Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Etický kodex řidiče Dopravního podniku Ostrava a.s.

placka ridicEtický kodex zaměstnanců středisek Dopravy je soubor pravidel, jejichž dodržování v zaměstnání je oprávněným zájmem Dopravního podniku Ostrava a.s., a to zejména ve smyslu zvyšování spokojenosti veřejnosti s poskytovanou přepravní službou. Pravidla kodexu vycházejí ze zažitých společenských zvyklostí a obecně platných zásad slušného chování v kulturní společnosti.

Zaměstnanci středisek Dopravy jsou povinní v zaměstnání dodržovat etický kodex. Totéž platí také mimo zaměstnání, jsou-li zaměstnanci ustrojeni do služebního stejnokroje Dopravního podniku Ostrava a.s.
Řidiči MHD v pracovním poměru mají v rámci dodržování etického kodexu navíc možnost zúčastnit se soutěže v profesionalitě. Soutěží se v kalendářních čtvrtletích o mimořádné odměny v celkové výši 600 000 Kč na každé čtvrtletí. Soutěž probíhá ve dvou úrovních. Nejprve je hodnocena úspěšnost kolektivů všech řidičů jednotlivých středisek Dopravy při plnění základních ukazatelů profesionality, mezi které patří spokojenost cestujících, nehodovost, výpadky spojů, dodržování předpisů a úrazovost. Plnění těchto ukazatelů je klíčem k prvotnímu přerozdělení celkové odměny mezi jednotlivá střediska.

Následné rozdělení odměn mezi konkrétní soutěžící řidiče na střediscích až do výše 5000 Kč na zaměstnance je dáno schopnostmi, dovednostmi a ochotou každého soutěžícího řidiče. Posuzováno je zejména důsledné dodržování kodexu, dosažené úspory nákladů zaměstnavatele a vstřícný přístup k provozním potřebám zaměstnavatele. Nesplnění některého z uvedených kritérií znamená diskvalifikaci řidiče ze soutěže v příslušném čtvrtletí.

Známkou účasti v soutěži je reprezentativní odznak ,,Řidič DPO“, který musí být po dobu účasti v soutěži nošen viditelně na služebním stejnokroji. Diskvalifikací ze soutěže právo nosit odznak zaniká. Opětovná registrace do soutěže po předchozí diskvalifikaci je možná nejdříve na následující čtvrtletí.

Etický kodex řidiče DPO

1. Předcházím dopravním nehodám, jsme pozorný, neriskuji, předvídám.
2. Nejezdím předčasně, je-li to možné, počkám na dobíhající.
3. Umožním přestoupit, nebrání-li tomu žádné okolnosti.
4. Dbám na techniku jízdy, pečuji o cestující, udržuji čistotu, topím, větrám atd.
5. Zvláštní ohled beru na postižené cestující, staré lidi, děti, cizince.
6. Jsem rozhodný, ale slušný a ohleduplný, za svou práci ručím.
7. Jsem upravený a vstřícný, snažím se vyhovět, jednám v zájmu DPO.
8. Nejsem sprostý, v hovoru, výrazu ani gestech, nedělám schválnosti.
9. Poradím a pomůžu, je-li to v mých silách.
10. Nepomlouvám, špatnosti ve svém okolí ale nekryji.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Na závěr ovšem dodejme, že základní zásady slušného chování by měli dodržovat také samotní cestující. Berme také ohled i na samotné řidiče dopravních prostředků, neboť v dnešním hektickém a hustém provozu nemají svou práci jednoduchou a denně zodpovídají za stovky lidských životů.

Aktualizováno 29. 3. 2013 9:56

Nové fotografie

září 2023
Po 4111825
Út 5121926
St 6132027
Čt 7142128
18152229
So29162330
Ne3101724 
Jste zde: