Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Elektrobusům musí pomoci k cestě na výsluní veřejné zdroje

Seminář „Elektrické autobusy pro město“, který se uskutečnil v rámci říjnového dopravního veletrhu Eurotrans v Brně, dospěl k těmto závěrům:

•  Elektrické autobusy jsou perspektivním směrem ekologické MHD značně přesahujícím svým významem a potenciálními přínosy odvětví dopravy.

• Dávno neplatí zažité mýty o „prakticky nepoužitelných“ elektrobusech, „laboratorních“ palivočlánkových autobusech, „nespolehlivých“ diesel-hybridních autobusech nebo „omezených“ trolejbusech. Technologie elektrických autobusů, jejich pohonů a dobíjecí (či plnicí) infrastruktury se rychle vyvíjejí a na každý problém je řešení, například v podobě průběžného dobíjení elektrobusů nebo energetických zásobníků u trolejbusů.

•    Autobus MHD je zařízení na přepravu cestujících podle jízdního řádu. Je proto třeba jejich konkrétní technické řešení uzpůsobit požadavkům konkrétního přepravního trhu, ne naopak. Znamená to zasadit provoz elektrických autobusů do kontextu celkové dopravní a urbanistické strategie daného města a regionu. Užitečnou pomocí přitom mohou být zkušenosti a znalosti externích specialistů nezatížených provozní rutinou.

•    Investiční náročnost a dosud nízká ekonomie z rozsahu u elektrických autobusů vyžaduje dotace z veřejných zdrojů. Je proto třeba poskytovat prostředky na ekologickou MHD u hotových produktů (trolejbusy, hybridní autobusy a kolejová elektrická doprava) skrze finanční mechanismus investičních dotací a poplatků za veřejnou službu. Zároveň je nutné podporovat výzkum, vývoj a zkoušky v běžném provozu u produktů ve vývoji, tzn. elektrobusy a jejich součásti (trakční baterie, palivové články, hybridní systémy a jejich řízení) a u souvisejících systémů smart grids.

•    Je nezbytně nutné vnést do dosud roztříštěné a neujasněné veřejné podpory tzv. „čisté mobility“ systém.  Zákony fyziky a zákony trhu by přitom měly mít přednost před partikulárními zájmy vlivných jednotlivců a skupin. Praxe ostatních zemí EU k tomu poskytuje dostatek inspirace.

•    Současně existuje ne zcela využitý potenciál pro zapojení alternativních zdrojů do financování a organizace projektů elektrické MHD, ať již formou zapůjčení/leasingu elektrických autobusů výrobcem výměnou za poskytnutá provozní data, veřejně soukromých partnerství pro infrastrukturu, finanční spoluúčasti dalších subjektů profitujících z ekologické MHD (např. developerů) do jejího spolufinancování nebo zapojení soukromých zdrojů do rozvojových projektů.

•    K hodnocení investičních projektů elektrické dopravy je třeba přistupovat komplexně, při zohlednění finančních i sociálně ekonomických vlivů a srovnávání srovnatelného.

Uvedené závěry budou tlumočeny příslušným institucím prostřednictvím Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií, který byl jedním z partnerů semináře a který se dlouhodobě zasazuje o rozvoj trvale udržitelné mobility v systémovém pojetí.

Součástí semináře byl také přehled výsledků studie „E-mobilita v MHD“, která je ke stažení zde. Prezentace všech zúčastněných přednášejících pak naleznete na řádcích níže:

Jiří Valníček: Po Brně zeleně aneb Po štatlu bez rychny

Jakub Slavík: Obecné závěry studie „E-mobilita v MHD"

Radoslav Hanzelka: Zkušenosti s provozem elektrobusů v DP Ostrava

Zdeněk Vytouš : Zkušenosti z provozu trolejbusu s bateriovým pomocným pohonem v BBG Eberswalde

Jan Vejbor: Hybrid a e-busy, testovací provoz hybridu v PMDP

Robert Skiba: Zkušební provoz elektrobusu EVC First Electric

Miroslav Kuželka: Projekt TOSA E-BUS nabíjecí systém ABB

Jiří Pohl: Průběžně dobíjené elektrobusy

Jakub Slavík: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií

Jakub Slavík: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Jan Vejbor: E-mobilita a zkušenosti z BusCoalition

Roman Kadlučka: Zelená a čistá Ostrava 2025

Vladimír Zadina: Financování e-mobility v ČR

Pavel Přikryl, Jan Kincl: Zkušenosti s využitím alternativních zdrojů financování při servisu a údržbě vozového parku MHD

Jakub Slavík: Shrnutí a závěry

 

Zdroj: proelektrotechniky.cz

 

Aktualizováno 18. 10. 2013 22:17

Jste zde: