Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Dopravní podnik Ostrava zrušil druhou zakázku na dodávku nových vodíkových autobusů

dpoDne 29. dubna 2021 se na portálu Věstníku veřejných zakázek objevila od dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. nová zakázka s názvem „Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“

Z dalších technických parametrů: Maximální délka vozu je omezena 11 až 12,5 m šířka 2,45 až 2,55 m výška max 3,5 m. Celková obsaditelnost by měla být minimálně 70 cestujících, z toho min. 20 sedících. Konstrukční rychlost by měla být minimálně 80 km/h. Autobusy by měly být vybaveny klimatizací, kamerovým systémem. Z předchozích dodávek nových autobusů do Ostravy budou nové vodíkové autobusy vybaveny také oddělenou kabinou řidiče od cestujících, která bude provedena až do první poloviny dveří. Vnější informační panely bude možné dodat ve variantě LED nebo DOT-LED a budou zobrazovat informace v bílé barvě.
Z technické specifikace zmiňme, že nové vodíkové autobusy budou prakticky elektrobusy. Elektřinu pro svůj provoz budou získávat z palivových článků, které mají mít životnost 6 let nebo 30 000 provozních hodin. Elektrická energie se tak získá proměnou chemické energie paliva a okysličovadla.. Vůz bude tedy obsahovat trakční baterie o minimální kapacitě 30kWh, výkon elektromotoru bude minimálně 200 KW. Autobusy budou vybaveny klasickou nádrží, kde se bude čerpat vodík a budou mít minimální dojezd 350 km.

Mezi hodnotící kritéria patří celková nabídková cena (85% váha), vybrané technické parametry (10 %) a výhodnost servisních podmínek (5 %). Za zmínku stojí, že v celkové ceně má být zahrnuta kromě ceny za samotná vozidla také částka za servisní údržbu po dobu pětileté záruky.

Předpokládaná hodnota této zakázky je 185 milionů Kč bez DPH. Projekt nákupu nových nízkopodlažních vodíkových autobusů je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Lhůta pro podání nabídek končí 1. června 2021 v 10 hodin.


Možný odklad nákupu vodíkových autobusů v Ostravě
Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) chtěl po zájemcích přihlášených do výběrového řízení prokázat zkušenost alespoň s jednou podobnou velkou zakázkou a již alespoň jedním vyrobeným autobusem na vodík.

Toto kritérium se ovšem nelíbilo společnosti SOR Libchavy spol. s r.o., která zmíněnou veřejnou zakázku napadla u ÚHOZ s argumentem, že sice vlastní autobus nemá, ale pracuje na jeho vývoji. V prvním stupni ÚHOZ tuto připomínku zamítl, společnost podala tedy rozklad. Předseda ÚOHS rozhodnutí zrušil a potvrdil námitku firmy.

Trh s vodíkovými autobusy je nový a dynamicky se rozvíjející. Zadavatel veřejné zakázky by měl dbát na to, aby zadávací podmínky nezpůsobovaly, že se trh nebude moci rozvinout. Nyní je v Evropě celkem jen 6 dodavatelů vodíkových autobusů. Takový trh je velice malý uvedl Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na toto reagoval primátor Ostravy Tomáš Macura na sociální síti Twitter:
"ÚOHS nám zrušil tendr na vodíkové autobusy, protože jsme si dovolili dát do zadávacích podmínek požadavek, aby potencionální uchazeč, již někdy nějaký vodíkový bus vyrobil. Dle úřadu jde o podmínku diskriminační. V téhle zemi se „skvěle“ soutěží :-("

DPO rozhodnutí ÚOHS plně respektuje a s největší pravděpodobností povede ke zrušení soutěže a vyhlášení nové veřejné zakázky s upravenými podmínkami.


Zrušení zakázky
Dne 9. května 2022 byla zrušena zakázka na vodíkové autobusy. Zpráva byla zveřejněna 27. května 2022 a ve věstníku veřejných zakázek se tato informace objevila 30. května 2022.


Vypsání druhé zakázky na dodávku vodíkových autobusů
Ve věstníku veřejných zakázek opět Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) vypsal dne 2. března 2023 veřejnou zakázku s názvem ,, Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 185 000 000.00 ,- Kč bez DPH. Tato zakázka bude spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Tržní konzultace prováděl Dopravní podnik Ostrava a.s. při první soutěži u tří výrobců. Jednalo se o dodavatele autobusů značky Solaris a Van Hool a společnost Škoda Electric. V druhé soutěži se pak jednalo o společnosti Škoda Ekova, Solaris Czech, Iveco Czech Republic, Ganz-Skoda Electric, Škoda Electric, SOR Libchavy a Tram For Envi.

Technická specifikace:

  • autobusy by měli být délky 11 – 12,5 m, šířky 2,45 – 2,55 m  a výšky maximálně 3,5 m
  • minimální obsaditelnost by měla být 75 cestujících, z nichž 20 míst by mělo být k sezení.
  • autobusy by měli dosahovat rychlosti 80 km/h
  • autobusy by měli být vybaveny uzavřenou kabinou pro řidiče, která bude jak již je standardem zasahovat do poloviny předních dveří.
  • Informační vnější panely je možné dodat také ve variante LED se zobrazením v bílé barvě. Původní soutěž umožňovala i variantu DOT-LED.

Vodíkový pohon je prakticky pohon elektrický. Elektřina se bude získávat z palivových článků. Palivové články by měli mít životnost 6 let a nebo 30 000 provozních hodin, kde dochází k přeměně energie paliva na energii elektrickou. Vozy budou obsahovat trakční baterie o minimální kapacitě 30 kWh, výkon elektromotoru bude minimálně 150 kW (oproti první soutěži došlo ke snížení, původně bylo požadováno 200 kW). Minimální dojezd vozidla je požadován na 350 km.

Dodání vozidel
První vozy by měli být dodány nejpozději do 450 dnů od objednávky po nabytí účinnosti smlouvy, objednávka může být realizována nejpozději 180 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Zbylých 5 vozidel bude dodáno na základě dodatečné objednávky nejpozději 270 dnů po nabytí účinnosti smlouvy – nejdříve 2. kvartál roku 2025.


Zrušení druhé veřejné zakázky
Po vydání tiskové zprávy o ze dne 29. února 2024 o zrušení veřejné zakázky na výstavbu infrastruktury vodíkové mobility byla také z tohoto důvodu zrušena veřejná zakázka s názvem ,, Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)“.  Do této zakázky se přihlásili 3 výrobci a to CaetanoBus, Solaris a Škoda Electric. První zmíněný CaetanoBus byl vyloučen z důvodu porušení zadávacích podmínek. V tiskové zprávě DPO bylo také zmíněno, že obnova vozového parku by měla probíhat nákupem elektrobusů s nočním dobíjením v garážích.

Aktualizováno 21. 3. 2024 19:40

Jste zde: