Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Opakovanou minibusovou zakázku v Ostravě vyhrálo Rošero

dpoVítězem zakázky na dodávku dvou minibusů s pohonem na CNG pro Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO) se stala slovenská společnost Rošero. Za oba vozy si naúčtuje 6,178 mil. Kč, což je nakonec o 222 tis. méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky (6,4 mil. Kč). Ta byla vyhlášena 22. října 2020 pod názvem „Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II“. Římská dvojka napovídá, že jde o druhé řízení na tato vozidla - původní výběrové řízení vypsané 18. května 2020 totiž bylo zrušeno.

@7311@2TB 1332@Garáže Hranečník (1)
Nový minibus ROŠERO - P First FCLEI CNG ev. č. 7311.

Naposled zařadil DPO do svého vozového parku nové minibusy Dekstra Bus Daily LE 37 CNG ev. č. 7307 - 7310, jak je z názvu patrné s pohonem na CNG a také 2 elektrominibusy Rošero First FCLLI Electric ev. č. 5304 a 5305. Po zařazení nových minibusů se předpokládalo vyřazení staršího minibusu Fiat MAVE CiBus 3Z ev. č. 7302, ovšem DPO si tento vůz ponechalo jako záložní. Zmíněné vyřazení tohoto vozidla by však mohlo nastat právě po nákupu dvou nových minibusů.

Nabídky bylo možné podávat do 23. listopadu 2020, nejvyšší váhu při hodnocení nabídek měla už tradičně nabídková cena, druhým hodnotícím faktorem byly náklady na pravidelnou předepsanou údržbu celkem za 4 roky.


Dodávka vozidel a jejich zařazení do provozu
Dvojici nových vozů ROŠERO - P First FCLLI CNG zařadil DPO do svého vozového parku na konci měsíce července 2021. Vůz označený ev. č. 7311 byl přidělen garáží na Hranečníku, druhý s ev. č. 7312 dostaly garáže Poruba.

@7311@2TB 1332@Garáže Hranečník (2)

@7311@2TB 1332@Garáže Hranečník
Nový minibus ROŠERO - P First FCLEI CNG ev. č. 7311.

Zdroj: www.vestnikverejnychzakazek.cz

Aktualizováno 1. 8. 2021 20:53

Jste zde: