Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Vyjádřete se k Plánu udržitelné mobility v Ostravě

Představíte-li si vaše město za dvacet let, jak byste chtěli, aby vypadalo? To je jedna z otázek, na kterou má dát odpověď připravovaný Plán udržitelné městské mobility pro město Ostrava. (http://mobilita-ostrava.cz/) K jeho konceptuální úrovni se může veřejnost až do 22.6. vyjadřovat.

Více se lze o celém ideovém konceptu dozvědět z tohoto dokumentu (odkaz na dokument).

Konkrétně Ostravy se pak týká následující dokument ve kterém je na 95 stranách popsán rozvoj města. Doporučujeme od strany 30. (odkaz na dokument)

Uvnitř se dočtete o cílech celého rozvoje dopravy. Zejména o posilování vlivu hromadné dopravy, železniční dopravy ve kterých dokument předpokládá růst poptávky přepravy. Rovněž podporuje budování záchytných parkovišť na okraji města a tak myšlenku, že motoristé, kteří přijedou oživovat centrum svými obchodními aktivitami opustí své vozy a přesednou na MHD, která je doveze za zamýšleným cílem.

Osobně si myslím, že tato ideově krásná myšlenka koliduje s reálným stavem věcí. Celosvětově roste individuální (automobilová) doprava a Ostrava určitě nebude výjimkou, tak proč se snažit jít proti tomuto trendu? Vybudoval bych po městě parkovací domy tak, aby nebyla nouze o bezplatná parkovací místa a veřejnou dopravní síť upravil tak, aby byla více než důstojným soupeřem dopravy individuální. Předpokládám, že po čase by většina přepravovaných dospěla k názoru, že pro určité trasy se nevyplatí používat automobil a přešla by ke společnému cestování. V opačném případě jen vylidníme zbytek centra definitivně…

To je jen jeden z možných závěrů, neváhejte a autorům tohoto dokumentu zašlete svůj vlasní názor, neboť v této fázi je ještě věcí projednávání. (http://mobilita-ostrava.cz/kontakty/).

Aktualizováno 3. 6. 2014 7:55

Jste zde: