Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Počátky vodíkového pohonu v Ostravě se odkládají

dpoV Ostravě cestující dobře znají autobusy poháněné stlačeným zemním plynem (CNG), taktéž provoz elektrobusů se nadále rozšiřuje dodávkou 24 nových elektrobusů. U DPO však dostala zelenou i další alternativní paliva. Dnes se zaměříme na vodíkový pohon.

Vodik
Vizualizace: DPO.

V polovině února roku 2019 vypsal DPO veřejnou zakázku na zpracování investičního záměru s názvem “Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa". Hlavním předmětem tohoto projektu bylo zjistit možnosti uplatnění vodíkových autobusů v Ostravě. Mělo dojít k objasnění za jakých podmínek je možné pořídit a provozovat vozidla na tento druh pohonu a jaké zázemí je pro to třeba připravit.


Na počátku bylo stanoveno několik požadavků:
Nová vodíková stanice by měla být v areálu garáží Hranečník nebo v jejich blízkém okolí. Plnící stanice by podle veřejné dokumentace měla být veřejná a bezobslužná. Denní kapacita celoročního plnění autobusů vodíkem by měla zajistit 5 autobusů DPO a dalších 10 autobusů jiného dopravce. Varianta počítá také s 10 autobusy DPO a 20 autobusy jiného dopravce navíc s plněním osobních a nákladních vozidel.

Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava mají zájem na podpoře vodíkového pohonu v Ostravě nejen prostřednictvím DPO, ale také s ČSAD Havířov a.s., který by měl s tímto pohonem obsluhovat regionální linky v oblasti Havířovska.


Jak funguje vodíkový pohon?
Jde o pomalou reakci vodíku s kyslíkem v palivovém článku, kde tímto vzniká elektrická energie. Tato elektrická energie slouží k pohonu elektromotoru, který je umístěn v autobuse. Výhodou této chemické reakce je odpadní produkt, kterým je jen voda. V místě provozování tedy nedochází ke znečišťování prostředí spalinami ani jinými látkami. Nevýhodou vodíku je jeho potencionální výbušnost dojde-li k technické závadě. Ekologickou otázkou, která není úplně dořešena, je jak získat vodík ekonomicky v potřebném množství za použití obnovitelných energií.

Výběrové řízení na realizaci z února 2019 bylo nakonec zrušeno, ale investiční záměr byl přesto zhotoven. V dubnu roku 2020 zveřejnil DPO nové výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace se stejným názvem. Opět bylo počítáno s výstavbou veřejné vodíkové stanice poblíž autobusových garáží Hranečník.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost IGEA s.r.o. Návrh obsahoval 3 etapy a harmonogram výstavby. Opět bylo předpokládáno denní plnění 10 autobusů DPO, 20 autobusů příměstské dopravy a 30 osobních nebo lehkých nákladních vozidel plnění.


Realizace 1.etapy projektu
Na konci února 2022 pak zveřejnil DPO veřejnou zakázku na výstavbu samotné vodíkové stanice a s tím spojené zajištění dodávek technologií, které byly uvedeny v projektu 1. etapy. Výstavba vyjde na minimálně 150 mil. Kč, přičemž 3/5 celkové částky budou uhrazeny z dotace. Stanice by měla v 1. fázi umožňovat tankování až 15 autobusů denně, což však není mnoho vzhledem k tomu, že kromě 10 autobusů, které plánuje pořídit DPO bude dalších 10 za Moravskoslezský kraj v rámci zakázky na provoz v oblasti Havířovska. Zde však záleží na termínu dokončení a tím pádem i na stanovení termínu, od kdy kterého bude nový dopravce s vodíkovými autobusy dopravu zajišťovat.

Vodíková stanice bude postavena na současném parkovišti pro osobní automobily zaměstnanců a částečně bude zasahovat do areálu garáží.

Technologické součásti
Dojde k vybudování dvou zásobníku vodíku o objemu 190 m³ pomocí vysokotlakých lahví o objemu 20,2 m³. Dále dojde k dodání vysokotlakého kontejneru s chlazením, přibude kompresor s odfuky - místo kde se bude stáčet vodík přes redukční skříň v neposlední řadě dojde k vybudování výdejního panelu v kombinovaném stojanu. Jeden bude vyhrazen pro potřeby DPO s plnícím tlakem 350 bar a druhý bude veřejný - pro autobusy a osobní automobily a bude mít dvě koncovky - 350 bar pro autobusy a 700 bar pro osobní automobily. Celá stavba bude samozřejmě zastřešená.


Ve druhé etapě by mělo dojít k technologickému rozšíření na plnění plným výkonem. V poslední 3. etapě je plánována lokální výroba vodíku pomocí elektrolýzy.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele nových vodíkových autobusů, které by měly v Ostravě vyjet v druhé polovině roku 2023. O kterých vám přineseme informace později.


Po zrušení zakázky na dodávku vodíkových autobusů byla zrušena začátkem měsíce června 2022 také zakázka na výstavbu vodíkové stanice. Do stavební části se přihlásili 4 uchazeči, ale do technologické části se přihlásila  pouze jediná společnost a to GASCONTROL společnost s.r.o.
Důvodem zrušení této zakázky byla vysoká cena druhé části - tedy technologické. V současné době DPO připravuje novou veřejnou zakázku na vybudování vodíkové stanice.


Vypsání druhé veřejné zakázky
Dne 6. října 2023 na svém profilu zadavatele zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) výzvu k předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa II. Díky tomuto bylo umožněno DPO vypsat novou veřejnou zakázku a to se stalo dne 27. února 2023. Hodnota této veřejné zakázky podle předpokladu DPO je 146,7 mil. Kč bez DPH.

V nové veřejné zakázce došlo k několika změnám např. byl zrušen požadavek na rychloplnění. Dále také došlo k prodloužení maximální doby plnění a to až na čas 18 minut při prázdné nádrži.


Zrušení druhé veřejné zakázky
Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO), vydal dne 29. února 2024 tiskovou zprávu, že odkládá na nějaký čas vodíkovou mobilitu. Tímto zrušil DPO veřejnou zakázku na výstavbu vodíkové infrastruktury. Hlavní důvod zrušení veřejných zakázek jak na výstavbu vodíkové infrastruktury, ale také na nákup vodíkových autobusů je vysoká cena tedy nedostatek finančních prostředků na financování tohoto projektu. Zrušení veřejné zakázky na nákup vodíkových autobusů naleznete zde.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava, vlastní zdroje.

Aktualizováno 21. 3. 2024 19:41

Nové fotografie

květen 2024
Po 6132027
Út 7142128
St18152229
Čt29162330
310172431
So4111825 
Ne5121926 
Jste zde: