Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Královéhradecká MHD oslavila pětaosmdesátiny

V sobotu 5. října 2013 si Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. připomněl 85 let místní MHD, a to akcí pro širokou veřejnost, v rámci níž byl zpřístupněn jednak areál DP v Pouchovské ulici, ale rovněž i dispečerské pracoviště na terminálu hromadné dopravy (tzv. kouli).

173 - 4E8 938...
236 - 5H3 723...
08 - 5.10.201...
17 - 5.10.201...

Vystavovaná vozidla DPmHK a.s.

Mezi těmito dvěma místy byli návštěvníci přepravováni zdarma zvláštní linkou označenou číslem 85, na níž byly nasazeny historické autobusy Karosa B 732.1654, Škoda 706 RTO LUX (zapůjčil Anvi Trade s.r.o.), Škoda 706 MTZ a historický trolejbus Škoda 9 Tr HT28 (zapůjčil sousední Dopravní podnik města Pardubic a.s.). Linka jezdila v čtvrthodinovém intervalu a byl o ní z řad veřejnosti velký zájem.

AX 38-60 - 5....
202 - HKA 75-...
28 - 1E0 3112...
358 - 5.10.20...

Historické autobusy a trolejbus na speciální lince č. 85

V areálu v Pouchovské ulici zájemci absolvovali prohlídkový okruh, který začal nástupem do autobusu a pokračoval průjezdem mycí linkou. U haly úklidu a tankování vozidel autobus cestující vysadil a ti dále pokračovali po svých. Prohlédli si dílny lehké a těžké údržby, klempířů, lakýrníků a také si mohli vyzkoušet nasadit trolejbusový sběrač na trolej.

5.10.2013 - D...
5.10.2013 - Č...
5.10.2013 - D...
5.10.2013 - L...

Prohlídka dílen DPmHK a.s.

V 11 hodin pak proběhl slavnostní křest nově vydané publikace „Historie hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013“ za přítomnosti autorky Heleny Rezkové, spoluautorů publikace Ing. Daniela Ditrycha, Ing. Martina Prouzy, Ing. Ladislava Podivína, Ing. Jitky Janušové, Jiřího Hladkého, Jaroslava Hrůzy a Zdeňka Doubka, dále ředitele akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové pana Ing. Miloslava Kulicha a primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, který sám osobně pokřtil nově vydanou publikaci.

5.10.2013 - K...
5.10.2013 - K...
5.10.2013 - K...
5.10.2013 - K...
5.10.2013 - K...
     

Křest nové publikace Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 - 2013

Nutno podotknout, že Dopravní podnik města Hradec Králové už v minulosti vydal několik výročních publikací, které však byly jen ve formě brožury, a tudíž nebyly tak obsáhlé jako tato nejnovější publikace.

Nesmíme však opomenout zmínit se o novém nízkopodlažním elektrobusu SOR EBN 9,5 pro místní DP, který byl do běžného provozu zařazen 17. září 2013 a který je momentálně ve zkušební době.

Také vám přinášíme základní mezníky z historie MHD v Hradci Králové:

192824.10.1928 - založeny Autodráhy města Hradce Králové a 1.12.1928 byla uvedena do provozu první autobusová linka Kukleny - Nádraží - Slezské Předměstí.

19492.5.1949 - Zahájena trolejbusová doprava na lince Nádraží - Nový Hradec Králové.

1953 - Dokončena výstavba nových vozoven na Slezském Předměstí v Pouchovské ulici.

1962 - Zaveden samoobslužný systém placení jízdného u řidiče a nástup předními dveřmi, postupné snižování stavu průvodčích až do roku 1971.

1978 - 1.8.1978 zahájen nástup cestujících všemi dveřmi, nákup cestovních dokladů mimo vozidlo a kontrolu cestovních dokladů přebírají revizoři.

1983 - Dokončena rozsáhlá dostavba vozovny v Pouchovské ulici a zahájena rekonstrukce původních provozů.

199627.9.1996 - Zahájen nákup nízkopodlažních vozidel.

20061.1.2006 - zahájení odbavování cestujících využivající technologii čipových karet, umožňující jízdy na krátké vzdálenosti a přestupy za zvýhodněné ceny.

2008 - 5.7.2008 - uveden do provozu Terminál hromadné dopravy – „Stavba roku Královehradeckého kraje 2009“.

2013 - Dokončena obnova vozového parku trolejbusů, bývalý Kondic byl rekonstruován na centrální dispečink MHD v Hradci Králové a pracoviště autoškoly, byl také zapůjčen první královéhradecký elektrobus – SOR EBN 9.5, který se podrobuje půlročnímu testování

Na závěr bychom rádi poděkovali za velkou vstřícnost vedoucímu marketingu panu Ing. Františku Medunovi.

Další fotografie z oslav 85. výročí MHD v Hradci Králové

Zdroj: Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.

Aktualizováno 10. 10. 2013 21:16

Jste zde: