Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů MHD v Ostravě platné od 31. srpna 2014

dpoReorganizace provozu linek MHD v městském obvodu Ostrava - Jih

Od neděle 31. srpna 2014 bude změněna organizace linek MHD zejména v městském obvodu Ostrava – Jih. Změny budou realizovány v souvislosti s uvedením do provozu nové tramvajové linky spojující Dubinu, Hrabůvku, Zábřeh a Výškovice, které je umožněné novým kolejovým propojením ulic Plzeňské a Pavlovovy z Programu švýcarsko - české spolupráce.

Protože bude spojení mezi Hrabůvkou, Zábřehem a horní částí Výškovic posíleno novou tramvajovou linkou č. 15, dojde k odklonu trasy linky č. 41 do dolní části Výškovic neobsluhované tramvajovou dopravou na konečnou zastávku Klášterského.

Pozitivně bude reorganizací dopravy dotčena také linka č. 48, kde její veškeré denní spoje v současné době ukončené v Hrabůvce na zastávce Poliklinika budou prodlouženy až na zastávku Hrabová Tesco. Tímto budou nahrazeny rušené spoje linky č. 41, které jsou na této zastávce ukončeny v současné době. Zároveň dojde ke zlepšení dostupnosti hypermarketu Hrabová Tesco pro obyvatele Starého Zábřehu a zlepšení dostupnosti Avion Shopping Parku pro obyvatele části Hrabůvky a Hrabové.

Noční autobusové spoje mezi Hrabovou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (v současné době vedené jako linka č. 41) budou nově označeny jako linka č. 77. Všechny tyto spoje budou jednotně zajíždět na zastávku Žižkovská, čímž bude zajištěna po celou noc dostupnost oblasti hypermarketu Tesco s krátkou pěší docházkou.

Přehled změn:

Linka č. 4
Linka bude nově obsluhovat novou tramvajovou zastávku U Hradu, zastávka bude platná ode dne vyhlášení.

Linka č. 15
Nová linka vedená v trase: Dubina Interspar – ÚMOb Jih – Most Mládeže – Rodimcevova – Kotva – Výškovice.
Linka pojede v intervalech 20 minut v pracovní dny 5 – 22 h, o víkendech 7 – 22 h.

Linka č. 27
Beze změny trasy: Hrabová statek – Šídlovec – (Hrabová Tesco) – Poliklinika – Kotva – Klášterského – Proskovice. Omezení počtu spojů v trase Poliklinika – Klášterského
Linka bude časově proložena s linkou č. 41. Spoje jedoucí pouze ze zastávky Poliklinika na zastávku Klášterského budou označeny jako linka č. 41.

Linka č. 37
Je celodenně vedena na konečnou zastávku ÚAN. O víkendech jsou na zastávce Jiřího Trnky zavedeny nezávazné přípoje s linkou č. 108.

Linka č. 41
Nová trasa: (Kartonážka) – Vratimov náměstí – Šídlovec – Hrabová Tesco – Poliklinika – Kotva – Klášterského.
Ruší se spoje jedoucí v současné době jen po zastávku Hrabová Tesco.

Linka č. 48
Beze změny trasy: Hrabová zóna jih – Hrabová Tesco – Poliklinika – Kotva – Pískové doly – Svinov mosty h. z. – Slavíkova – Duha – Opavská.
Všechny denní spoje budou prodlouženy ze zastávky Poliklinika až na zastávku Hrabová Tesco.

Linky č. 53 a 59
Mezi vybranými spoji je zavedena návaznost na zastávce Polanka.
Linka č. 73
Nová linka vedená v trase: ÚAN – Žižkovská – Hrabová zóna sever – Hrabová zóna střed – Hrabová zóna jih. Linka je zřízena na návoz zaměstnanců na ranní směnu a večerní odvoz zaměstnanců z odpolední směny dle požadavku průmyslové zóny Hrabová.

Linka č. 76
Nová linka vedená v trase: Svinov mosty d. z. – Svinov nádraží – Jelínkova – Janová – Horní Polanka – Hraničky – Horní Polanka – Polanka střed – Janová – Jelínkova – Svinov nádraží – Svinov mosty d. z.
Linka by měla být v provozu cca od 6:30 do 19:30 pouze v pracovní dny v intervalu cca 60 minut.

Linka č. 77
Nová noční linka v trase: Hrabová statek – Šídlovec – Žižkovská – Poliklinika – Kotva – Výškovice.
Linka nahradí stávající noční spoje linky č. 41.

Změny v ODIS Ostravsko

Linky č. 672, 673 a 675
Na linkách č. 673 a 675 je zrušen vzájemný přestup u spojů na směnu v zastávce Klimkovice, centrum, resp. Olbramice, rozc. Nově se zavádí vzájemný přestup mezi spoji na směnu linek č. 672 a 675 v zastávce Bílovec, Lubojaty, rozc. Klimkovice.

Zdroj: www.kodis.cz, Dopravní podnik Ostrava a.s.

Aktualizováno 31. 8. 2014 21:32

Jste zde: