Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Ukončení šetření požáru vozovny MDPO, a.s.

MDPOHasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal závěrečnou písemnou zprávu k požáru depa Městského dopravního podniku Opava, a.s / MDPO/ ze dne 22.4.2014. Při něm došlo ke značné materiální škodě na majetku MDPO včetně kompletního zničení 7 ks trolejbusů. Je však nutné dodat, že díky rychlému a kvalifikovanému zásahu hasičů bylo zároveň zachráněno dalších 17 vozidel i další majetek.

Ze zprávy vyplývá, že požár vznikl vlivem nepředpokládaných změn provozních parametrů elektrické výzbroje trolejbusu ev. č. 96 zaparkovaného v prostoru odstavné garáže, tedy nepředvídatelnou technickou příčinou. Zároveň je zde uvedeno, že v přímé souvislosti se vznikem požáru nedošlo k porušení požárních předpisů.

MDPO konstatuje, že na základě šetření nedošlo ani k porušení provozních předpisů společnosti.

Co se týká otázek kolem elektronického zabezpečení odstavného stání, jenž bylo v předchozích letech demontováno, MDPO v rámci rekonstrukce haly zajistí instalaci příslušných zabezpečovacích prvků splňující příslušné normy a požadavky zákona, respektive požární bezpečnosti.

V případě uplatnění sankcí za demontáž tohoto zařízení bude příslušná škoda po dohodě s vlastníkem, tedy statutárním městem Opava, řešena uplatněním na vinících dle právních možností.

Zároveň již v loňském roce vedení společnosti zajistilo pojištění haly.

Věříme, že přijatá provozní a technická opatření v budoucnu zamezí vzniku těchto událostí.

Ing. Radek Filipczyk
Ředitel MDPO, a.s

Zdroj: Tisková zpráva MDPO a.s.

Aktualizováno 13. 5. 2014 21:59

Jste zde: