Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Trolejbusové novinky z Bratislavy

bratislavaPäťdesiat nových trolejbusov bude už čoskoro jazdiť ulicami Bratislavy.
Už budúci rok do ulíc hlavného mesta vyrazia desiatky nových hybridných trolejbusov, ktoré pomôžu znižovať uhlíkovú stopu verejnej dopravy. Získali sme na ich nákup financie z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto dnes s nami podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Úplnou novinkou budú vysokokapacitné 24-metrové „megatrolejbusy“, jedny z najdlhších trolejbusov na svete!.

Solaris 24
Trojčlánkový trolejbus Škoda-Solaris.

Hybridné trolejbusy výrazne rozšíria vozidlový park a pomôžu znižovať dopad premávky na životné prostredie pri niektorých súčasných autobusových linkách. Rozdiel oproti minulosti nastane v type pohonov. Pomocný dieselový agregát používaný v doterajších duálnych vozidlách nahradí plnohodnotný elektromotor poháňaný batériou, ktorý umožní jazdu s cestujúcimi aj na úsekoch mimo trolejového vedenia. Nové trolejbusy budeme financovať z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 43 364 756,72 Eur a DPB sa na projekte podieľa 5% spolufinancovaním.

Pôjde o hybridné trolejbusy troch dĺžkových kategórií:

  • 11 kusov dĺžky 12 metrov
  • 23 kusov dĺžky 18 metrov
  • 16 kusov dĺžky 24 metrov

,,Dlhodobo podporujeme projekty, ktoré rozvíjajú ekologickú verejnú dopravu. Týchto 50 nových, plne vybavených trolejbusov, poskytne Bratislavčanom komfortnejšiu a pohodlnejšiu cestu do práce či do školy. Po tom, ako sme pred pár týždňami podpísali zmluvy na prípravu nových trolejových tratí v Bratislave, je toto ďalší krok správnym smerom k modernej a udržateľnej doprave,“ povedal Andrej Doležal, minister dopravy.

Všetky vysúťažené trolejbusy budú vysoko komfortné, nízkopodlažné, klimatizované a vybavené tými najmodernejšími technológiami. Cestujúci si vo vozidle budú môcť nabiť telefón, pripojiť sa na WiFi a k zvýšenej bezpečnosti cestujúcich prispeje kamerový systém v interiéri vozidla, k lepšej informovanosti cestujúcich zase moderný informačný systém.

„Trolejbusová doprava je súčasťou Bratislavy už viac ako 110 rokov. Malé obmedzenia jej prevádzky v minulosti len zdôraznili jej význam ako súčasti mestskej hromadnej dopravy. Význam nielen preto, že hovoríme o ekologických dopravných prostriedkoch, ale aj pre podiel trolejbusovej dopravy v rámci MHD (ročne sa trolejbusmi prepraví okolo 30 mil. cestujúcich). Nákupom nových trolejbusov sa posúvame bližšie k napĺňaniu Koncepcie mestskej hromadnej dopravy, ktorej hlavným posolstvom je zvyšovanie kvality pre cestujúcich," povedala 1. námestníčka primátora Bratislavy, Tatiana Kratochvílová.

,,S naším tímom v DPB sa dlhodobo usilovne snažíme o obnovu a inovovanie vozidlového parku, ktorý výrazne prispeje k zlepšeniu ekologickej a udržateľnej mobility v Bratislave. Rozvoj trolejbusovej dopravy chystáme uvážene, s dôrazom na hospodárnosť, efektivitu a komfort pre cestujúcich, aj vodičov. Najväčšou výzvou bude prevádzka dvadsaťštyri metrových veľkokapacitných trolejbusov. Tie sme už v uliciach Bratislavy otestovali a prejazd tými najužšími križovatkami zvládnu bez problémov,“ zdôraznil v tejto súvislosti Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB, a.s.

Komplikovanú dopravnú situáciu vo východnej časti Bratislavy pomôžu odbremeniť v našich končinách raritné trojčlánkové „megatrolejbusy“. Ich prevádzka nemá nateraz nikde v Česku ani na Slovensku obdobu. Plánujeme ich nasadiť na linku č. 71, čím výrazne zvýšime prepravnú kapacitu spojov.

18 – metrové trolejbusy budú premávať na predĺženej linke č. 40 z Hlavnej stanice cez Autobusovú stanicu k Mostu SNP alebo na súčasnej autobusovej linke 61 medzi Hlavnou stanicou a Letiskom. Prevádzkovanie týchto trolejbusov sa spája s projektami výstavby nových trolejbusových tratí medzi Autobusovou stanicou a Novým SND a medzi Trnávkou a Avion Shopping Parkom. Kratšia, 12-metrová verzia trolejbusov umožní spojiť linky č. 41 a 44 do jednej linky bez nutnosti prestupovania na zastávke Búdková.

Vozidlá sme vysúťažili v závere minulého a začiatkom tohto roka prostredníctvom transparentných verejných obstarávaní za rekordne nízke ceny. Výrobcom zadáme objednávku po podpise zmluvy na dodanie trolejbusov v priebehu najbližších dní.


Trolejbusom zo stanice na letisko a „megatrolejbusom“ do východnej časti Bratislavy.
Podpísali sme zmluvy na nákup 23 kusov kĺbových nízkopodlažných trolejbusov a 16 kusov rekordne dlhých „megatrolejbusov“. Oba typy vozidiel budú môcť vďaka elektromotoru a batérii premávať aj mimo trakčného vedenia. Ich zaradenie do premávky bude znamenať transformáciu niektorých autobusových liniek na trolejbusové.

Najmodernejšie trolejbusy s najnovšími informačnými a bezpečnostnými systémami „novej generácie MHD“ budú už čoskoro voziť prvých cestujúcich. Kúpnu zmluvu na hybridné vozidlá, ktoré pomôžu znižovať dopad premávky na životné prostredie, sme podpísali na základe výsledku verejných obstarávaní s úspešnými uchádzačmi z európskeho trhu.

18-metrové vozidlá Škoda 27 Tr s karosériou Solaris dodá do Bratislavy spoločnosť ŠKODA ELECTRIC a.s., 24-metrové dvojkĺbové vozidlá typu Škoda-Solaris 24m zase konzorcium firiem Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Solaris Slovakia s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s. Tento nákup budeme financovať z fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII)

„Trojčlánkové trolejbusy s dĺžkou dvadsaťštyri metrov jazdia už niekoľko rokov v západných metropolách a ich prevádzka zatiaľ nemá nikde v Česku ani na Slovensku obdobu. Po Linzi, Zürichu alebo Ženeve bude i Bratislava mestom, ktoré sa vďaka týmto trolejbusom zaradí medzi dopravne vyspelé krajiny. Podstatne skvalitnia cestovanie medzi Hlavnou stanicou, Miletičovou ulicou a Dolnými honmi. Zlepšiť kapacitu a komfort pre cestujúcich sa nám podarí aj na trase z Hlavná stanica – Letisko, kde hybridné trolejbusy nahradia autobusy. Vďaka duálnemu pohonu budú môcť obsluhovať aj zastávky mimo trolejového vedenia,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Oba modely budú vybavené výkonnou automatickou klimatizáciou pre cestujúcich a vodiča, bezpečnostným kamerovým systémom i moderným informačným systémom zobrazujúcim prestupy na iné linky v reálnom čase. Vozidlá dostanú do výbavy systém automatického počítania cestujúcich (APC), fotobunkové zatváranie dverí, farebné vonkajšie displeje, USB nabíjačky, WiFi pripojenie, tónované okná a moderný interiér, na aké sú už cestujúci zvyknutí z našich najnovších vozidiel. Za pozornosť tiež stojí zariadenie, ktoré umožní diaľkový prenos diagnostických dát o vozidle.

Nákup vozidiel súvisí s nedávno avizovaným rozširovaním a modernizáciou bratislavských trolejbusových tratí. Zároveň sme s uzatvorením zmluvy zadali výrobcom objednávky, na základe ktorých budú vozidlá dodané v časovom rozsahu 18 až 20 mesiacov.

Zdroj: Tlačová správa Dopravného podniku Bratislava a.s.

Aktualizováno 16. 3. 2022 18:52

Jste zde: