Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Ostrava dává poslední sbohem Karosám

dpoOd roku 1967, kdy do ostravských ulic vyjel vůbec první autobus značky Karosa (tehdy šlo o Karosu ŠM 11) uplynulo již 53 let a u ostravského dopravního podniku se jich poté vystřídalo přes 1100. Předchozími do Ostravy dodanými autobusy Škoda 706 RTO, které také byly také produkovány n. p. Karosa Vysoké Mýto, se v tomto článku kvůli jeho obsáhlosti již nevěnujeme. Po Karosách řady Š začaly být v roce 1981 dodávány Karosy řady 700, kterých bylo v různých variantách (krátké, článkové, městské, linkové, zájezdové) do roku 1996 dodáno přes pět stovek, a mezi léty 1997 a 2006 je následovala inovovaná řada 900 v počtu celkem 158 kusů. Za vozy dodané z Karosy Vysoké Mýto můžeme považovat také 13 kusů Karosa - Renault Citybus 12M. O tomto modelu se dočtete níže.

1994 05 31@4204@OVB 73 46@Alšovo náměstí
2008 02 11@4231@OVC 15 04@Výškovice (2) 2012 05 31@4241@OVC 46 04@Garáže Poruba

Fotografie č. 1:Autobus Karosa C 744 ev. č. 4204 vyfotografovaný na konečné zastávce Alšovo náměstí.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 741 ev. č. 4231 odstavený na konečné zastávce Výškovice.
Fotografie č. 3: Setkání autobusů Karosa B 941 ev. č. 4251 a Karosa B 741 ev. č. 4241 v garážích Poruba.

2002 05 05@4207@OVB 75 31@Garáže Fifejdy
2012 06 07@6453@OVC 42 56@Křižíkova 2012 11 01@6435@OVC 42 91@Radnice Poruba (6)

Fotografie č. 1: Autobusy Karosa C 744 ev. č. 4204 a 4207 v garážích Fifejdy.
Fotografie č. 2: Autobusy Karosa B 732 ev. č. 6453 a 6455 vyfotografované při průjezdu ulicí Nádražní
Fotografie č. 3: Ostrava se loučí s posledním provozním autobusem Karosa řady 700. Na točně Radnice Poruba se podařilo vyfotogafovat již dnes vyřazené vozy Karosa B 732 ev. č. 6435 a Karosa B 932 ev. č. 6457.

Za téměř čtyři desítky let od dodání první „sedmistovkové“ Karosy, která se stala v podstatě synonymem pro autobus, se tyto vozy velmi výrazně zapsaly do historie ostravské autobusové dopravy. Každá éra však jednou končí a nejinak tomu je i v případě ostravských Karos. Jejich labutí píseň dopěla 7. listopadu 2020, kdy se na svou poslední pravidelnou směnu s cestujícími vydal vůz ev. č. 4285, který zastupoval kloubovou variantu typu B 941 E. Dojezdil tím také poslední vysokopodlažní autobus v rámci Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO).


Karosa - Renault Citybus 12 M
Jednalo se o jediné dodané nízkopodlažní autobusy z portfólia vysokomýtské Karosy. Ta je vyráběla ve spolupráci se společností Renault (tehdejší vlastník Karosy), kdy ve francouzském závodě Renaultu v Anonnay došlo k výrobě karoserie, náprav a motoru a ve Vysokém Mýtě probíhala konečná kompletace. Těmto autobusům byly v Ostravě přidělena ev. č. 7001–7013.

Dodávka těchto vozidel probíhala postupně. Nejprve v lednu 1997 byly zařazeny dva vozy ev. č. 7001 a 7002, poté v listopadu téhož roku byly zařazeny další čtyři vozy ev. č. 7003–7006. V roce 1998 byly zařazeny do provozu vozy 7007–7009 a v roce 1999 byly zařazeny poslední dodané vozy ev. č. 7010–7013.

Autobusy byly vybaveny motorem Renault MIDR 062045 l 41 o výkonu 186 kW splňující emisní normu EURO 2 a automatickou třístupňovou převodovkou Voith.

Vyřazování těchto autobusů probíhalo v pěti vlnách: v roce 2011 byly vyhrazeny první dva vozy ev. č. 7001 a 7002, v roce 2012 je následovaly vozy ev. č. 7003–7006, následující rok vůz ev. č. 7007, v roce 2014 vůz ev. č. 7011 a vozy ev. č. 7009, 7010, 7012 a 7013 uzavíraly kapitolu provozu těchto autobusů v Ostravě v roce 2015. Jediný v přehledu vyřazování nezmíněný vůz ev. č. 7008 se podařilo zachovat a je součástí historických vozidel DPO.

2013 11 01@7008@OVX 52 78@Důl Jindřich
2015 11 05@7009@OVX 52 77@Rudná ul. bývalá zastávka Polanecká 2013 02 07@7010@OVZ 85 02@Garáže Poruba

Fotografie č. 1: Autobus Karosa - Renault Citybus 12 M ev. č. 7011 na náhradní dopravě za tramvajovou linku č. 11.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa - Renault Citybus 12 M ev. č. 7009 vyfotografovaný při cestě do kovošrotu na dnes již bývalé zastávce Polanecká.
Fotografie č. 3: Autobusy Karosa - Renault Citybus 12 M v garážích Poruba.Zatímco v 90. letech byly dosloužilé Karosy ještě téměř bez výjimky nahrazovány novými Karosami, po roce 2000 se počet náhrad Karos Karosami začal prudce ztenčovat, a to na úkor Solarisů. Poslední Karosy řady 700 opustily garáže DPO v roce 2012. K 23. říjnu 2015 se pak datuje masivní vyřazení celkem 105 „devítistovkových“ Karos, které byly nahrazeny Solarisy s pohonem na CNG. Pro získání dotace, která pokrývala 75 % nákladů z nákupní ceny, se tehdy musel dopravce zavázat, že vyřazované vozy budou ekologicky zlikvidovány. Přesto tomu tři krátké vozy unikly. Karosy B 952 E pův. ev. č. 6536 se ujal nový vlastník Majaagency a v letech 2017–2020 pod ev. č. 1197 zajišťoval subdodávky v rámci Pražské integrované dopravy (dále jen PID), v současné době je vůz již zřejmě definitivně odstaven. I Karosa ostravského ev. č. 6537 si vyzkoušela sloužit PIDu, a to u dopravce STENBUS pod ev. č. 1795. Od ledna 2020 se poté přesunula k novému majiteli SKI-BUSY a zajišťuje sezonní dopravu ve skiareálu Černá Hora – Pec pod Sněžkou. Trojici uzavírá vůz ev. č. 6542, který se dostal až do východoslovenských Michalovců, kde dosud jezdí na linkách tamní MHD.

1.12.2015   Pohled na vyřazené vozy v areálu šrotiště HP AUTODEMONT (1)
HP AUTODEMONT (6) 25.10.2015   Vyřazené vozy na Hranečníku

První velké vyřazování autobusů Karosa na podzim 2015.
Fotografie č. 1 - 2: Fotografie jsou pořízeny na vrakovišti H+P AUTODEMONT s.r.o.
Fotografie č. 3: Již vyřazené autobusy Karosa v garážích Hranečník.

Po tomto zásahu zbyly ve vozovém parku vysokopodlažních autobusů krátkého městského provedení pouze nejmladší Karosy B 952 E z roku 2006 a poslední mohykán řady B 932 ev. č. 6482 z roku 1998, který se vyřazení vyhnul díky nižšímu kilometrického nájezdu, který způsobilo jeho osmileté zařazení coby vozidla podnikové autoškoly. Nakonec byl vyřazen až v srpnu 2018. U krátkých Karos je nutné zmínit také zájezdovou Karosu C 954 ev. č. 6529 z roku 2002, která dojezdila v červnu 2019 a poté byla odprodána firmě Depo-Bus, kde je doposud v provozu. Zbývající krátké Karosy B 952 E z roku 2006 byly odstavovány z provozu postupně mezi prosincem 2018 a říjnem 2019. Také z těchto vozů se však nesešrotovaly všechny. Vůz ev. č. 6555 byl odprodán do Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava a vůz ev. č. 6561 nejprve soukromé osobě z Prahy a poté LinkBusu, v provozu je pod ev. č. 1969 a příležitostně i v rámci PID. 


Oficiální ukončení provozu krátkých Karos nastalo dne 7. října 2019, kdy byl naposled s cestujícími vypraven autobus Karosa B 952 E ev. č. 6563, a to při Dni ostravských dopraváků (dám odkaz). Vůz byl poté zařazen do sbírky historických vozidel DPO. Mimo něj ještě u DPO zůstal také vůz ev. č. 9213 (ex. 6554), který byl v roce 2016 upraven na výcvikové vozidlo autoškoly a rovněž vůz ev. č. 9200 (ex. 6546), který tuto funkci plní již od roku 2008. Fyzicky existuje v DPO vůz typu Karosa B 932 ev. č. 6485, který je dlouhodobě odstaven a na minulých ročnících DOD nebo muzejních nocích plnil funkci výstavky fotografií provozu ostravské MHD.

2019 09 07@6563@5T3 3296@Dílny DP Ostrava
Poslední pravidelné vypravení autobusů typu Karosa B 952 E se ujal při Dnu ostravských dopraváků 2019 dnes již historický vůz ev. č. 6563.


Kloubové Karosy
Zatímco krátké vozy z produkce vysokomýtské Karosy v Ostravě dojezdily v říjnu 2019 (obsáhle jsme se jim věnovali v tomto článku), jejich klouboví příbuzní je v ostravských ulicích přežili o rovných 13 měsíců, a to i díky posouvanému termínu dodání jejich plynových nástupců od Solarisu. Jejich konec je také příležitostí k celkovému přiblížení kloubových Karos řady 900, které se v Ostravě vyskytovaly. Byly trojího typového rozdělení, ev. č. 4250–4267 obdržely v letech 1997–1998 vozy typu B 941. Inovovaná řada vyznačující se dodaným písmenem E, tedy B 941 E obsahovala dvacítku vozů ev. č. 4268–4287 dodaných v letech 1999–2001. Dodávky kloubových Karos byly završeny osmi vozy B 961 E ev. č. 4288–4295 v letech 2003–2004.


Karosa B 941
Vozy Karosa B 941 dojezdily stejně jako velká část krátkých vozů před zprovozněním nově dodaných Solarisů s pohonem na CNG v říjnu 2015. Šest z celkem 18 vozů tohoto typu se však u DPO ani této události nedožilo. Vozy ev. č. 4250, 4251, 4252, 4254, 4257 a 4259 byly vyřazeny již v průběhu roku 2013 a kromě obou krajních byly odprodány dále. Autobusy ev. č. 4254 a 4257 se dostaly k DP do Liberce (obdržely ev. č. 317 a 318), aby vypomohly při tramvajové výluce tratě na Jablonec. Po dvouletém pobytu pod Ještědem přešly k dopravci Autobusy Jihlava, který v roce 2013 odkoupil i dvojici ev. č. 4251 a 4252.

2014 05 31@317@3L2 4385@Vratislavice n. N, Kyselka
Ex. ostravský autobus Karosa B 941 ev. č. 4257 našel nové působiště u DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou, kde obdržel ev. č. 317.


Karosa B 941 E
Kloubové autobusy typu Karosa B 941 E byly vybaveny motorem LIAZ ML 636 o výkonu 175 kW, splňující emisní normu EURO 2, osazeny automatickou třístupňovou převodovkou VOITH a systémem ABS. Podlaha od předních po druhé dveře byla snížená (právě to je rozdílem v označení od předchozího typu bez písmena E) a nástup do vozidla byl umožněn pomocí čtyř dvoukřídlých dveří. Jejich dodání proběhlo na tři etapy: v roce 1999 přišlo devět vozů (ev. č. 4268–4276), v roce 2000 dalších devět (ev. č. 4277–4285) a v roce 2001 poslední dva (ev. č. 4286 a 4287). Vlna vyřazování je v roce 2015 zasáhla jen mírně. Kloubovým Solarisům s pohonem na CNG ustoupily pouze čtyři vozy ev.č. 4268, 4269, 4271 a 4273 z roku 1999. Již tehdy však ve stavu těchto vozů chyběly tři jiné kusy – jako první řady tohoto typu neplánovaně po požáru v garážích Hranečník v roce 2009 opustil vůz ev. č. 4270. Rovněž oheň, i když menšího rozsahu, byl důvodem vyřazení i pro vůz ev. č. 4282 v roce 2012. V roce 2013 docházelo k odprodeji nepotřebných vozů (převážně typu Karosa B 941 a B 941 E), mezi něž se dostal také vůz ev. č. 4287. Osud ho zavál do Liberce, kde byla nejprve provedena střední oprava a pod ev. č. 319 tam sloužil až donedávna.

2013 10 22@319@4L5 3419@Fügnerova
2013 10 13@319@4L5 3419@Garáže DP LIberec, Vilová (3) 2013 10 13@319@4L5 3419@Garáže DP LIberec, Vilová (2)

Ex. ostravský autobus Karosa B 941 E ev. č. 4287 našel nové působiště u DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou, kde obdržel ev. č. 319.

2013 04 12@319@4L5 3419@Vozovna (1)
2017 08 26@319@4L5 3419@Garáže DPmLJ a.s. 2014 05 31@319@4L5 3419@Fügnerova

Ex. ostravský autobus Karosa B 941 E ev. č. 4287, odprodany DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou, kde obdržel ev. č. 319, prošel SO, při které obdržel lak místního DP.

Z 13 zbývajících autobusů se další vyřazování dotklo až v srpnu 2018 čtveřice vozů ev. č. 4272, 4275–4277. V říjnu je následoval i vůz ev. č. 4280. V průběhu roku 2019 byly následně vyřazeny vozy ev. č. 4274, 4278 a 4279, které byly také sešrotovány. Ke konci své provozní éry zůstaly ve stavu vozy ev. č. 4281, 4283–85 a 4286. Odstavovány z provozu byly až v říjnu 2020, a to v následujícím pořadí: ev. č. 4286 dne 7. října, ev. č. 4281 a 4283 dne 16. října 2020 a ev. č. 4284 odstaven z provozu dne 30. října 2020. Vůz ev. č. 4285 byl vybrán pro obohacení podnikových sbírek historických vozidel a nakonec se s tímto vozem konala dne 7. listopadu 2020 také „rozlučková“ jízda, kdy byl nasazen na poslední dvě kola celodenní směny kurzu 202/106. První ranní dvě kola kurzu 202/106 byly zajištěny novým autobusem Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7896 a v 13:16 došlo k výměně opět za Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7867. Fandové dopravy si zmíněné autobusy Karosa B 941 E ev. č. 4285 a Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7896 mohli vyfotografovat v čase pauzy 10:56 až 11:24 na konečné zastávce Poruba, Opavská.

2020 11 07@4285@OVZ 89 68@Poruba, Opavská (1)
2020 11 07@4285@OVZ 89 68@ul. Prodloužená 2020 11 07@4285@OVZ 89 68@ul. Opavská

Poslední provozní den autobusů Karosa v Ostravě se stala sobota 7. listopadu 2020. Na dvě kola celodenního kurzu 202/106 byl nasazen autobus Karosa B 941 E ev. č. 4285.

2015 10 23@4269@OVY 00 92@Kunčičky kostel 2013 07 31@4273@OVY 00 94@Nová huť jižní brána
2011 07 16@4282@OVZ 89 65@Městský stadion 2017 07 01@4275@3T2 6312@Výstaviště

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 941 E ev. č. 4269 vyfotografovaný poblíž zastávky Kunčičky kostel.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 941 E ev. č.4273 vyfotografovaný na konečné zastávce Nová huť jížní brána.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 941 E ev. č. 4282 vyfotografovaný před branami Městského stadiónu v Ostravě-Vítkovicích.
Fotografie č. 4: Autobus Karosa B 941 E ev. č.4275 na kterém se krásně vyřádili úmělci byl vyfotografován u ostravského výstaviště Černá louka.

2020 04 24@4284@OVZ 89 67@Fakultní nemocnice
Autobus Karosa B 941 E ev. č. 4284 opoustil zastávku Fakultní nemocnice.

2020 04 09@4281@OVZ 89 64@Svinov mosty   2020 04 01@4283@OVZ 89 66@ul. Francouzská
 2020 04 28@4284@OVZ 89 67@ul. Hlavní třída  2020 04 01@4286@OSB 60 68@ul. Hlavní třída

Je jaro 2020. Kloubovým autobusům Karosa B 941 E zbývá pár měsíců v provozu.
Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 941 E ev. č. 4281 vyfotografovaný poblíž zastávky Svinov mosty.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 941 E ev. č.4283 vyfotografovaný při průjezdu ulicí Francouzská.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 941 E ev. č. 4284 vyfotografovaný při průjezdu ulicí Hlavní třída.
Fotografie č. 4: Autobus Karosa B 941 E ev. č.4286 vyfotografovaný při vjezdu do ulice Hlavní třída.


Karosa B 961 E
Kloubové autobusy typu Karosa B 961 E byly vybaveny motorem IVECO CURSOR F2B o výkonu 213 kW, splňující emisní normu EURO 3 a dále byly osazeny automatickou čtyřstupňovou převodovkou VOITH a systémem ABS. I tento typ měl sníženou podlahu od předních po druhé dveře, navíc měl lepené okenní tabule, tedy nikoli vsazené do gumových pryží. Oproti Karosám B 941(E) došlo také k zarovnání zadního čela do jedné roviny. Již z výroby bylo pracoviště řidiče vybaveno osvěžovačem vzduchu Trav-I-Cool, tzv. mokrým hadrem. První dvojice autobusů (ev. č. 4288 a 4289) dorazila do Ostravy na počátku října 2003, zbylé vozy ev. č. 4290 až 4295 obdržel DPO v březnu 2004.

První vyřazovaní na sebe nenechalo dlouho čekat. 1. února 2013 zasáhl motorový prostor vozu ev. č. 4295 při jízdě po Čapkově ulici v Ostravě–Radvanicích požár. Ve stejné době však byl pro špatný technický stav a velký počet najetých kilometrů odstaven také vůz ev. č. 4288. Bylo rozhodnuto, že dojde k opravě vozu ev. č. 4295, a to za použití zadního článku vozu ev. č. 4288, který nahradil požárem poškozený článek vozu 4295. Autobus ev. č. 4295 tak mezi březnem a květnem 2013 prošel střední opravou ,,nového" zadního článku, při níž bylo opraveno také oplechování a interiér. Zbytek vozu ev. č. 4288 byl po vytěžení náhradních dílů stejně jako zničený původní zadní článek vozu ev. č. 4295 sešrotován.

2012 05 11@4288@2T2 2032@ul. Hlučínská
2012 04 04@4288@2T2 2032@Nová huť jižní brána 2009 12 20@4288@2T2 2032@Šídlovec

Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4288 při běžném provozu na lince č. 56, 31 a 41.

2013 04 12@4288@2T2 2032@Garáže Hranečník (1)
Odstavený z provozu autobus Karosa B 961 E ev. č. 4288 v garážích Hranečník.

2013 04 09@4288@2T2 2032@Napojení článku z vozu 4288 na vůz 4295 (3)
Zadní článek z vozu ev. č. 4288 posloužil pro požárem zasažený vůz ev. č. 4295, Na fotografii vidíte tzv. kočkopsa přední část vozu je ev. č. 4295, zadní část z vozu ev. č. 4288.

Vůz ev. č. 4295 si nakonec v Ostravě prošel ještě další SO, a to v období od ledna do června 2016, a poslední jízdu v ulicích Ostravy si odbyl až 4. listopadu 2020 jako poslední svého typu. Vyjel naposled ráno místo nově přiděleného Solarisu Urbino 18 CNG ev. č. 7880, poté ráno byl vůz vyměněn za uvedený Solaris.

2010 01 02@4295@2T7 0726@Hrabová statek 2010 08 04@4295@2T7 0726@Nová huť jižní brána (1)
2013 02 07@4295@2T7 0726@Garáže Hranečník 2013 03 14@4295@2T7 0726@Garáže Hranečník (5)

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4295 vyfotografovaný při běžném provozu na linkách č. 41 a 80.
Fotografie č. 3 - 4: Pohled na autobus Karosa B 961 E ev. č. 4295, který byl zasažen požárem v motorovém prostoru.

2014 06 27@4295@2T7 0726@Výškovice
2016 01 19@4295@2T7 0726@Garáže Hranečník (4) 2016 02 01@4295@2T7 0726@Interiér (1)

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4295 po provedení SO.
Fotografie č. 2 - 3: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4295 při provádění SO.


Rovněž požárem motorového prostoru si prošel i vůz ev. č. 4289, a to již dne 28. srpna 2006, kdy jej oheň zasáhl na konečné zastávce Studentské koleje. Vůz byl poté nějakou dobu odstaven, ale následně se podrobil opravě. Mezi únorem a srpnem 2015 byla na voze provedena SO. Odstavení proběhlo pro špatný technický stav v lednu 2019 a poté byl vůz sešrotován.

2012 12 17@4289@2T2 2031@Opavská
2010 01 25@4289@2T2 2031@Opavská 2015 08 14@4289@2T2 2031@křiřovatka ulic Martinovská x 1. Čs. armádního sboru

Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4290 vyfotografovaný při běžném provozu na lince č. 40.


Vůz ev. č. 4290 je unikátní tím, že se stal jediným autobusem vůbec, který kdy jel pod hlavičkou DP Frýdek–Místek a.s. Dne 23. března 2017 byl totiž tomuto dopravci zapůjčen na jeden den k ověření průjezdnosti obratišť a obecně sítě linek MHD ve Frýdku–Místku. Na za tímto účelem vzniklou společnost však nakonec MHD převedeno nebylo, město Frýdek–Místek si rozhodlo ponechat současného dopravce ČSAD Frýdek–Místek a.s. a k dalšímu rozvoji vlastního DP již tedy nedošlo. 

SO byla na voze provedena v období březen až červen 2015. Odstavení z provozu proběhlo 30. října 2020.

2010 12 05@4290@2T7 0721@Nová huť Zářičí 2012 10 24@4290@2T7 0721@Hrabová zóna jih
2015 03 06@4290@2T7 0721@Garáže Hranečník (4) 2015 04 30@4290@2T7 0721@Garáže Hranečník

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4290 vyfotografovaný při běžném provozu na linkách č. 41 a 48.
Fotografie č. 2 - 3: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4290 při provádění SO.

2015 06 24@4290@2T7 0721@Hornbach, ul. Rudná (1)
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4290 po provedení SO.


Vůz ev. č. 4291 byl z provozu odstaven v květnu 2019 z důvodu špatného technického stavu, v říjnu 2019 proběhla jeho likvidace.

2018 01 24@4291@2T7 0722@Mongolská
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4291 vyfotografovaný na zastávce Mongolská.

2018 05 10@4291@2T7 0722@Garáže Poruba
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4291 projíždí areálem garáží Poruba.


 Vůz ev. č. 4292 prošel SO na přelomu let 2015 a 2016. Z provozu jej v říjnu 2018 vyřadil prasklý zadní rám. Šrotování vozu proběhlo ještě v roce 2018.

2016 09 03@4292@5T3 5046@Garáže Poruba (1)
2018 11 23@4292@5T3 5046@Garáže Poruba 2018 11 23@4292@5T3 5046@Interiér

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4292 vyfotografovaný při Dnu otevřených dveří v DPO v roce 2016 v garážích Poruba.
Fotografie č. 2 - 3: Již vyřazený autobus Karosa B 961 E ev. č. 4292 v garážích Poruba.


 Také vůz ev. č. 4293 se podrobil SO, a to v březnu až červnu 2016, ale také ten byl pro špatný technický stav ještě v závěru roku 2018 odstaven. Likvidace proběhla v roce 2019.

2010 06 23@4293@2T7 0724@Alšovo náměstí (2)
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4293 vyfotografovaný na konečné zastávce Poruba, Alšovo náměstí.

2018 02 06@4293@2T7 0724@Francouzká
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4293 odbavuje cestující na zastávce Francouzská.


 Na voze ev. č. 4294 byla provedena SO v období od srpna do listopadu 2015. Byl jedním ze tří svého typu, který dojezdil až téměř do konce provozu Karos v Ostravě, odstavení z provozu proběhlo v pátek 30. října 2020.

2010 03 28@4294@2T7 0725@Výškovice 2011 05 28@4294@2T7 0725@Valchařská (1)
2015 10 27@4294@2T7 0725@Garáže Hranečník 2015 10 27@4294@2T7 0725@Garáže Hranečník (1)

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4294 vyfotografovaný při běžném provozu na linkách č. 41 a výjmečně na lince č. 33.
Fotografie č. 2 - 3: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4294 při provádění SO.

2015 12 01@4294@2T7 0725@Garáže Hranečník (4)
Autobus Karosa B 961 E ev. č. 4294 po provedení SO.


Rozlučka za nouzového stavu
Plánovanou rozlučkovou akci se bohužel vzhledem k protiepidemickým vládním opatřením nakonec nepodařilo v původně plánovaném formátu uspořádat. V sobotu 7. listopadu 2020 byl tedy poslední zástupce vysokých autobusů v Ostravě alespoň vypraven na dvě kola pravidelné linky č. 48 kurzu 202/106  Byl na ni nasazen vůz Karosa B 941 E ev. č. 4285, který je určen pro budoucí muzejní zachování. Na čele byl opatřen cedulí s nápisem „Vysokopodlažní autobusy Karosa se loučí s Ostravou – 7. listopadu 2020 – ...příště už jen bez schodů“,upozorňující na to, že s odstavením posledních Karos dochází zároveň k odstavení posledních autobusů, které nejsou nízkopodlažní. Zmíněný vůz ev. č. 4285 byl také vypraven v pátek 6. listopadu 2020 na dělený kur 48/412 kdy ranní díl obsluhoval linku č. 48, odpoledne byl vypraven na linku č 44.

2020 11 07@4285@OVZ 89 68@ul. Průběžná
2020 11 06@4285@OVZ 89 68@Svinov mosty 2020 11 06@4285@OVZ 89 68@ul. 17. listopadu

Fotografie č. 1: Autobus karosa B 941 E ev. č. 4285 přijíždí poslední den v pravidelném provozu dne 7. listopadu na konečnou zastávku Poruba, Opavská.
Fotografie č. 2 - 3: Autobus karosa B 941 E ev. č. 4285 vyfotografovaný v pátek 6. listopadu 2020 na kurzu 48/412 při obsluze linek č. 48 a 44.

Připomeňme, že kromě zmíněné Karosy B 941 E ev. č. 4285 je pro budoucí generace z řady 900 uchována i poslední Karosa B 952 E ev. č. 6563. Mimoto lze v ulicích Ostravy spatřit i jeden ze dvou autobusů Karosa B 952 E od podnikové autoškoly – ev. č. 9200 (ex. 6546) a 9213 (ex. 6554). Sedmistovkové Karosy pak zastupuje v podnikové sbírce historických vozidel Karosa B 731 s automatickou převodovkou ev. č. 6160 z roku 1986. Pro úplnost dodejme, že typovou řadu Š přibližuje mladší generaci zachovaný vůz Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 z poslední dodávky těchto vozů z roku 1981. Také se podařilo uchovat jediný nízkopodlažní autobus z produkce Karosy a to vůz Karosa - Renault Citybus 12 M ev. č. 7008.

Další fotografie autobusů Karosa B 941 E naleznete zde.
Další fotografie autobusů Karosa B 961 E naleznete zde.
Další fotografie autobusů Karosa - Renault Citybus 12 M naleznete zde.

Aktualizováno 8. 11. 2020 11:18

Nové fotografie

říjen 2021
Po 4111825
Út 5121926
St 6132027
Čt 7142128
18152229
So29162330
Ne310172431
Jste zde: