Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Oslavy 65 let zahájení trolejbusové dopravy v Hradci Králové

Letos uplyne 65 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové . kdy dne 2. května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží – Nový Hradec Králové.

K tomuto výročí připravil Dopravní podnik města Hradce Králové v sobotu 17. května od 9. do 13. hodiny v prostorách terminálu hromadné dopravy oslavu s doprovodným programem a prezentacemi.

Mezi bohatým programem nechyběly bezplatné jízdy historickými vozidly. Jedním z nich byl i legendární trolejbus TATRA T 400/III, který v letech 1953 až 1970 mohli pamětníci potkat jako nejtypičtější trolejbus v pražských ulicích (vůz byl zapůjčen z tamního Muzea MHD), druhým a třetím trolejbusem bude Škoda 9Tr28HT a Škoda 14Tr08/6 - oba z DP města Pardubic a čtvrtým vozem pak hradecký vůz - Škoda 15Tr02/6, který veřejnost zná z tradičních „mikulášských“ jízd.

17.5.2014 - 4...
17.5.2014 - 4...
17.5.2014 - 4...
17.5.2014 - 4...

Trolejbus Tatra T400/III (ev. č. 431), který byl zapůjčen z Prahy konkrétně z muzea MHD, které provozuje DP hl. m. Prahy a.s.

Vedle statické ukázky aktuálně provozovaných (i některého z již neprovozovaných) vozů a včetně nedávné novinky elektrobusu SOR EBN 9.5, s kterým se můžou cestující od září setkávat v ulicích města, čekala zájemce také ukázka zázemí terminálu hromadné dopravy. Návštěvníci měli jedinečnou možnost nahlédnout i do „koule“ v hale MHD, kde se nachází dispečerské pracoviště.

311 - 17.5.20...
311 - 17.5.20...
311 - 17.5.20...
77 - 17.5.201...

Fotografie č. 1 - 3: Historický trolejbus Škoda 14 Tr (ev. č. 311) zapůjčený ze sousedního Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Fotografie č. 4: Trolejbus Škoda 15 Tr (ev. č. 77) z místního Dopravního podniku města Hradce Králové a.s.


K vidění byla také trolejbusová měnírna, která slouží pro napájení trolejbusových tratí stejnosměrným proudem (název měnírna je odvozen od její funkce, která spočívá v přeměně přicházející střídavé energie na výstupní energii stejnosměrnou potřebnou pro napájení trolejbusů) a předvedena byla funkce elektrické výhybky, která na trolejbusových tratích slouží pro změnu směru jízdy trolejbusu. Představili se i speciální montážní vozidla pro údržbu a opravy trolejového vedení.

358 - 17.5.20...
358 - 17.5.20...

Trolejbus Škoda 9 Tr (ev. č. 358) zapůjčený také z Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Ikdyž akci nepřálo počasí sešlo se hodně návštěvníků, tudíž oslavy můžeme považovat za zdařilé.

Zdroj: Dopravní podnik města Hradce Králové a.s. (upraveno)

 

Aktualizováno 20. 5. 2014 23:30

Jste zde: