Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

V ČR jezdí již 7,5 tisíce CNG vozidel

2013-07-12@@4E8 9923@Garáže ČSAD Havířov a.s. (uprostřed)

Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se registrovalo ve druhém čtvrtletí 2014 dalších 438 CNG vozidel. Za 1. pololetí je to celkem 778 dalších CNG vozidel. V České republice (ČR) již jezdí celkem 7 488 CNG vozidel. Z tohoto počtu je v ČR už 512 CNG autobusů (ve 35 městech) a 81 komunálních CNG vozidel. K dispozici mají v ČR 55 veřejných plnicích stanic a soukromníci si pořídili již 123 domácích malých plnicích stanic. V ČR existují dále i velké soukromé CNG stanice, které vlastní společnosti, dopravní podniky aj.

ČPS sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti. „V prvním pololetí letošního roku přibylo dalších 780 vozidel na CNG. Kromě osobních vozidel očekáváme v letošním a dalších letech také výrazný nárůst plnicích CNG stanic,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

"Zároveň doufáme, že se výrazně letos také zvýší využití CNG v hromadné dopravě. MŽP již schválilo v červnu dotace pro 8 dopravních podniků v ČR na výměnu nejstarších autobusů za ty ekologické na CNG. Ve velkých městech, jako je Brno, Ostrava, Ústí, Havířov, Chomutov, Karviná, Frýdek a Opava nejen že města ušetří, ale výrazně se zlepší jejich ovzduší," dodává Jan Ruml. Ve světě je využití CNG v hromadné dopravě zcela běžné, celkem jezdí téměř 782 tisíc CNG autobusů. „CNG je pro velká města dnes nejekologičtějším a nejúspornějším řešením,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

„Stlačený zemní plyn CNG má nejvíce ekologických výhod ze všech motorových paliv, při spalování nevznikají téměř žádné pevné karcinogenní prachové částice a CNG také má o 25 až 30 procent nižší emise CO2,“ dodává Jiří Šimek. „Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Na světě dnes jezdí již 20 milionů CNG vozidel. Ročně se prodá ve světě asi 2,3 miliony CNG vozidel a toto číslo každým rokem narůstá, v roce 2023 by to mělo být ročně dokonce 3,5 milionu ročně.

© Český plynárenský svaz aktualizováno 7.7.2014
Auta osobní a dodávková 6650
Autobusy 512
Komunální vozidla 81
Ostatní vozidla (offroad) 245
Vozidla CNG - celkem 7488

• Poslední meziroční nárůst CNG vozidel v ČR byl více než 2 tisíce vozidel. 
• K dispozici je nyní v ČR už 55 plnicích CNG stanic a do konce roku 2014 by jich mělo být až 90, do pěti let pak má být počet    CNG stanic trojnásobný.
• V ČR již také jezdí už 512 autobusů ve více než 35 městech.
• Spotřeba CNG v ČR za rok 2013 vzrostla o 44 procent.
• Největší vozové parky organizací v ČR, tzv. fleety, už budou mít letos přes 1 000 CNG vozidel (Česká pošta). 
• Na světě jezdí více než 20 milionů CNG vozidel.
• Náklady na rozšíření sítě CNG v celé EU odhadují europoslanci kolem 160 milionů Eur.

Statistická data najdete na www.cng4you.cz 

Přehled a mapu CNG stanic najdete na www.cng4you.cz i prostřednictvím mobilních aplikací ŠKODA CNG a CNGvitall: http://www.cngplus.cz/najdete-si-nejblizsi-cng-stanici-pomoci-mobilni-aplikace.html

Pravidelné novinky najdete na www.facebook.com/cngfans

Zdroj:Tisková zpráva Českého plynárenského svazu
 

Aktualizováno 9. 7. 2014 20:06

Jste zde: