Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Technické muzeum v Brně oslavilo 60. narozeniny také dopravní nostalgií

Na sobotu 28. srpna 2021 si Technické muzeum v Brně připravilo pro jeho návštěvníky bohatý program. Jednou z částí programu, zajímavou pro čtenáře tohoto webu, byla výstava vojenských a hasičských vozidel, automobilů a motocyklů před i vně areálu TMB.

28.8.2021  02V 1529  Technologický park
Autobus Karosa B 831.

Největším lákadlem však byly jízdy historických vozidel z jeho depozitáře, cestující se poprvé svezli zdarma. Z náměstí Svobody k Technickému muzeu jezdily historické tramvaje a autobusy. Z Mendlova náměstí přes vozovnu Komín do Králova Pole na Srbskou pak jezdily historické trolejbusy. Na linky byly záměrně nasazeny vozy, které nejezdily při minulé dopravní nostalgii na konci června letošního roku, a zároveň vozy běžně na dopravních akcích doposud málo jezdící nebo nejezdící vůbec. I když většina odjezdů byla zdvojených, kdy zaráz jezdila dvě vozidla, o jízdy hlavně tramvajemi a autobusy byl obrovský zájem.

Z trolejbusů jezdily vozy Škoda 6 Tr 2 ev. č. 135 (zachycen na fotografii u zastávky Vozovna Komín), Škoda 14Tr 01 ev. č. 3173, Škoda 17 Tr ev. č. 3903 - ex. Dopravní podnik Ostrava (zachycen na konečné Srbská). Poprvé se cestující svezli kloubovým trolejbusem Škoda 15 Tr 02 (ex DPMB) ev. č. 3501 (zachycen na konečné Mendlovo náměstí). Na dvou dalších fotografiích jsou zachycena zajímavá setkání historických trolejbusů Škoda 6 Tr, 14 Tr a 15 Tr se současným parciálním trolejbusem Škoda 26 Tr na lince č. 32 ve smyčce Srbská.

28.8.2021  3173  Srbská
Trolejbusy Škoda 14 Tr, 15 Tr a 26 Tr, vyfotografovány ve smyčce Srbská.

28.8.2021  135  Srbská
Trolejbusy Škoda 6 Tr, 14 Tr a 26 Tr, vyfotografovány ve smyčce Srbská.

28.8.2021  3903  Srbská
28.8.2021  3501  Mendlovo náměstí 28.8.2021  135  Vozovna Komín

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 17 Tr.
Fotografie č. 2: Trolejbus Škoda 15 Tr, vyfotografovaný v zastávce Mendlovo náměstí.
Fotografie č. 3: Trolejbus Škoda 6 Tr, vyfotografovaný v zastávce Vozovna Komín.

Z tramvají jezdil dřevák KPS Brno ev. č. 99 (zachycen na konečné Technické muzeum), T3M ev. č. 1594(zachycen u Technologického parku) nebo parní tramvaj Carolline (zachycena na konečné Technické muzeum). Zajímavostí bylo, že vůz 99 měl narušený odjezd 12.35 z Technického muzea a 13.00 z Náměstí Svobody. Mohlo za to zdržení provozu na ulici Purkyňově z důvodu stržení trolejového vedení.

28.8.2021  1594  Technologický park
28.8.2021  Carolline  Technické muzeum 28.8.2021  99  Technické muzeum

Fotografie č. 1: Tramvaj ČKD T3 ev č. 1594, vyfotografována poblíž zastávky Technologický park.
Fotografie č. 2: Parní tramvaj Carroline.
Fotografie č. 3: Tramvaj KPS Brno ev. č. 99, vyfotografovaná v zastávce Technické muzeum.

Z autobusů se pak cestující svezli Karosou B 831 RZ 02V 1529 (zachycen u Technologického parku) a Karosou ŠM 11.1630 MOC ev. č. 2834 (zachycen na zastávce Česká). Dále jezdily Ikarus 280.08 (zachycen u Technologického parku), Praga RND (zachycen na konečné Technické muzeum) a Škoda 706 RO s přívěsem Karosa B40. Vůbec poprvé historickou kloubovou Karosou C 744.24 (ex. ČSAD BUS a DP Ústí nad Labem). Zachycen je na dvou fotografiích, kdy na první přijíždí na svůj první odjezd k Technickému muzeu a na druhé je vidět interiér autobusu.

28.8.2021  V 4624  Česká 28.8.2021  V 4462  Technické muzeum

Fotografie č. 1: Autobus Karosa ŠL 11 ev. č. 2834, vyfotografovaný v zastávce Česká.
Fotografie č. 2: Autobus Praga RND, vyfotografovaný v zastávce Technické muzeum.

28.8.2021  2090  02V 1531  Technologický park 28.8.2021  02V 1529  Technologický park
28.8.2021  02V 1469  Technické muzeum 28.8.2021  02V 1469  Interiér

Fotografie č. 1: Autobus Ikarus 280.08 ev. č. 2090, vyfotografovaný poblíž zastávky Technologický park.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 831, vyfotografovaný poblíž zastávky Technologický park.
Fotografie č. 3 - 4: Autobus Karosa C 744, vyfotografovaný v zastávce Technické muzeum + interiér vozidla.

Aktualizováno 10. 9. 2021 9:31

Výběr dopravce
Jste zde: