Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Tříměsíční rekonstrukce změní tvář tramvajové trati v Hlučínské ulici

dpoPrvního září se pro tramvaje na více než tři měsíce zcela uzavřel úsek tramvajové trati mezi zastávkami Sad Boženy Němcové a konečnou zastávkou Přívoz, Hlučínská. Město spolu s Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO) totiž hodlá uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci nejen tramvajové trati, ale i celé ulice, a to v úseku od sadu Boženy Němcové po křižovatku ulice Hlučínské s Palackého.

22.10.2021  ul. Sokolská třída (4)

26.8.2021  ul. Sokolská třída (1)'
Původní stav tramvajové trati v ulici Sokolská třída. (pohled od Sadu Boženy Němcové).

Termín celé modernizace byl zvolen i s ohledem na opravu nedalekého silničního mostu přes řeku Odru tak, aby se rekonstrukce ulice nedělala až po otevření mostu. Kromě tramvají (linky č. 8 a 14) si totiž úprava ulice vyžádá i uzavírku pro silniční dopravu, což se bude týkat i řady autobusových linek č. – 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67, 68, 281, 282, 290 a 292.

26.8.2021  ul. Hlučínská
Původní stav tramvajové trati v ulici Hlučínské. (pohled od tramvajové zastávky Důl Odra).

Zatímco tramvajové spoje linek č. 8 a 14, které měly mít konečnou na Hlučínské, budou odkloněny na Hlavní nádraží, případně Moravská Ostrava, Plynárny, autobusové linky jedoucí ve směru do centra Ostravy se vydají po odklonové trase, a to za zastávkou Přívoz, Hlučínská doprava na ulici Slovenskou, přes zastávku Hálkova, poté doprava na kruhový objezd, dále po silnici I/56 a sjezdem se dostanou na ulici Mariánskohorskou, kudy dojedou na zastávku Sad Boženy Němcové. Ve směru z centra bude pro autobusy zachován jednosměrný průjezd ve stávající trase.

V rámci modernizace za více než 110 milionů korun projde kompletní úpravou úsek Sokolské třídy od Sadu Boženy Němcové k železničnímu podjezdu a navazující úsek Hlučínské ulice od podjezdu po křižovatku s ulicí Palackého. V koordinaci se Správou železnic bude také rekonstruován železniční nadjezd a mělo by dojít k úpravě podjezdu tak, aby byly zajištěny lepší parametry pro silniční provoz. V celém rekonstruovaném úseku dojde rovněž ke změně uložení tramvajové tratě ze stávajícího kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy, zcela nové uspořádání dostanou zastávky Důl Odra. Z dosavadních oddělených a relativně vzdálených stanovišť pro autobusy a pro tramvaje vzniknou moderní sdružené zastávky s bezbariérovým přístupem, zábradlím i přístřešky.

Do svých pravidelných tras by se měly autobusy vrátit od pondělí 15. listopadu 2021, tramvaje si na novou trať počkají ještě o něco déle, až do 12. prosince 2021. Individuální automobilová doprava se na zrekonstruovaný, cca 800 metrů dlouhý úsek nakonec vrátí zřejmě až v závěru roku, a to až s odstupem po otevření opravovaného mostu přes řeku Odru, na který se má doprava bez omezení vrátit již v listopadu.


Ukončení autobusové výluky na ul. Hlučínské
Od pondělí 15. listopadu 2021 dochází k otevření ul. Hlučínské a Sokolské třídy, které procházely rozsáhlou rekonstrukcí, v prvotní fázi alespoň pro průjezd autobusů. Autobusové linky č. 24, 32, 34, 52, 56, 66, 67 a 68 se proto mohou vrátit do svých původních tras, a to v obou směrech. Pro individuální automobilovou dopravu je nově umožněn průjezd ve směru do centra města. Z důvodu dokončovacích prací na tramvajové trati však i nadále pokračuje úplná výluka pro tramvajovou linku č. 8, která úsek od Sadu Boženy Němcové po konečnou zastávku Přívoz, Hlučínská běžně využívá. Návrat tramvají na modernizovanou trať spolu s úplným zprovozněním úseku pro veškerou silniční dopravu je plánován na 12. prosince.

Zastávka Sad Boženy Němcové

10.9.2021  Sad Boženy Němcové
Stavební prace v měsíci září 2021 v prostoru zastávky Sad Boženy Němcové.

22.10.2021  Sad B. Němcové
Stavební prace v měsíci říjen 2021 v prostoru zastávky Sad Boženy Němcové.

12.11.2021  Sad Boženy Němcové (1)

 

12.11.2021  Sad Boženy Němcové
Stavební prace v měsíci listopad 2021 v prostoru zastávky Sad Boženy Němcové.

10.9.2021  ul. Hlučínská (1) 10.9.2021  ul. Hlučínská (2)
10.9.2021  ul. Hlučínská 10.9.2021  Podjezd na ul. Sokolská třída

Průběh stavebních prací v měsíci září 2021.

28.9.2021  ul. Hlučínská (1) 28.9.2021  ul. Hlučínská
28.9.2021  ul. Sokolská třída (1) 28.9.2021  ul. Sokolská třída

Průběh stavebních prací v měsíci září 2021.
Fotografie č. 1 - 2: Ulice Hlučínská.

Fotografie č. 3 - 4: Ulice Sokolská třída.

4.10.2021  ul. Sokolská třída (1) 4.10.2021  ul. Sokolská třída
4.10.2021  ul. Hlučínská (1) 4.10.2021  ul. Hlučínská

Průběh stavebních prací v měsíci září 2021.
Fotografie č. 1 - 2: Ulice Sokolská třída.
Fotografie č. 3 - 4: Ulice Hlučínská.

22.10.2021  ul. Sokolská třída (4) 22.10.2021  ul. Sokolská třída (3)
22.10.2021  ul. Sokolská třída 22.10.2021  ul. Sokolská třída (2)

Průběh stavebních prací v měsíci říjen 2021 - ulice Sokolská třída.

12.11.2021  ul. Sokolská třída (1) 12.11.2021  ul. Sokolská třída
12.11.2021  ul. Hlučínská (1) 12.11.2021  ul. Hlučínská

Průběh stavebních prací v měsíci listopad 2021.
Fotografie č. 1 - 2: Ulice Sokolská třída.
Fotografie č. 3 - 4: Ulice Hlučínská.

Rekonstrukce zastávky Důl Odra

26.8.2021  Zastávka Důl Odra
Původní stav tramvajové zastávky Důl Odra.

10.9.2021  Zastávka Důl Odra
Stavební práce na modernizaci tramvajové zastávky Důl Odra v měsíci září 2021. (10.9.2021)

10.9.2021  Informační cedule
Informace o rekonstrukci zastávky Důl Odra.

22.10.2021  Zastávka Důl Odra (1) 22.10.2021  Zastávka Důl Odra (2)
22.10.2021  Zastávka Důl Odra (3) 22.10.2021  Zastávka Důl Odra

Stavební práce na modernizaci tramvajové zastávky Důl Odra v měsíci říjen 2021.

12.11.2021  Zastávka Důl Odra (1)

12.11.2021  Zastávka Důl Odra
Stavební práce na modernizaci tramvajové zastávky Důl Odra v měsíci listopad 2021.

Všechny fotografie z modernizace ulice Hlučínské naleznete zde.

Aktualizováno 14. 11. 2021 21:10

Jste zde: