Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Sněhová kalamita v Moravskoslezském kraji

Ačkoliv astronomické jaro letos oficiálně začalo 20. března pár minut po poledni, ani o deset dní později – na přelomu března a dubna – to na jarní počasí, alespoň v Moravskoslezském kraji, nevypadá – ba právě naopak. Na Velikonoční neděli meteorologové sice předpovídali pro východ České republiky silné sněžení, ale jen málokdo očekával takovou intenzitu… Již od rána přívaly sněhu komplikovaly dopravu, jak železniční, tak silniční. Pojďme se podívat na průběh sněhové kalamity ve vybraných provozech hromadné dopravy na Ostravsku.

MHD Havířov

31. března 2013

V Havířově byl od rána problém dostat se nejen na v nepříznivých podmínkách těžce sjízdný Bludovický kopec, ale problém dělal pohyb po městě samotném. Autobusy měly problém přistavovat k samotným zastávkám a v extrémních případech se i samotní cestující nabízeli, že pomohou vozidla ze zastávky vytlačit

6T5 9502 - 31...

Situace ze dne 31.3.2013 v Havířově

Zatímco dopoledne nabíraly autobusy zpoždění od 10 do 20 minut, odpoledne to bylo i 20 až 30 minut. Problémy neustávaly, naopak přibývaly. V odpoledních hodinách v Albrechticích sjela do příkopu Karosa B 952 E RZ: 2T4 1016, následně i pomoc v podobě vozu Tatra 815 dopravce ČSAD Havířov a.s. V Havířově pro změnu u zastávky Podlesí, hotel Merkur dostal smyk vůz Irisbus Citelis 12 M CNG RZ: 8T1 0946 a zůstal uvázlý napříč místní komunikaci, dalšímu vozu Irisbus Citelis 12 M CNG RZ: 4T0 4492 se na zastávce Město, žel.stan. zablokovaly brzdy a vůz Karosa B 952 RZ: 1T8 9968 na lince Globus na zastávce Město, obchodní dům zůstal uvízlý ve sněhu. Okolo 19:00 byla situace již neúnosná, silnice totiž byly zaváté a stále nesjízdné, přestože sněžení ustávalo. Dopravce ČSAD Havířov a.s. tedy rozhodl, že se bude muset mimořádně MHD v tomto městě zastavit a to na dobu neurčitou. Poslední autobus vyjel něco málo po 19:00. Cestující mohli využít pár posledních spojů linek PHD do Ostravy, Orlové a Karviné, použít pár posledních autobusů dopravce Veolia Transport Morava a.s. nebo mohli použít vlak.

Postřehy našich redaktorů v terénu přinesly zajímavé informace. Vypraven byl speciální spoj okolo 20:30, který svezl cestující z centra města na vlakové nádraží.

Na železnici bylo odřeknuto několik spojů os. dopravy a zpoždění se pohybovalo okolo 20 až 60 minut. 

 

1. dubna 2013

MHD v Havířově byla částečně obnovena až okolo 9. hodiny ranní. Autobusy však jezdily s vysokým zpožděním, vybrané spoje nejely vůbec. Autobusy totiž byly na svých stanovištích na autobusovém nádraží zaváté sněhem, a tudíž byl problém s jejich výjezdem, některé komunikace byly stále zaváty a hůře sjízdné. Dopoledne na linkách MHD vznikalo zpoždění od 5 - ti do 20 - ti minut, odpoledne již maximálně 10 minut. Ovšem všechny spoje linky MHD 410 byly až do 14:00 z důvodu nesjízdné komunikace odřeknuty. A i po 14:00 byly na linku místo klasických vozů Irisbus Citelis 12 M nasazeny minibusy.

8T2 7478 - 1....
4T3 2875 - 1....
3T1 0663 - 1....
KIT 15-88 - 1...

Situace v Havířově ze dne 1.4.2013

Linky MHD a PHD v Karviné a Orlové

31. března 2013

V Karviné a Orlové byla situace něco klidnější než v okolních městech, avšak k několika mimořádným událostem také došlo. Linka městské hromadné dopravy v Orlové č. 505 musela být z důvodu nesjízdné komunikace na ul. Větrná odkláněna přes Dětmarovice. V Karviné sice linky odkloňovány nebyly, zato však došlo k nehodě autobusu Irisbus Crossway 12M LE RZ: 7T5 8047 s osobním automobilem za křižovatkou na ulici Havířská v části Nové Město. Škoda na autobusu není velká, došlo pouze k poškození pravé části předního nárazníku a k drobným oděrkám. Linky v obou městech měly zpoždění v rozmezí od 5 do 15 minut, některé spoje nebyly vypraveny vůbec. Největším problémem dělaly řidičům autobusů zasněžené zastávkové zálivy, odkud několik autobusů nemohlo vyjet.

7T0 6485 - 31...
4T3 7594 - 31...

Situace v Karviné ze dne 31.3.2013

MHD Ostrava

31. března 2013

Také poslední březnový den v Ostravě byl ve znamení výrazného sněžení, při kterém napadly desítky centimetrů sněhu. V průběhu celého dne docházelo k mimořádným událostem, kdy se jednalo převážně o nesjízdné komunikace nebo překážky na trati. K první mimořádnosti došlo už pár minut po šesté hodině ranní, kdy z důvodu nesjízdné komunikace byla autobusová linka 47 odkláněna po ulicích 26. dubna, 17. listopadu a po Průběžné ulici na obratiště Opavská a poté dále po své pravidelné trase. Hodinu a půl poté došlo k mimořádnosti v Horních Datyních, kdy se stala nesjízdnou komunikace ze zastávky Důlňák směrem k zastávce u školy v Horních Datyních, díky čemuž byla linka 21 ukončena na zastávce Důlňák. Ačkoliv tato omezení trvala necelou hodinu, v průběhu dopoledne bylo jasné, že to nebudou jediné mimořádné události dnešního dne. Hodinu a půl po poledni díky nesjízdnosti komunikace Českobratrská v úseku od Stadionu Bazaly směr Jaklovecká začalo docházet ke zpoždění na trolejbusových linkách, přičemž některým vozidlům činilo velký problém vyjet kopec okolo Bazalů. Tyto problémy trvaly více než dvě hodiny, což způsobilo největší výpadek ostravské MHD během kalamitní neděle.

3711 (1)
3711

Na více než hodiinu a půl byla zastavená trolejbusová doprava od zastávky Stadion Bazaly směrem Jaklovecká kvůli nesjízdnosti komunikace

Nová Ves vodá...
Nová Ves vodá...

Tramvajová doprava měla nejmenší problémy. Zanášely se vyhýbky a docházelo tímto k několikaminutovému zpoždění spojů

Dále v odpoledních hodinách na ulici U Hrůbku se dostal mimo komunikaci autobus Karosa B 952 E (ev. č. 6532). Z vozu bylo vyproštěno 7 lidí. 

6532
6532 (2)
6532 (1)

Vůz Karosa B 952 E (ev. č. 6532), který zapadl na ulici U Hrůbku, Foto: www.pozary.cz

Odpoledne také boural vůz Solaris Urbino 10 (ev. č. 7516) na ul. Junácká v Ostravě-Staré Bělé.

7516, ul. Jun...

Solaris Urbino 10 (ev. č. 7516) na ul. Junácká v Ostravě-Staré Bělé

Autor videa: Konstantin Ksenofontov

Dopravní nehoda způsobila po půl druhé cca dvacetiminutové zpoždění na lince 75 poblíž zastávky Plesná, Žižkov ve směru na Hlučín. Poté nastal relativní klid, který byl narušen o půl šesté vjetím autobusu do tramvajové křižovatky na ulicích Martinovská x Třebovická. Větší množství mimořádných událostí pak nastalo znovu po 20. hodině, kdy došlo k nesjízdnosti komunikace v Pustkovci na zastávce Pustkovecká směrem na Družební. Problémy se sjízdností komunikace neminuly ani jeden z okrajových obvodů na severu Ostravy-Hošťálkovice.

Autobus se na nežádané návštěvě v tramvajovém kolejišti ocitl i v Hrabůvce mezi zastávkami Hrabůvka kostel a Poliklinika.

V samotném závěru dne nastaly největší obtíže ve Václavovicích, kde se stala po půl deváté večer nesjízdnou komunikace ze zastávky Restaurace U Čepaníků směrem na ÚAN. Dotčená linka 28 byla ukončena na zastávce Volenství, s tím že zde dochází ke zpoždění až dvou hodin.

Na závěr považujeme za vhodné vyzdvihnout vyvinuté úsilí všech řidičů, strojvůdcům, dispečerů, cestujících a dalších osob a subjektů, kteří se aktivně zapojili do minimalizace následků špatných povětrnostních podmínek.

Aktualizováno 1. 4. 2013 22:34

Jste zde: