Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

MHD v Novém Jičíně projde výraznými změnami

arriva nove db companyHistorie provozu městské dopravy v Novém Jičíně se píše již od roku 2006. Tehdy ji začalo provozovat samotné město prostřednictvím svých Technických služeb a pořízené trojice autobusů SOR BN 9.5 a jednoho autobusu SOR BN 10.5.

2018 08 17@01@1TH 9571@Nový Jičín, aut. nádr. (3)

2017 11 12@@6T2 4016@Nový Jičín, aut. nádr.V minulosti MHD v Novém Jičíně zajišťovaly Technické služby města Nového Jičína.

Jistým přelomem v provozu MHD se stal prosinec 2017, kdy zajištění provozu převzala na svá bedra namísto Technických služeb soukromá společnost, konkrétně Arriva Morava a.s., která na místní linky MHD pořídila tři nové elektrobusy SOR EBN 9.5. Pro případ poruchy těchto elektrobusů má dopravce záložní naftové autobusy SOR.

2018 08 17@01@1TH 9571@Nový Jičín, aut. nádr.V současnosti MHD v Novém Jičíně provozuje společnost ARRIVA MORAVA a.s.

Od aktuální změny jízdních řádů, která vstupuje v platnost od neděle 12. prosince 2021 projde výraznou úpravou pro změnu počtu spojů a linkové vedení. Zvýší se počet spojů jak na městských, tak příměstských linkách, a přibudou nové zastávky.

Změna nastává na základě požadavků občanů, které zazněly jednak na veřejných projednáváních, jednak v rámci odpovědí v dotaznících, které vyplnilo 238 lidí.

Přehled změn:

  • Dojde k navýšení počtu spojů z Loučky do centra na 54 spojů městské a příměstské dopravy namísto stávajících 44, o víkendu nově 28 spojů místo stávajících 17.
  • Vznikne nová zastávka MHD Šenov u N. Jičína, Tesco.
  • Změna nastává i u linek č. 601 a 602. Linky budou většinou vedeny po ul. Bohuslava Martinů, což znamená urychlení pro cestující ze sídlišť Máj a Dlouhá do centra města a zpět. Dochází také k lepší návaznosti MHD na odjezdy vlaků. Nově byl u většiny spojů zaveden takzvaný taktový režim – spoje vyjíždějí ze zastávky vždy ve stejnou minutu v hodinovém nebo dvouhodinovém intervalu.
  • Linka č. 602 pojede nově po Hřbitovní ulici přes zastávky Nový Jičín, Tyršova a Nový Jičín, pošta. Zpět se nebude linka vracet přes Autopal jako tomu bylo doposud, ale nově po ulici Svatopluka Čecha, poté na Máchovu a Autobusové nádraží. Zastávka Máchova bude touto linkou nově obsloužena dvakrát.
  • Linka č. 603 bude od 12. prosince ukončena na nové konečné zastávce Šenov u N. Jičína, Tesco. Dále pojede také přes zastávky Pod Skalkou a Smetanovy sady, čímž se zlepší obslužnost obyvatelům místní části Loučka. U linky dojde také k navýšení počtu spojů v pracovní dny, a to rovnou na dvojnásobek ze současných osmi na 16 spojů.
  • Změn doznala i linka č. 604, jejíž vybrané spoje o víkendu budou nově odjíždět již z městské části Loučka směrem na Kojetín. Obsluhuje tak větší část Loučky a spoje pojedou i přes zastávky Nový Jičín, Tyršova a Nový Jičín, pošta.
  • Pro všechny linky MHD vznikne nová zastávka s názvem Sokolovská.

Linkové vedení MHD Nový Jičín od 12. prosince 2021

Linka č. 601 

trasa: Nový Jičín, aut. nádr. – Nový Jičín, Suvorovova – Nový Jičín, Hřbitovní – Nový Jičín, Máchova – Nový Jičín, aut. nádr. – Nový Jičín, Nemocnice – Nový Jičín, Bohuslava Martinů/(Loučka) – Nový Jičín, Dlouhá – Nový Jičín, aut. nádr.

Linka 602 

trasa: Nový Jičín, aut. nádr. – Nový Jičín, Dlouhá – Nový Jičín, Bohuslava Martinů/(Loučka) – Nový Jičín, Nemocnice – Nový Jičín,aut. nádr. – Nový Jičín, Máchova – Nový Jičín, Hřbitovní – Nový Jičín, Suvorovova – Nový Jičín, Máchova – Nový Jičín, aut. nádr

Linka 603 

trasa: Šenov u N. Jičína, Tesco – Nový Jičín, aut. nádr. – Nový Jičín, Palackého – Nový Jičín, Loučka, rest. Koruna – Nový Jičín, Pod Skalkou – Nový Jičín, aut. nádr  a opačně

Linka 604 

trasa: (Nový Jičín, Loučka, rest. Koruna) – Nový Jičín, aut. nádr – Nový Jičín, Nemocnice/Smetanovy sady – Nový Jičín, Skalky – Nový Jičín, Nad Čerťákem – Nový Jičín, Kojetín a zpět

Aktualizováno 12. 12. 2021 8:06

Jste zde: