohoto výběrového řízení měl být zařazen “domácí” Inekon Superior, který svým charakterem Ostravě vůbec nevyhovuje.

Je zajímavé si také povšimnout, jak je vůbec organizována tramvajová doprava v Ostravě ze které vzešel požadavek na středněkapacitní vůz. Zatímco v západní Evropě jsou tramvaje považovány za vysokokapacitní způsob přepravy cestujících, kdy jsou na nich nasazovány ta největší mnohačlánková vozidla a v místech, kde je slabší provoz jsou pak doplňovány systémem auto/elektrobusů. Tak v bývalém východním bloku, kde zanechala svou nesmazatelnou stopu tramvaj T3, jsou “podivně” (ne)využívané tratě roztahané po celém městě a ty je třeba obsluhovat s přiměřenými náklady, které může poskytnou právě vozidlo s jedním kloubem v odborné hantýrce nazývané jako “1,5T”. Nepřísluší mi jako autorovi článku na tak malém prostoru tento stav více rozebírat, je však dobré si jej povšimnout.

Důležitým faktorem obnovy vozového parku je i poměrně krátká doba dodání po vysoutěžení, doufejme tedy, že moderní vozidla nahradí již značně přesluhující K2 už brzy. Další informace budeme v tomto článku průběžně aktualizovat.

Vítěz vyběrového řízení na dodávku nových tramvají
Výhercem výběrového řízení na dodávku nových tramvají se stala švýcarská společnost Stadler Bussnang AG. "V Ostravě tímto přibude 30 - 40 nových středně kapacitních tramvají od společnosti Stadler", prozradil technický a investiční náměstek Martin Chovanec. Objednávka se týka 30 vozů na zbylých 10 vozů může Dopravní podnik Ostrava a.s. využít opci.

Je to překvapivé, protože se ze zadání mohlo zdát, že je již předem rozhodnuto. Tramvajový vůz je vyráběný v Bělorusku pod názvem Metelica, ovšem přesný název nové tramvaje pro Ostravu se může lišit.  Kromě Ostravy budou tyto vozy jezdit také v ruském Petrohradě. S výrobky od společnosti Stadler se již v České republice můžeme setkat, například společnost LEO Express provozuje na svých spojích elektrické jednotky Flirt, které právě vyrobila společnost Stadler.

Ostravský dopravní podnik si od nových vozů slibuje zvýšení komfortu cestujících a s tím také nárůst cestujících. Součástí všech nově objednaných vozů, nejen tramvají, se standardně stává klimatizace a tak si i cestující v 3. největším městě ČR brzy vyzkouší tepelnou pohodu během cestování v různých ročních obdobích.

Prototyp tramvajového vozu Stadler Metalica, který je vyroben v delší tříčlánkové obousměrné variantě a je možno jej spatřit v ruském Petrohradě.

Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil na svých stránkách dne 12. prosince 2016, že obdržel námitky k zakázce „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají”. Tyto námitky mají odkladný účinek, který brání podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, a zadavatel je v těchto chvílích přezkoumává. „Tento krok ze strany druhého účastníka tendru není nic, co bychom neočekávali. Věříme, že se nám s námitkami podaří úspěšně vypořádat a s vítězným uchazečem budeme moci uzavřít smlouvu“, sdělil k záležitosti předseda představenstva Daniel Morys.

Podepsání smlouvy na dodávku nových tramvají
Dopravní podnik Ostrava a.s. včera tj. 30. prosince 2016 podepsal se švýcarským dodavatelem Stadler Bussnang AG smlouvu na dodávku 30 nových nízkopodlažních tramvají + 10 může dále zakoupit v podobě opce.

První vozy, které budou vyrobeny přesně na míru ostravským podmínkám, mají být dodány v roce 2018, řekl předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Jak již bylo dříve uvedeno, cena za jedno vozidlo bude 27,2 milionu korun, hodnota zakázky tak přesáhne miliardu korun. Podpis smlouvy oddálily námitky druhého účastníka tendru.

„Vypořádali jsme se s námitkami druhého uchazeče výběrového řízení a uplynula zákonná lhůta, která podpis smlouvy odsunula. Nic dalšího nám v uzavření kontraktu nebránilo,“ řekl Morys. Podle něj Švýcaři chtějí do procesu výroby tramvají Stadler zapojit co nejvíce českých subdodavatelů.
Zdroj: Dopravní podnik Ostrava

Ostram NF II
Nové tramvaje od společnosti Stadler určené pro Ostravu ponesou název Ostram NF II.
Hlavní charakteristika nových tramvají:

  • tramvaje nebude možné spojit do soupravy s jiným vozidlem.
  • klimatizační jednotku by měla dodat společnost Vossloh Kiepe, pro cestující by měli být použity dvě jednotky, které budou mít chladící výkon 25,1 kW.
  • elektrická výzbroj bude přímo od Stadleru.
  • motory budou na každém voze 4 o výkonu 70 kW, výrobcem těchto motorů bude rakouská firma TSA (Traktionsysteme Austria).
  • hmotnost prázdné tramvaje bude 34 500 kg, počet míst k sezení má být 61, k stání 127 (při 5 os/m2), resp. 204 (při 8 os/m2).

Zdroj: Československý dopravák

metelitsa dpo
Ostram NF II vizualizace: Stadler.

Společnost Stadler se pomocí tiskové zprávy vyjádřila k vítězství ve výběrovém řízení na dodávku 40 nových dvoučlánkových tramvají, ve kterém zvítězila s vozidlem pojmenovaným Ostram NF II. Koncepce tramvají dle tiskové zprávy vychází z vozidel Stadler Tango, ale provedením je podobná i vozidlům Stadler Metelica.

Od typu Metelica se tramvaj pro Ostravu odlišuje otočnými podvozky a zároveň je prvním celonízkopodlažním tramvají typu Tango.

Stadler
Upravený vzhled tramvaje Stadler Ostram NF II.

Dne 9. února 2017 uspořádal Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) tiskovou konferenci, kde spolu s výhercem výběrového řízení společností Stadler představili první návrh nové tramvaje Stadler Ostram NF II. Tento návrh se během příštích dvou měsíců bude dále pozměňovat a upravovat ve spolupráci s dopravcem.

Konečná podoba nových tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava
Ve druhé polovině května  2017 byly veřejnosti představeny designově upravené verze této tramvaje. Město Ostrava spolu s DPO chtějí, aby ještě předtím, než první vozy vyjedou do ostravských ulic, mohla široká veřejnost hlasovat nejen o vnějším barevném řešení, ale například i o pojmenování tohoto typu. Vybírat je možné ze čtyř návrhů vnějšího nátěru, které navrhl německý designér Harald Moll.

Nutno říct, že se jednotlivé varianty liší pouze v detailech, základem pro všechny je modrá (odstínově velmi podobná světlejší variantě modré barvy z městského logotypu od studia Najbrt), která se nachází pod okny i nad nimi a na čelních meziokenních sloupcích, ostatní meziokenní sloupky jsou pak černé. Jednotlivé varianty se pak liší především umístěním bílého pruhu po celé délce vozidla. Jedna verze jej má v nadokenní úrovni, druhá v podokenní - pro obě tyto varianty jsou společné černé dveře, třetí návrh vznikl pouze drobnou úpravou druhého - nad jedny dveře je přidán bílý obrys tři vykřičníků. Posledni návrh s bílou linkou nepočítá vůbec, namísto toho má bílé dveře a bílý obrys vykřičníků umístěný nad všemi čtyřmi dveřmi.

Přestože by se k návrhům nyní měla formou hlasování vyjádřit veřejnost, základní vzhled tramvaje je již zřejmě konečný a také základní barevné řešení zůstane pravděpodobně pouze v těchto čtyřech podobných návrzích. 

1 2

3 4

Finální návrhy barevného schématu nových ostravských tramvají.

Na základě hlasování široké veřejnosti byla vybrána varianta č. 2 s vykřičníky nad dveřmi a bílou barvou dveří. Pod okny bude tramvaj doplněna ještě bílým pruhem.  Dále také byl veřejností vybrán nový název tramvaje a to ,,nOVA" . Název ostravské tramvaje bude tedy Stadler Tango NF2, nebo také zmíněný vítězný návrh nOva. První tramvaje by měl podnik obdržet v únoru 2018 a cestující by se s těmito tramvajemi mohli svést v srpnu roku 2018.
3D prezentace nové ostravské tramvaje Stadle nOVA bude představena na mezinárodním veletrhu Czech Raildays 2017, který se koná v Ostravě ve dnech 13. - 15. června 2017.

V polovině prosince 2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. se rozhodl využít opce na nákup dalších 10 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava.  Oficiální objednávka byla zveřejněna 16. ledna 2018. Dopravní podnik Ostrava a.s. tedy zakoupí všech 40 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava.

Stadler tram
Již skoro kompletní tramvaj Stadler Tango NF2. Fotografie vozu byla pořízena v polském závodě Stadleru. Foto: DPO a.s.

Stadler tram (2)
Již skoro kompletní tramvaj Stadler Tango NF2. Fotografie vozu byla pořízena v polském závodě Stadleru. Foto: DPO a.s.

Stadler tram (1)
Již skoro kompletní tramvaj Stadler Tango NF2. Fotografie vozu byla pořízena v polském závodě Stadleru. Foto: DPO a.s.

První Stadler v Ostravě
První Stadler dorazil do Ostravy v pozdních večerních hodinách v neděli 22. dubna 2018. Skládání z návěsu kamionu na ostravské koleje v martinovských dílnách pak probíhalo v pondělí 23. dubna dopoledne. Od osmi hodin byli do areálu k této příležitosti pozváni novináři, dlouho se však nic nedělo a pouze ti nejvytrvalejší se dočkali samotného sjíždění tramvaje Stadler Tango NF2 z návěsu, protože na pevnou ocel ostravských kolejnic dosedla až v 11:32. 

2018 04 23@1701@@ÚD Martinov (9)
Nová ostravská tramvaj Stadler Tango NF2 budoucího ev. č. 1701, vyfotografována při vykládání z kamionu v prostorách ÚD v Ostravě-Martinově.

1701 - 23.4.2...
1701 - 23.4.2...
1701 - 23.4.2...
1701 - 23.4.2...

Nová ostravská tramvaj Stadler Tango NF2 budoucího ev. č. 1701, vyfotografována v areálu ÚD v Ostravě-Martinově.

Vozy Stadler Tango NF2 by měly obsadit číselnou řadu 17xx, je tedy pravděpodobné, že právě dorazivší tramvaj obdrží ev. č. 1701. Setkávat na zkušebních jízdách ve městě bychom se s ní měli již v následujících dnech, prozatím bez cestujících, posléze kvůli schvalovacím procesům nového typu i v běžném provozu s cestujícími.

2018 04 23@1701@@ÚD Martinov (17)
Nová ostravská tramvaj Stadler Tango NF2 budoucího ev. č. 1701, vyfotografována při vykládání z kamionu ve společnosti autobusu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7178.

2018 04 23@1701@@ÚD Martinov (14)
Nová ostravská tramvaj Stadler Tango NF2 budoucího ev. č. 1701, vyfotografována při vykládání z kamionu.

2018 04 23@1701@@Interiér
Interiér nové ostravské tramvaje Stadler Tango NF2.

2018 04 23@1701@@Pracoviště řidiče
Pracoviště řidiče nové ostravské tramvaje Stadler Tango NF2.

Další fotografie nové ostravské tramvaje Stadler Tango NF2.

Po neoprávněném vyjetí nové ostravské tramvaje Stadler Tango NF2, o kterém jsme informovali v samostatném článku na našem webu. Včera tj. 8. Června 2018 dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. informoval pomocí krátké tiskové zprávy o oficiálním začátku zkušebního provozu bez cestujících:

Drážní úřad dnes vydal Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení pro tramvaj Stadler nOVA, čímž byly splněny poslední podmínky pro zahájení zkušebního provozu nové tramvaje.

Ostravané již mohli tramvaj Stadler nOVA krátce spatřit v ulicích města během provádění testovacích jízd, které byly nezbytné pro zahájení zkušebního provozu. S ohledem na rozsah řádného zkušebního provozu bude nová tramvaj ode dneška k vidění na ostravských tramvajových tratích pravidelně a velmi často. Předpokládáme, že v průběhu prázdnin se zkušební provoz dostane i do fáze jízd s cestujícími.

Dne 26. října 2018 schválil Drážní úřad první zahraniční tramvaj v ČR Stadler Tango NF2 jako typ. Zkušební provoz tedy byl ukončen a nová ostravská tramvaj bude již nasazována do běžného provozu. V současné době DPO již disponuje 21 vozidly tohoto typu, zbývá tedy dodat ještě 19 těchto tramvají.

Zdroj: Tisková zpráva DPO a.s. , vlastní zdroje

Nákup nových minibusů
Kromě výběrového řízení na tramvaje se v Ostravě zatím v tichosti rozběhlo také výběrové řízení na dodávku nových minibusů. Ty by měly nahradit již značně přesluhující vozidla Mercedes-Benz Sprinter se kterými se v ulicích potkáváme od roku 1999. Do 31. prosince 2016 by měl Dopravní podnik Ostrava a.s. pořídit celkově 3 nové minibusy v celkové hodnotě 9,9 mil. Kč bez DPH. Nové vozy by měly být spolufinancované Evropskou unií.

Potřeba minibusů je zejména pro obsluhu okrajových částí města, kde je velký autobus neohrabaný a kde lidově “vozí vzduch”. Typická je například linka č. 97, která se proplétá uličkami Michálkovic a míří do/z Brazílie (název obratiště) nebo linka č. 98, která zajíždí na rovněž exotickou konečnou “Nordpól” umístěnou na vrcholku nad Petřkovicemi. Mezi další minibusové linky patří linka č. 96, která obsluhuje městskou část Ostrava-Jih. Premiérově v Ostravě zahajovala linka č. 99 minibusové linky, která byla vedená v centru města. Dnes již tato linka není provozována.

V minulosti rozšiřoval dopravce vozový park minibusů o vozidla výrobce MAVE postavená na základu dodávek Fiat Ducato, kdy stejně jako v případě Mercedesů šlo o dodatečnou stavbu na chassis od výrobce. V nynějším případě má jít rovnou o tovární výrobek.

Již je to nějaký čas, kdy si nechal dopravní podnik přistavit k prohlédnutí několik uvažovaných vzorků vozidel. Konkrétně Solaris Urbino 8,6, Irisbus Stratos LE 37 a Mercedes-Benz Sprinter. Bohužel k nasazení žádného z “exponátu” do provozu s cestujícími nedošlo.

Doufejme tedy, že se podaří najít dobrou a spolehlivou náhradu za současné minibusy, které vydržely v provozu úctyhodnou dobu.

Výběrové řízení na dodávku nových minibusů bylo 23. září 2016 zrušeno, minibusy měly být dodány do 31. prosince 2016.

Výběrové řízení na dodávku minibusů s pohonem na CNG již zná vítěze
Obnovené výběrové řízení s názvem ,,Dodávka 3 ks nových minibusů na pohon CNG", které bylo vypsáno dne 10. července 2017 zná již svého vítěze. Stala se jím společnost KAR group a.s., která dodá 3 nové nové minibusy Dekstra Bus Dailly LE 37 CNG. 

Cena jednoho vozu bez DPH je 3 099 000 Kč a celková částka za 3 nové minibusy je 9 297 000 Kč. Dále k této částce bude dodáno: jedna sada speciálního servisního nářadí v hodnotě 67 810 Kč bez DPH a jedno speciální diagnostické zařízení v hodnotě 392 580 Kč bez DPH.

Nové minibusy jak již bylo zmíněno budou s pohonem na CNG. Dále budou disponovat celkovou obsaditelnosti 33 cestujících z toho 17 míst bude k sezení a 2 sedadla budou sklopná.. Dělka vozu je 8,06 m a šířka 2,36 m. Maximální rychlost je 80 km/h. Nové minibusy budou vybaveny celovozovou klimatizací, USB připojkami pro dobíjení mobilů a také budou vybavena přípravou pro Wi-fi. 

2012 03 12@1707@1SR 8591@Garáže Hranečník
Irisbus Stratos LE 37.

2012 06 15@@F 5134@Garáže Hranečník (6)
Irisbus Stratos LF 38.

2011 03 08@@BAU 03017@Garáže Hranečník (3)
Solaris Alpino.

2012 04 24@@A 4994@Garáže Hranečník (10)
Mercedes - Benz Sprinter City.

Irisbus Stratos LE 37  v DPO
Irisbus Stratos LF 38 v DPO
Solaris Alpino v DPO
Mercedes - Benz Sprinter v DPO

Aktualizováno 27. 10. 2018 7:57

Nové fotografie

květen 2022
Po 29162330
Út 310172431
St 4111825 
Čt 5121926 
 6132027 
So 7142128 
Ne18152229 
Jste zde: