Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Turné autobusu Solbus s pohonem na LNG na Slovensku

Od 9. února 2015 započalo testování autobusu Solbus Solcity SM 12 LNG RZ: CBY 30824 na Slovensku. Jako první byl autobus po dobu asi 14 dní zapůjčen dopravci SAD Dunajská Streda.
Dále pokračoval do SAD Prievidza a poté by se tento vůz s pohonem na LNG měl objevit například v Bratislavě a dalších slovenských městech.

17.2.2015 - CBY 30824 - Dunajská Streda, Autobusová stanica

Autobus Solbus Solcity SM 12 LNG opouští autobusovou stanici ve městě Dunajská Streda.

Tento druh paliva ve spolupráci s polským výrobcem autobusů Solbus propaguje dodavatel paliva LNG společnost Gazprom Germania.

17.2.2015 - C...
17.2.2015 - C...
17.2.2015 - C...
17.2.2015 - C...

Solbus Solcity SM 12 LNG na testech u dopravce SAD Dunajská Streda.

Rozlišujeme:
● CNG (stlačený zemní plyn)
● LNG (zkapalněný zemní plyn)

Vlastnosti LNG:
Zkapalněný zemní plyn je 90–100% metan (se zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku), který je zchlazen na -162°C při atmosférickém tlaku. Zkapalněný zemní plyn je studená, namodralá, průzračná kapalina bez zápachu, nekorozívní, netoxická, s malou viskozitou. Zkapalněný zemní plyn zaujímá cca 600 x menší objem než plynný zemní plyn. Hustota LNG je 0,4 – 0,42 kg/m3. 1 kg LNG má výhřevnost 54,8 MJ, 1 litr LNG 22,2 MJ. Zápalná teplota LNG je 540°C.

Výhody LNG:
● větší dojezd vozidla na LNG oproti CNG, pro srovnání:
○ 1,5 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru benzínu
○ 1,7 litru LNG energeticky odpovídá 1 litru nafty
● vysoce čisté palivo s minimem škodlivých emisí,
● vysoká hustota energie (srovnatelná s ropnými látkami),
● nepříliš těžká palivová nádrž,
● doba plnění srovnatelná s klasickými palivy,
● bezpečnější provoz (vyšší zápalná teplota LNG oproti benzínu),
● zmenšení objemu palivových nádrží a tím zvětšení úložného prostoru ve vozidle.

Nevýhody LNG:
● uchovávání za velmi nízkých teplot,
● odpar z nádrže při delší odstávce vozidla,
● složitější a nákladnější technologie v porovnání se stlačeným zemním plynem,
● jiná technologie plnění vozidel a nová rizika při tankování.

Plnící stanice jsou ve své podstatě velmi příbuzné plnícím stanicím LPG s tím rozdílem, že plyn je přepravován a skladován v kryogenních nádržích při velmi nízkých teplotách -160 až -170 °C a tomu odpovídá použitá technologie. K chlazení zásobníků zkapalněného zemního plynu ve stanicích se s výhodou používá kapalný dusík.Tím odpadají problémy s odparem plynu a jeho uchováváním ve stlačeném stavu.

Plnící stanice LCNG nevyžadují plynovou přípojku a jsou energeticky méně náročné než CNG stanice. Musejí však být pravidelně zásobovány zkapalněným zemním plynem pomocí silničních přepravních cisteren, což poněkud zvyšuje celkové riziko provozu. Základem stanice je kryogenní nádoba se zásobou zkapalněného a podchlazeného zemního plynu – LNG. Plyn je pomocí čerpadla dopravován pod vysokým tlakem do výparníku, odkud již v plynném stavu plní tlakový zásobník CNG, dále je stanice stejná jako CNG.

Zdroj: Vlastní zdroje, www.cng.cz

Aktualizováno 1. 3. 2015 22:10

Jste zde: