Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zprovoznil novou tramvajovou trať Barrandov - Holyně

DPP2Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP) dne 8. dubna 2022 dokončil výstavbu 1. etapy tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, tj. úseku mezi Barrandovem a Holyní. Stavba trvala 298 dnů, tj. necelých 10 měsíců, jejím zhotovitelem je společnost STRABAG Rail. Náklady na stavbu tohoto úseku by neměly přesáhnout 170 milionů korun. 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2. Od ranního výjezdu dne 9. dubna 2022 DPP na nové trati zahájí pravidelný tramvajový provoz. Do Holyně bude prodloužena linka č. 5.

DPP (3)
Foto: DPP.

Tramvajová trať Barrandov – Holyně má délku jeden kilometr, jsou na ní dva páry zastávek:

  • Náměstí Olgy Scheinpflugové na stejnojmenném náměstí
  • a Holyně, nedaleko křižovatky ulic U Náhonu a Pod Vysokou mezí. 

Trasa tratě začíná napojením na stávající obratiště Sídliště Barrandov, pokračuje západním směrem v boční poloze podél Werichovy ulice ke křižovatce ulic Miloše Havla a Baarové. Zde se trať stáčí jihozápadně, pokračuje středem Náměstí Olgy Scheinpflugové a dále budoucí ulicí Nataši Gollové k Holyni, k ulici U Náhonu, kde je ukončena dočasnou úvratí.

Většina tratě ve Werichově ulici má zatravněný svršek až po Náměstí Olgy Scheinpflugové, kromě přechodů a přejezdů, které jsou buď vydlážděny nebo vyasfaltovány. V oblasti zastávek Olgy Scheipflugové je trať vydlážděna, dále pak pokračuje v podobě otevřeného svršku až do zastávek Holyně. Na obou párech zastávek jsou osazeny nové přístřešky, které se začínají objevovat v Praze i na jiných místech, a které dodala městská společnost Technologie hl. m. Prahy. Na zastávkách budou cestujícím sloužit také nové informační displeje, které budou zobrazovat aktuální údaje o odjezdu nejbližších spojů.

DPP
DPP (1) DPP (2)

Foto: DPP.

Odpoledne od 12:00 do 18:00 bylo svezení po nové trati zdarma pro všichny zájemce, DPP  v tomto čase mezi smyčkou Sídliště Barrandov a Holyně pendloval s historickou tramvají ev. č. 349. Od soboty 9. dubna 2022 od ranního výjezdu DPP na nové trati byl zahájen pravidelný provoz. Do Holyně se prodloužila linka č. 5, nicméně do pondělí 11. dubna 2022 je kvůli opravě tramvajové křižovatky Anděl do Holyně dočasně vedena linka č. 4. Linka č. 5 začne do Holyně jezdit od úterý 12. dubna 2022. V souvislosti se zahájením tramvajového provozu do Holyně dochází od soboty 9. dubna 2022 k přejmenování autobusových zastávek:

  • Holyně – nový název Stará Holyně
  • Filmové ateliéry – nový název Filmové ateliéry Barrandov. 

„V oblasti rozvoje tramvajových tratí za námi stojí rekordní úspěchy. Věřím, že nově otevřenou tratí do Holyně, potěšíme nejen obyvatele Slivence a Barrandova. Nedávno jsme dokončili také tramvajovou smyčku Zahradní Město, otevřeli obnovenou linku na Pankráci, zahájili jsme novou stavbu tramvajové tratě do Libuše a stavíme přestupní uzel Depo Hostivař. Připravujeme tramvajové tratě do Slivence, na Dědinu a ke Strahovskému stadionu. Do budoucna pak počítáme také s pokračováním kolejí směr Muzeum a Václavské náměstí, kam tramvaje opět vrátíme,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Pražský tramvajový boom pokračuje. Minulý týden jsme začali stavět tramvajovou trať z Modřan do Libuše. Dnes jsme dokončili stavbu nové tratě z Barrandova do Holyně a na její pokračování do Slivence máme už připravené pravomocné stavební povolení. Zítra po nových kolejích začnou jezdit tramvaje s cestujícími. V okolí nové trati vyrůstá úplně nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Stavět nová města ve městě a zároveň i dopravní infrastrukturu, díky kterému bude dobře fungovat, je jediný správný přístup k rozvoji města. Napravujeme historickou chybu, kdy okrajové městské části trpěly tím, že do nich nevedly koleje a místní se musely spoléhat pouze na autobusy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

STRABAG RAIL (1) STRABAG RAIL
STRABAG RAIL (3) STRABAG RAIL (2)

Foto: STRABAG Rail.

„Byť se to zdá jako nesmysl stavět trať na poli, je to naopak ukázka koncepčního plánování, o které se poslední tři roky snažíme. Kolem totiž už roste nová čtvrť, na které s Prahou 5 pracujeme. Architekti z A69 tam zpracovali super studii. Noví obyvatelé se tak už budou stěhovat do fungující čtvrti s dopravní obsluhou,“ dodal Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

„Loni 11. června jsme slavnostně zahájili stavbu tramvajové tratě do Holyně a slíbili jsme, že první cestující se na ní budou moct svézt letos nejpozději na konci dubna. Slib jsme dodrželi a přesně po deseti měsících výstavby můžeme od zítřka prodloužit do Holyně pravidelný provoz tramvají. V současné složité politicko-ekonomické době je to skvělý výkon. Děkuji všem, kdo se na tomto projektu podílel a přispěl k jeho zdárnému konci,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Úvrať v Holyni bude pouze dočasná, chceme co nejrychleji zrealizovat 2. etapu tratě do Slivence. Na tento úsek máme pravomocné stavební povolení, do konce letošního roku plánujeme vysoutěžit zhotovitele a na jaře příštího roku začít stavět. V Holyni plynule navážeme, v rámci 1. etapy jsme se na to připravili. S 2. etapou se budeme ucházet o možnost spolufinancování výstavby z prostředků Evropské unie z Operačního programu Doprava. Pevně věříme, že podobně jako u předchozích projektů budeme úspěšní.“

„Tramvaje do Holyně měly jezdit již v rámci TT Hlubočepy – Barrandov, ale nakonec v roce 2003 výstavba ustala již v zastávce Sídliště Barrandov. Nyní jsme v původně zvažovaném konci, ale nezastavíme se, a co nejrychleji bychom rádi pokračovali do skutečné a definitivní smyčky Slivenec,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Je faktem, že se Praha stále rozrůstá, a tak přibývá počet obyvatel. Barrandov je jednou z mnoha takových lokalit. Kromě bydlení je nutné zajišťovat i navazující infrastrukturu jako je městská hromadná doprava, školy nebo zdravotnická zařízení. Noví obyvatelé sídliště Barrandov získávají prodloužením trati do Holyně pohodlnou a ekologickou dopravu do centra Prahy. Tramvajová doprava je však jen jednou z možností, kterou chtějí Pražané využívat. Přála bych si, aby se stejná péče věnovala přípravám i jiných typů dopravních staveb, které také pomůžou obyvatelům hl. města,“ uvedla Renáta Zajíčková, starostka městské části Praha 5.

„Jsem ráda, že po tolika letech bude barrandovská tramvajová trať konečně dokončena. Dnešním dnem se tramvaj přiblíží k Holyni, takže tamní obyvatelé a lidé ze severní části Slivence budou moci dojít na tramvaj pěšky. Pevně doufám, že se příští rok podaří dotáhnout tramvaj až do smyčky Slivenec, a to i s parkovištěm P+R, které zde velmi chybí,“ dodala Jana Plamínková, starostka městské části Praha – Slivenec.

„Rád bych poděkoval celému týmu z oblasti kolejových staveb a kolegům ze sesterské společnosti STRABAG a. s., že zvládli realizovat celý projekt s minimálním využitím subdodávek. Naším cílem je, nabízet zadavatelům komplexní dodávky liniových staveb s vysokým podílem vlastních výkonů. A těší mne, že se nám společně podařilo realizovat celou stavbu ve vysoké kvalitě při dodržení smluvního termínu, a to i přes komplikace, které přineslo provádění prací v klimaticky nepříznivém období,“ řekl Jakub Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel STRABAG Rail.

„Praha má být městem krátkých vzdálenosti, kde hromadná doprava je nejenom ekonomicky výhodná, ale i velmi ekologická. Rozvoj páteřních linek povrchové i podpovrchové dopravy je pro město životně důležitý, stejně tak jako rezidenční výstavba, bez které se město v rámci své funkčnosti do budoucna neobejde. V případě Barrandova je skvělé, že se obě zásadní podmínky rozvoje a fungování města spojily ve vzájemně výhodnou synergii v místě, kde roste nová městská čtvrť. Nová linka zde zlepší nejenom dopravní dostupnost obyvatelům lokality, ale i zvýší komfort dopravy. Je pozitivní, že se nám společně podařilo s vedením Prahy, Dopravním podnikem za velkého přispění městských částí realizovat dílo, které pomůže všem a je ku prospěchu obyvatel Prahy. Náš díl pomoci byl v podobě zajištění pozemků, dalších podpůrných činnostech a ve vzájemné koordinaci všech prací a postupů,“ okomentoval spolupráci mezi Prahou, městskými částmi a DPP Michal Kocián, předseda představenstva FINEP HOLDING.


Zajímavosti ze stavby úseku Barrandov – Holyně
Na stavbu jeden kilometr dlouhé tramvajové tratě Barrandov – Holyně bylo potřebné kromě jiného čtyři kilometry nových kolejnic, 48 stožárů trakčního vedení, 2 892 m trolejového vedení, 2 561 betonových pražců, 1 192 metrů kamenných obrubníků, 1 525 m2 různých typů dlažby, 4 440 m3 různých typů štěrků a štěrkodrtě a 2 451 m2 travních koberců na zatravnění tramvajového svršku.


Z historie tramvajové tratě Barrandov – Holyně – Slivenec
Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně dojde k dokončení záměru starého více než 35 let. V článku „Kam povedou koleje“ v časopisu Praha’87, který vydával tehdejší Národní výbor hl. m. Prahy byly v roce 1987 prezentovány plány na čtyři nové tratě: Motol – Řepy, Palmovka – Ohrada, Braník – Modřany a Hlubočepy – Holyně s plánovaným ukončením první pražskou úvratí. Zatímco první tři zmiňované tratě už dávnou slouží cestujícím, trať plánovaná do Holyně byla nakonec jako poslední v roce 2003 postavena a zprovozněna pouze do smyčky Sídliště Barrandov. Ta se mimochodem ve druhé polovině 80. let měla jmenovat Jiřího Trnky, nynější nová zastávka Náměstí Olgy Scheipflugové měla pracovní název Centrum – západ a Holyně zůstala beze změny.

Plány hl. m. Prahy už od počátku 90. let počítaly s vedením tramvajové tratě až do Holyně. Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999 počítal s touto tramvajovou tratí jako hlavním prostředkem obsluhy území hromadnou dopravou. V roce 2010 změna územního plánu doplnila i úsek Holyně – Slivenec. V roce 2014 bylo ke stavbě tramvajové tratě vydáno uzemní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení na 1. etapu tratě DPP získal na podzim 2020.

Zdroj: Tisková zpráva Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.

Aktualizováno 12. 4. 2022 21:06

Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.

Nové fotografie

říjen 2023
Po 29162330
Út 310172431
St 4111825 
Čt 5121926 
 6132027 
So 7142128 
Ne18152229 
Jste zde: