Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Dopravný podnik Bratislava nasadil do skúšobnej prevádzky s cestujúcimi v polovici decembra nový typ trolejbusu

bratislavaDopravný podnik Bratislava (DPB) po nových električkách, 18-metrových trolejbusoch a 24-metrových MEGAtrolejbusoch zaraďil do testovacej premávky s cestujúcimi aj nový „krátky“ trolejbus. Ide o hybridné 12-metrové vozidlo, ktoré sa počas jazdy pod trolejovým vedením dobíja a následne môže pokračovať aj na batériový pohon.

Bratislava TNS12
Trolejbus SOR TNS 12 v uliciach Bratislavy. Foto: DPB


Po úspešnej prvej fáze homologizačných testov bez cestujúcich a najazdení predpísaného počtu kilometrov postupuje DPB do druhej fázy homologizácie trolejbusu SOR TNS 12 už s testovacími jazdami s cestujúcimi. Ide o štandardný proces, ktorý absolvovali všetky nové dráhové vozidlá. V uliciach mesta sa nový trolejbus vyskytne linkách č. 44, 45 a 72. Po úspešnom schvaľovacom procese vypraví DPB do ostrej prevádzky všetkých 11 objednaných vozidiel.

DPB dlhodobo hľadá možnosti znižovania emisií. Preto sú tieto hybridné trolejbusy schopné samostatnej jazdy mimo trolejového vedenia na batériový pohon, podobne ako nové jednokĺbové trolejbusy a dvojkĺbové MEGAtrolejbusy. Navyše, na rozdiel od elektrobusov sa batérie týchto hybridných trolejbusov dobíjajú počas jazdy alebo státia pod trolejovým vedením a nepotrebujú žiadnu dobíjaciu infraštruktúru. Okrem znižovania emisií a nákladov na prevádzku ide v neposlednom rade aj o zlepšenie komfortu pre cestujúcich, keďže zmenu pohonu počas jazdy prakticky nepocítia.

„Som rád, že za posledný rok sa nám podarilo masívne obnoviť vozidlový park trolejbusov. Spolu s MEGAtrolejbusmi a jednokĺbovými trolejbusmi je to až 50 nových vozidiel, ktoré našim cestujúcim výrazne skomfortnia jazdu. DPB týmto potvrdzuje svoju pozíciu lídra v oblasti verejnej dopravy na Slovensku – čo do inovácií, tak aj ekologického prístupu, ktorý zahŕňa aj transformáciu vybraných autobusových liniek na trolejbusové,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Vozidlá sú vybavené v štandarde, ktorý je už cestujúcim dobre známy z iných doposiaľ zakúpených vozidiel. Ide najmä o výkonnú klimatizáciu, determálne sklá, ale aj pokročilý informačný systém. Na informovanie cestujúcich slúžia veľké obrazovky zobrazujúce prestupy v reálnom čase, zvukové hlásenia aj pre nevidiacich a veľký farebný LED panel na prednom čele vozidla, ktorý zobrazuje okrem iného aj čas do odchodu z prvej zastávky na trase.

Nákup je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych fondov, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zdroj: Tlačová správa Dopravného podniku Bratislava

Aktualizováno 14. 1. 2024 18:18

Jste zde: