Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

DPP k 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze zprovozní novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice

DPPDopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tuto sobotu 15. října 2022 uvede do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice, kterou vybudoval v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka–Miškovice). Stane se tak symbolicky na den přesně 50 let po ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5 let od zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici. DPP si tyto milníky připomene s fanoušky MHD a širokou veřejností o nadcházejícím víkendu zahájením zkušebního provozu na lince 58 na nové trati a speciálními jízdami historických trolejbusů.


Foto: DPP – Zdeněk Bek

 Úsek Letňany–Čakovice je součástí první plnohodnotné trolejbusové tratě postavené v Praze 50 let poté, co zde byl 15. října 1972 ukončen provoz trolejbusů. Trolejbusovou infrastrukturu začal DPP budovat letos od 10. ledna v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic, která se po jejím dokončení a zahájení plného provozu trolejbusů změní na trolejbusovou linku 58. Stavbu realizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS, předpokládané náklady na výstavbu činí necelých 284 milionů korun.

„Pokračujeme v rozšiřování sítě dostupné městské hromadné dopravy přesně tak, jak jsme slíbili. Městská hromadná doprava je nejvyužívanějším způsobem přepravy po městě a zaslouží si dlouhodobou pozornost ze strany vedení města. Je to ostatně i v souladu s konceptem města krátkých vzdáleností. Zaměřujeme se přitom na různé druhy MHD – nová trolejbusová trať tak doplňuje několik nově stavěných tramvajových tratí a výstavbu čtvrté linky metra,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Elektrifikací linky 140 napravujeme chybu, kterou před 50 lety udělalo komunistické vedení Prahy, kdy zanikl trolejbusový provoz v Praze. Moderní trolejbusy budou už na jaře 2023 jezdit mezi Palmovkou a Čakovicemi. V prudkém stoupání Prosecké ulice nám autobusy nyní spotřebují zhruba 52 litrů nafty na 100 km. Dieselové autobusy nahradíme bezemisními bateriovými kloubovými trolejbusy. Zlepšujeme životní prostředí a zvyšujeme i komfort cestujících, protože trolejbusy nabízí plynulejší a tišší jízdu. Myslíme i na vzhled ulic. Nevznikl zde les nových stožárů pro trakční vedení. Stávající stožáry veřejného osvětlení jsme vyměnili za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení. Když jsem před čtyřmi léty přebíral rezort dopravy v Praze, elektrifikace autobusové linky 140 byl jediný trolejbusový projekt, který se připravoval. V sobotu bude hotový úsek Letňany–Čakovice, na začátku listopadu bude dokončena celá stavba a na jaře 2023 DPP zahájí plnohodnotný provoz trolejbusů na lince 58. Kromě toho jsme ale v souladu s Klimatickým plánem HMP připravili a schválili projekty elektrifikace dalších 12 městských autobusových linek, ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstské a jejich proměnu na trolejbusové. V listopadu plánujeme s DPP začít stavět další trolejbusovou trať z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Po dokončení všech připravovaných projektů se Praha a DPP stane největším provozovatelem trolejbusů v ČR. To je skutečný návrat trolejbusů do Prahy,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Podařilo se nám se zhotoviteli urychlit výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou linku Palmovka–Miškovice a po 9 měsících prací můžeme tuto sobotu, symbolicky v den 50. výročí ukončení trolejbusového provozu v Praze, zahájit zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice, na který jsme čerstvě získali povolení od Drážního úřadu ČR. Je to další významný krok ke skutečnému návratu trolejbusů do Prahy. Zkušební provoz v tomto úseku nám umožní pokračovat ve vyškolování řidičů trolejbusů tak, abychom byli připraveni na zahájení plného provozu na lince 58 poté, co si převezmeme 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18, které jsme ve veřejné zakázce nakoupili právě pro linku 58. První z nich bychom měli dostat v polovině letošního prosince, zbylých 14 pak na jaře příštího roku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Vzhledem k tomu, že se z pohledu drážního zákona jedná o nový typ vozidla, který v této konfiguraci zatím v ČR nejezdí, budeme s ním muset nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a následně dalších 20 tisíc v rámci zkušebního provozu s cestujícími, než bude homologováno pro běžný provoz. Pevně věřím, že na jaře příštího roku budeme moct zahájit plný provoz na lince 58 a nastartovat tím skutečný návrat trolejbusů do Prahy.“

„Zprovoznění nové trolejbusové tratě v úseku Letňany–Čakovice znamená také návrat trolejbusového provozu do této části Prahy po více než 57 letech. Původní trolejbusová linka 58 spojující Libeň, Letňany a Čakovice (závod Avia) byla uvedena do provozu před více než 70 lety, 4. srpna 1952, tj. v době, kdy Letňany i Čakovice byly ještě samostatné obce. Linka měřila 6 kilometrů, začínala smyčkou v Libni, U Kříže a provoz na ní zajišťovaly výlučně trolejbusy typu Tatra 400. Jeden z nich máme i v našem Muzeu MHD ve Střešovicích a veřejnost se ním bude moct v sobotu i v neděli svézt po nové trolejbusové trati na speciálních okružních jízdách. Po rozhodnutí o postupné likvidaci trolejbusů v Praze byla linka 58 navržena ke zrušení v roce 1966. Její faktický konec nastal už dříve, 9. července 1965, kdy byly kvůli havarijnímu stavu vozovky v ulici Nad Krocínkou trolejbusy nahrazeny autobusy,“ doplňuje historické souvislosti Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Jsem nesmírně rád, že se stavební práce na nové trolejbusové trati podařilo urychlit a 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze si můžeme připomenout skutečně důstojně.“

Je to padesát let, co Prahou projel poslední trolejbus a já jsem velmi rád, že právě Letňany mohou být mezi prvními městským částmi, kam se opět vrátí. Celý tento projekt vnímám jako pozitivní krok ke zlepšení nejen městské hromadné dopravy, ale i životního prostředí. Díky elektrifikaci autobusů máme nyní v Tupolevově ulici samostatný bus pruh a doprava tak bude nejen čistší ale i klidnější a rychlejší zároveň. Pevně věřím, že se trolejbusová síť bude i nadále rozšiřovat a najde zalíbení především u nás cestujících,“ říká Zdeněk Kučera, starosta městské části Praha 18,“ dodává Zdeněk Kučera, starosta městské části Praha 18.

„Dlouhodobě podporujeme návrat trolejbusové dopravy do naší městské části, a proto vítáme dokončení trolejbusové trati Letňany–Čakovice. Díky tomu bude jedna z našich dvou páteřních kapacitních linek převedena do elektroprovozu, který umožňuje čistší životní prostředí v místě pohybu vozidel, a také nižší hlukovou zátěž. Do budoucna bychom byli rádi, aby nová trať umožnila elektrifikaci i dalších linek, zejména linky 136,“ říká Jiří Vintiška, starosta městské části Praha – Čakovice.

„Jako obyvatele Prahy mě upřímně těší návrat pravidelné trolejbusové dopravy na území hlavního města a současně jsem pyšný na to, že se právě naše společnost spolu s partnery z OHLA ŽS a Elektroline mohla podílet na výstavbě a realizaci tohoto, pro město historického, milníku. Chtěl bych popřát všem Pražanům co nejvíce spokojenosti s využíváním nové trolejbusové linky a pevně věřím, že se společně brzy budeme vozit trolejbusy nejen v Letňanech, Čakovicích či na Proseku, ale i v jiných částech Prahy“ uzavírá Petr Beneš, jednatel společnosti Elektrizace Praha.


Foto: DPP – Zdeněk Bek

Více než 11 kilometrů nového trolejového vedení

Trolejové vedení pokrývá zhruba 50 % nové trolejbusové tratě Palmovka – Miškovice, ve zbylé části budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. DPP v rámci tohoto projektu nechal vybudovat celkem 11,234 kilometrů nového trolejového a 8 kilometrů napájecího vedení. Kromě toho osadil 289 trakčních stožárů, přičemž na většině trasy nahradil stávající sloupy veřejného osvětlení novými společnými stožáry, které budou sloužit jak pro osvětlení, tak i pro trolejové vedení. Napájení trolejbusové tratě budou zajišťovat tři měnírny: Prosecká, Letňany a Klíčov. Měnírna v Prosecké byla v rámci výstavby vybavena novou technologií. Původní trolejbusovou měnírnu v Letňanech v Příborské ulici DPP kompletně zrekonstruoval a vybavil novou technologií, díky čemuž bude po 57 letech opět sloužit svému původnímu účelu. Kontejnerová měnírna v garáži DPP na Klíčově je úplně nová, obdobně jako bateriová stanice a necelých 100 metrů dlouhá nabíjecí trolej ve Vojáčkově ulici v Čakovicích, která bude sloužit pro dobíjení trakčních baterií trolejbusů během jejich provozní přestávky.

Trolejové vedení směr Čakovice

Jeho první část ve směru do Čakovic začíná na Palmovce, v ulici Na Žertvách u křižovatky s Vacínovou ulicí, kde vedle stávající tramvajové tratě a zastávek Palmovka DPP vybudoval pro trolejbusy nová odstavná místa včetně nabíjecích trolejí. Trolejové vedení je dále vedeno ulicemi Na Žertvách a Zenklovou k podjezdu pod Povltavskou ulicí, kde je přerušeno. Opět pokračuje ve stoupání v Prosecké ulici od zastávky Kundratka až po křižovatku s Vysočanskou ulicí na Proseku. Od tohoto místa až po autobusový terminál Letňany budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. Druhou část trolejového vedení na lince 58 DPP vybudoval od autobusového terminálu Letňany, v Beladově a Tupolevově ulici po kruhový objezd u obchodního centra Čakovice. Od něj do Čakovic, resp. Miškovic budou trolejbusy opět poháněny energií z trakčních baterií.

Trolejové vedení směr Palmovka

V opačném směru z Čakovic na Palmovku začíná trolejové vedení už v Kostelecké ulici v zastávce Obchodní centrum Čakovice a pokračuje do Beladovy ulice do zastávky Letňany, kde se trolejbus na své pravidelné trase od trolejí opět odpojí. Trolejové vedení však pokračuje dále až do prostoru samotného autobusového terminálu, kde je vybudována pro manipulační účely a výhledový rozvoj trolejbusová smyčka vč. dvou kusých nabíjecích trolejí. Trolejbusy se ve směru na Palmovku napojí na trakční vedení opět v Prosecké ulici v zastávce Prosecká. Trakční vedení dále pokračuje nepřerušovaně Proseckou a Čuprovou ulicí, ze které budou trolejbusy odbočovat do ulice Na Žertvách, kde za křižovatkou s Vacínovou ulicí je výstupní zastávka Palmovka.


Foto: DPP – Zdeněk Bek

Zkušební provoz na lince 58

Zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice bude DPP realizovat zatím pouze o víkendech trolejbusem Škoda 30 Tr ev. č. 9506 zapůjčeným z Dopravního podniku města Hradce Králové. Zajímavostí je, že tohle vozidlo v nedávné minulosti v Praze už působilo, DPP jej testoval od května 2018 do listopadu 2019 v rámci pilotního provozu v Prosecké ulici.

Výstavba infrastruktury nové trolejbusové trati v úseku Palmovka–Prosek potrvá v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotoviteli ještě necelý měsíc. Po dokončení stavebních prací, což by mělo být v průběhu první poloviny letošního listopadu, DPP rozšíří zkušební provoz na lince 58 na celou trať z Palmovky do Čakovic.

První spoj na lince 58 po nové trolejbusové trati Letňany–Čakovice DPP vypraví z terminálu Letňany tuto sobotu 15. října 2022 v 11:06. V sobotu 15. října 2022 bude provoz na lince 58 v hodinových intervalech do 17:06, v neděli 16. října 2022 pak od 9:06 do 17:06. Na lince platí standardní jízdné PID.

Speciální okružní jízdy historickými trolejbusy pro veřejnost

U příležitosti 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze, 5 výročí zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici a zahájení zkušebního provozu v úseku Letňany–Čakovice DPP na tuto sobotu 15. a neděli 16. října připravil pro fanoušky MHD a širokou veřejnost speciální okružní jízdy historických trolejbusů právě po nově postavené trati. Po oba dny bude v hodinových intervalech z autobusového terminálu Letňany vyjíždět 5 historických trolejbusů k Obchodnímu centru Čakovice a zpět. Místenka na každou okružní jízdu stojí 50 korun, lze ji zakoupit on-line na Fanshopu DPP na webu DPP a je nutné se jí prokázat před nástupem na jízdu. Případný doprodej místenek bude probíhat i na místě. Počet míst je limitován kapacitními a provozními možnostmi vozidel.

Jízdní řády speciálních okružních jízd historických trolejbusů:

 • Tatra T 400/III ev. č. 431 ze sbírek Muzea MHD DPP
  • v sobotu 15. října 2022 od 12.10 do 16.10 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.10 do 16:10 hodin
 • Škoda 8 Tr ev. č. 494 ze sbírek Muzea MHD DPP
  • v sobotu 15. října 2022 od 12.20 do 16.20 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.20 do 16.20 hodin
 • Škoda 9 Tr HT 28 ev. č. 358 z Dopravního podniku města Pardubic
  • v sobotu 15. října 2022 od 12.30 do 16.30 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.30 do 16.30 hodin
 • Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 311 z Dopravního podniku města Pardubic
  • v sobotu 15. října 2022 od 12.40 do 16.40 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.40 do 16.40 hodin
 • Škoda 21 Tr ACI ev. č. 488 ze ŠKODA-BUS klubu Plzeň resp. Muzea dopravy ve Strašicích
  • v sobotu 15. října 2022 od 12.50 do 16.50 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.50 do 16.50 hodin

Kromě těchto 5 historických vozidel budou po celou dobu víkendové akce v autobusovém terminálu Letňany vystavena také další vozidla. Jedním z nich je trolejbus Praga TOT ev. č. 303 ze sbírek Muzea MHD DPP, rok výroby 1936, což je jeden ze tří trolejbusů, kterým byla 28. srpna 1936 v Praze zahájena trolejbusová doprava na lince od vozovny Střešovice ke sv. Matěji. Dále bude k vidění trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 9508, což je první vlastní trolejbus DPP po 60 letech sloužící primárně jako výcvikové vozidlo a pro služební účely. V neposlední řadě návštěvníci uvidí také trolejbus SOR TNS 12, což je standardní, 12metrová verze bateriového trolejbusu s elektrovýzbrojí společnosti Cegelec. Kloubová, 18metrová verze tohoto vozidla bude jezdit právě na lince 58 z Palmovky do Čakovic resp. Miškovic.

Všech 9 trolejbusů společně si budou moct fanoušci MHD či široká veřejnost vyfotit v autobusovém terminálu Letňany v sobotu 15. října 2022 v 11:45.

Zdroj: Tisková zpráva Dopravního podniku hlavního města Prahy a.s.

Aktualizováno 14. 10. 2022 22:38

Jste zde: