Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 12. prosince 2021

ODISOd 12. prosince 2021 dochází k celostátním změnám v jízdních řádech. Na linkách MHD v Ostravě dochází zejména ke změnám časových poloh spojů na některých vybraných linkách, nově také dochází k přejmenování několika zastávek a také k rozšíření zastávek na znamení. K uvedenému datu změn jízdních řádů dojde také k ukončení rekonstrukce tramvajové trati na ul. Sokolská třída a Hlučínská. Dojde k přejmenování níže uvedených zastávek a k rozšíření zastávek na znamení.

Změny na linkách MHD v Ostravě:

dpoOd 12. prosince 2021 dojde k ukončení rekonstrukce tramvajové trati na ul. Sokolská třída a Hlučínská. Od zmíněného data se vrací do svých původních tras také tramvajové linky č. 8 a 14, které tímto sekem projíždějí. Nově také dojde k zprovoznění zrekonstruované integrované zastávky Důl Odra.

Linky č. 3, 6, 10
U těchto linek dojde k obnovení spojů po 16:30 h, které byly zrušeny v září 2021.

Linky č. 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68
Zmíněné linky budou obsluhovat integrovanou zastávku Sad Boženy Němcové (v parku společná zastávka pro tramvajové linky č. 8 a 14.

Linka č. 41
Dojde k úpravě časových poloh spojů z důvodu změn časových poloh vlakové dopravy ve Vratimově.

Linky č. 37 a 50
Na základě požadavku cestujících dojde k posunu odjezdu vybraných spojů.

Linka č. 49
Na základě požadavku cestujících dojde ke změně obsluhy zastávky Růžová.

Přejmenování zastávek:

Současný název zastávky Nový název zastávky
Rektorát VŠB VŠB-TUO
Hýlov, V Důlkách Klimkovice, V Důlkách
Petřvald, Půstky Petřvald, Pustky
Záuliční Zauliční
Krásné Pole, Družební Družební
Garáže Poruba Poruba, garáže

Rozšíření zastávek na znamení:

  • Hájkovická,
  • Družební,
  • Krásné Pole, střed,
  • Krásné Pole, škola,
  • Pustkovecká.

arriva nove db companyZměny na linkách MHD Třinec:
Změny na linkách MHD v Třinci nebudou od 12. prosince, ale nastanou až v sobotu 1. ledna 2022.

Linky  č. 701 a 715
Tyto dvě linky se nově stávají páteřnimi linkami v Třinci. Obě linky jsou vedeny polookružně ze zastávky Dolní Lištná, Sosna nemocnice.

Trasa linky č. 701
Dolní Líštna, Sosna nemocnice - Třinec, žel. st. (vybrané spoje) - Třinec, aut. st. - Třinec, nám. T. G. Masaryka - Třinec, Lyžbice, Kamionka - Třinec, Lyžbice, Terasa konečná - Třinec, aut. st. - Třinec, žel. st. (vybrané spoje) - Dolní Lištná, Sosna nemocnice.


Trasa Linky č. 715
Dolní Líštna, Sosna nemocnice - Třinec, žel. st. (vybrané spoje) - Třinec, aut. st. - Třinec, Lyžbice, Terasa konečná - Třinec, Lyžbice, Kamionka - Třinec, Lyžbice, nám. T. G. Masaryka - Třinec, aut. st. - Třinec, žel. st. (vybrané spoje) - Dolní Lištná, Sosna nemocnice.

Vybrané spoje linky č. 704 budou nově převedeny pod linku č. 705. Obsluka městské části Podlesí zůstane zachována.

Linka č. 708
Nově je linak vedena pouze v úseku Třinec, Lyžbice, Kamionka  - Třinec, Lyžbice, Terasa konečná - Třinec, aut. st. - Třinec, žel. st. (vybrané spoje). Linka slouží jako posilová k linkám č. 701 a 715.

Linka č. 717
Tato linka bude zrušena.


arriva db companyZměny na linkách MHD Nový Jičín:

Změny na linkách MHD v Novém Jičíně naleznete v samostatném článku zde

 

 


Změny na linkách regionální železniční dopravy:

Linka č. S5
Linka navazuje výhradně na vlaky linky S6 jedoucí z Ostravy a přiváží cestující výhradně k vlakům jedoucím do Ostravy. Nově jsou zavedeny tři páry spěšných vlaků za účelem podpory turistického ruchu.

Linka č. S6
Základní hodinový takt je posunut o 30 minut. Jsou zajištěny celodenně přípoje mezi linkami č. S1 a S6 v železniční stanici Ostrava- Kunčice. Připoje jsou pouze o víkendech a v době mimo dopravní špičku. Na lince mohou cestující využít odbavení pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech. Od data změny jízdních řádů dochází ke zvýšení nízkopodlažních spojů a nzavedení nových souprav push-pull.

Linka č. S7
Vlaky linky S7 jsou navázány na vlaky linky č. S6 ve Frýdku-Místku jak v časech dopravní špičky, tak mimo dopravní špičku a o víkendech.

Linka č. S8
Na této vlakové lince dochází k zavedení taktové dopravy po většinu dne.Na lince mohou cestující využít odbavení pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech (vlaky vybaveny prodejními terminály budou označeny v jízdních řádech). Dále také je navýšen Navýšen počet přípojných vazeb ve Veřovicích.


Změny na linkách příměstské dopravy:

Linka č. 234
V pracovní dny je linka zkrácena na úsek Vítkov – Březová. Vybrané spoje v úseku jsou Březová – Fulnek jsou převedeny do linky č. 261 a ostatní nevytížené spoje v tomto úseku jsou zrušeny. Linka o víkendech je vedená v trase Vítkov – Březová – Bílovec a nahrazuje tak vybrané spoje linek č. 242 a 673.
V zastávce Březová, střed jsou zavedeny přípoje s linkou č. 261 (spojení do Opavy, Fulneku a Nového Jičína), v Bílovci jsou zavedeny návaznosti na linku č. 678 směřující do Ostravy. 

Linka č. 242
Vybrané víkendové spoje jsou nahrazeny linkami č. 234 a 261 s možností přestupu v Březové.

Linka č. 261
• Vybrané spoje v pracovní dny a většina spojů o víkendech je vedena přes Hladké Životice a nahrazuje tak souběžné spoje linky č. 614.V zastávce Fulnek, žel. st. jsou ve větší míře zavedeny návaznosti zejména na linku č. 678 do Ostravy či Vítkova.

Linky č. 351 a 353
V pracovní dny jsou upraveny časové polohy spojů související s posílením linky č. 980, a také s návaznostmi na linku 344 v Raškovicích.

Linka č. 352
Vybrané spoje zajíždějí na zastávku Vratimov, Kartonážka pro zajištění spojení na směny do areálů firem Liberty a KES.

Linka č. 445
Z důvodu přetěžování ranních spojů do Ostravy – Poruby je doplněn zrychlený spoj v 7:09 z Havířova.

Linka č. 453
Pro zlepšení spojení Rychvaldu s Havířovem je do linky doplněn odpolední pár spojů po 16. h z Bohumína a po 18. h z Havířova.

Linky č. 534 a 535
Na linkách jsou obnoveny vybrané posilové spoje.

Linkač.  614
Vybrané spoje jsou v úseku Nový Jičín – Fulnek převedeny do linky č. 261. O víkendech jsou v zastávce Fulnek, žel. st. zavedeny návaznosti na linky č. 678 a 261.

Linka č. 615
Jízdní řád linky je upraven dle možností zimní údržby v místní části Luboměře, Heltinově.

Linky č.  622 a 665
Provoz na linkách je upraven dle návazností na upravený provoz vlakové linky č. S6.

Linky č. 651 a 657
Provoz na linkách je upraven s cílem navázat jednotlivé spoje na vlaky linky č. S6 v železniční stanici Kunčice pod Ondřejníkem, zároveň dochází k vytvoření nových návazností na linku č. 980 v Tiché. Nově  je více spojů vedeno v lince č. 657, provoz na lince č. 651 je omezen.

Linka č. 655
Provoz na lince je upraven dle návazností na upravený provoz vlakové linky č. S6.

Linka č.  673
Liinka je o víkendech zkrácena na úsek Ostrava – Bílovec a jsou upraveny časové polohy spojů tak, aby pokud možno nejely v souběhu s linkou č. 678. Dále je linka o víkendech  v úseku Bílovec – Březová nahrazena linkou č. 234.

Linka č. 678
Na lince je o víkendech v odpoledních hodinách navýšen počet spojů. V zastávce Fulnek, žel. st. jsou ve větší míře zavedeny návaznosti zejména na linku 261 do Nového Jičína či Březové a Opavy.

Linka č. 698
Linka je nově vedena většinou spojů trasou přes zastávku Nový Jičín,Bezručova, čímž zajistí jak spojení města Kopřivnice a obcí Závišice a Rybí s touto částí města Nový Jičín, tak posílení provozu po ul. Hřbitovní v rámci města Nový Jičín.

Linky č.  908 a 988
Linky jsou vybranými spoji vedeny trasou přes zastávku Nový Jičín,B.Martinů Kaufland, čímž posílí provoz mezi místní částí Loučka v Novém Jičíně s novojičínskou nemocnicí.

Linka č. 927
Provoz linky je upraven na základě nově platného jízdního řádu dálkové dopravy. Linka nadále navazuje na vlakové spoje v železniční stanici Hranice na Moravě.

Linka č. 971
Provoz linky mezi městy Valašské Meziříčí a Nový Jičín posílen. Současně dochází k úpravám provozu linky 987.

Aktualizováno 13. 12. 2021 13:07

Jste zde: