Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách MHD v Ostravě platné od 1. července 2021

dpoOd 1. července 2021 dochází ke změnám v jízdních řádech v Ostravě. Dojde k zavedení letních jízdních řádů, které budou ovlivněny navíc rekonstrukcí tramvajové trati na ul. Opavské, mostu na ul. 17.listopadu, kanalizace v oblasti Staré Bělé, Plesné a Polanky.

2014 05 20@1133@@ul. Opavská

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské
Linka č. 5
provoz linky bude dočasně přerušen.

Linky č. 7, 8, 17
linky budou ukončeny na zast. Poruba,vozovna.

NAD
bude zavedena v úseku Poruba,vozovna – Budišovice,Zátiší.

Linka č. 46
ve směru do Krásného Pole pojede linka odklonem ze zastávky Kubánská vpravo na ul. Francouzskou a poté vlevo na ul.Opavskou na zastávku Poruba, vozovna (linka nebude obsluhovat zastávky Fransouzská, Nezvalovo nám. a Věžičky).

Trasa NAD: Poruba,vozovna – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – poté odklonovou trasou po ul. Nábřeží svazu protifašistických bojovníku, ul. Klimkovická a poté na ul. Vřesinskou – Vřesinská - další spoje, které pokračují na konečnou zastávku Budišovice, Zátiší obsluhují zastávky - Poruba,koupaliště - Vřesina,hřbitov – Vřesina - Vřesina,Nová Plzeň - Krásné Pole - Dolní Lhota,U Obory - Dolní Lhota - Dolní Lhota,osada - Horní Lhota a Budišovice,Zátiší.

NAD bude obsluhovat novou zastávku Vřesina, hřbitov.

Rekonstrukce kanalizace na ul. Mitrovické ve Staré Bělé
Linka č. 26 
dojde ke změně trasy: ze zastávky Husův sbor na zastávku Stará Bělá,střed, na kruhovém objezdu prvním výjezdem na ul. Mitrovickou, přemístěná zast. Požární zbrojnice, vpravo na ul. U Sochy, vpravo na ul. Blanickou, zast. Stará Bělá,kostel, vlevo na ul. Junáckou, zast. Kulturní dům a dále po své standardní trase zpět na obratiště Dubina

Linka č. 27
zavedeny posilové spoje v relaci Poliklinika – Proskovice v pracovní den a Klášterského – Proskovice v víkendech a státních svátcích.

Linka č. 59
dojde ke změně trasy: ze zastávky Husův sbor na zastávku Stará Bělá, kostel, rovně po ul.Blanické zast. Polní, rovně na ul. Výškovickou, zastávku Výškovice. Zpětná trasa je shodná. Otáčení a odstavení linky č. 59 stejně jako u linky č.55.

Rekonstrukce kanalizace v Plesné
Linka č. 47
vybrané spoje ve směru do Plesné, budou ukončeny na zastávce Nová Plesná, ostatní spoje budou ukončeny na konečné zastávce Plesenka. Na linku č. 47 bude po dobu výluky nasazen minibus.

Linka č. 51 
všechny spoje ve směru do Plesné budou ukončeny na konečné zastávce Plesenka. Na linku č. 51 bude po dobu výluky nasazen autobus typu Solaris Urbino 10.

Ostatní změny na linkách MHD v Ostravě:
Linka č. 20
provoz linky po dobu platnosti letních jízdních řádu zastaven

Linka č. 22
na základě požadavků cestujících dojde ke sjednocení odjezdu ranních spojů (v pracovní dny i o vikendu) ze zastávky Revírní br.pokladna a úpravě jízdní doby časových poloh vybraných spojů.

Linka č. 35
na základě požadavků cestujících dojde k zavedení ranních posilových spojů ze zastávky Sídliště Fifejdy do PZ, Hrabová v pracovní dny.

Linka č. 37
na základě požadavku Koordinátora ODIS dojde o víkendu po celý den a v pracovní dny večer k uspíšení spojů ve směru z Poruby tak, aby byla zajištěna návaznost na linky č. 48 a 54 na zastávce Svinov,mosty a návaznost na linku č. 40 na zastávce Studentská.

Linka č. 39
na základě požadavku Koordinátora ODIS dojde u vybraných spojů ve směru do Poruby o víkendu k opoždění o 5-6 minut z důvodu lepšího prokladu s linkou č. 48 a spolehlivější návaznosti na linku č. 39 z linky č. 102.

Linka č. 49
na základě požadavků cestujících dojde o víkendu k uspíšení prvního ranního spoje z Michálkovic o 3 minuty a zavedení protisměrného přípoje s linkou č. 22 na zastávce Heřmanice,pošta.

Linka č. 53
na základě požadavků cestujících dojde k opoždění posledního spoje ze zastávky Svinov,mosty o 2 minuty z důvodu zlěpšení návaznosti na tramvaj.

Linka č. 62
na základě požadavku spol. Liberty dojde ke změnám časových poloh vybraných spojů.

Linka č. 88
do trasy linky přidána zastávka Most Pionýrů v obou směrech.

Linky č. 92, 109
provoz linek po dobu platnosti letních jízdních řádu zastaven.

Účelový spoj
na základě žádosti spol. SE-Mi Technology bude ukončen provoz na lince (smluvní doprava Hranečník – Salma)

Přejmenování zastávek
Zastávka Železárenská se nově bude jmenovat Vagonka

Aktualizováno 26. 6. 2021 22:31

Jste zde: