Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Elektřina pohání ostravské tramvaje už 120 let

dpoPouze v tichosti na pozadí koronavirových opatření si Ostrava připomněla 120 let od výjezdu první elektrické tramvaje do ulic města - první jízda se uskutečnila 5. dubna 1901. Osobnímu provozu elektrickému předcházel provoz parní, a to od roku 1894.

2021 04 17@21@@ul. Ruská
Průvod historických tramvají DPO v čele s vozem ev. č. 21 ,,Barborka", vyfotografované na ul. Ruské v Ostravě-Vítkovicích.

Na počátku elektrické éry sloužily cestujícím nejprve vozy pouliční dráhy od výrobce v Sanoku s původními parními vlečňáky (z částí jednoho takového vznikl vlečný vůz č. 69, který je dnes součástí sbírek historických vozidel Dopravního podniku Ostrava (dále DPO). Spolu s rozvojem tramvajové sítě šlo ruku v ruce také rozšiřování vozového parku: v tomto období byly do Ostravy zakoupeny z Kopřivnické vagónky nové tramvaje, z nichž jsou zachovány nejstarší exponáty čísel 25 a 24. Část vozů byla vyráběna také v Brně (např. dodnes dochovaný vůz č. 31) či dokonce ve vlastních dílnách (šlo v podstatě o kopie tramvajových vozů z Kopřivnice - do dnešních dnů jsou k vidění vozy č. 2, 21 či 35).

2021 04 17@69@@ul. Ruská
Vlečný vůz ev. č. 69.

Že je třeba něco udělat s dopravou zaměstnanců do stále rostoucích průmyslových podniků, pochopily i tehdejší Vítkovické železárny, které zřídily vlastní síť městské pouliční dráhy, nejprve s parním provozem (1913) a později elektrickým (1934). Právě z elektrického provozu se ve sbírce DPO zachovala souprava motorového vozu č. 94 s vlečným vozem 269, známá jako "Vítkovický komárek".

2021 04 17@94@@ul. Závodní 2021 04 17@94@@ul. Ruská
2021 04 17@94@@Stará ocelárna 2021 04 17@94@@Rodinná

Tramvajový motorový vůz ev. č. 94 s vlečným vozem ev. č. 218.

Různí provozovatelé dopravy ve stále se rozvíjející průmyslové Ostravě byli v roce 1949 po změně politického režimu začlěněni pod jednu společnost: Dopravní podnik města Ostravy. Od té doby procházelo město Ostrava dynamickým rozvojem, a nejinak tomu bylo, co se kolejové dopravy týče.

Na jedné straně se budovaly moderní nové tratě na nová sídliště, na té druhé se zase rušily některé jednokolejné zastaralé tratě, proměnou procházel i vozový park. Dvounápravové vozy staré kontrukce se postupně poroučely do důchodu a jejich místo zaujaly čtyřnápravové jednosměrné vozy typu T. Čas však zastavit nejde, a tak po půlstoletí jejich dominance i ony nyní nechávají své místo zase novým nástupcům. Zkrátka koloběh života, jehož součástí je i městská hromadná doprava. Sluší se však připomenout si prapůvod dnešního stavu.

Nádraží Vítkovice
Setkání historických tramvají na zastávce Nádraží Vítkovice.

Nynější vedení dopravního podniku se rozhodlo i přes pandemickou situaci s COVID-19 uspořádat alespoň menší tramvajovou přehlídku se čtveřicí souprav vozů 21, 25+69, 94+218 a 681, ve kterých byli svezeni výherci vědomostní soutěže se svým doprovodem. Samotná akce nebyla z pochopitelných důvodů nijak propagována, nakonec ani počasí nebylo zvlášť lákavé.

2021 04 17@25@@Nádraží Vítkovice
2021 04 17@25@@Rodinná 2021 04 17@25@@Železárenská

Tramvajový motorový vůz ev. č. 25 s vlečným vozem ev. č. 69.

2021 04 17@681@@ul. Závodní
2021 04 17@681@@ul. Ruská 2021 04 17@681@@Rodinná

Tramvaj typu ČKD T2 ev. č. 681.

2021 04 17@21@@Železárenská
Ulicí 1. máje projíždí tramvaj ev. č. 21 ,,Barborka".

Doufejme, že další výročí již budou probíhat ve více otevřeném režimu pro širokou veřejnost. Pro Kroužek přátel MHD v Ostravě, který se o historická vozidla stará, bude radostí předvést sbírku a svést zájemce v opečováných vozidlech nejen kolejových, ale i silničních.

Aktualizováno 18. 4. 2021 19:19

Jste zde: