Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Ukončení šetření požáru vozovny MDPO, a.s.

MDPOHasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal závěrečnou písemnou zprávu k požáru depa Městského dopravního podniku Opava, a.s / MDPO/ ze dne 22.4.2014. Při něm došlo ke značné materiální škodě na majetku MDPO včetně kompletního zničení 7 ks trolejbusů. Je však nutné dodat, že díky rychlému a kvalifikovanému zásahu hasičů bylo zároveň zachráněno dalších 17 vozidel i další majetek.

Ze zprávy vyplývá, že požár vznikl vlivem nepředpokládaných změn provozních parametrů elektrické výzbroje trolejbusu ev. č. 96 zaparkovaného v prostoru odstavné garáže, tedy nepředvídatelnou technickou příčinou. Zároveň je zde uvedeno, že v přímé souvislosti se vznikem požáru nedošlo k porušení požárních předpisů.

MDPO konstatuje, že na základě šetření nedošlo ani k porušení provozních předpisů společnosti.

Co se týká otázek kolem elektronického zabezpečení odstavného stání, jenž bylo v předchozích letech demontováno, MDPO v rámci rekonstrukce haly zajistí instalaci příslušných zabezpečovacích prvků splňující příslušné normy a požadavky zákona, respektive požární bezpečnosti.

V případě uplatnění sankcí za demontáž tohoto zařízení bude příslušná škoda po dohodě s vlastníkem, tedy statutárním městem Opava, řešena uplatněním na vinících dle právních možností.

Zároveň již v loňském roce vedení společnosti zajistilo pojištění haly.

Věříme, že přijatá provozní a technická opatření v budoucnu zamezí vzniku těchto událostí.

Ing. Radek Filipczyk
Ředitel MDPO, a.s

Zdroj: Tisková zpráva MDPO a.s.

Městský dopravní podnik Opava nakoupí nové trolejbusy

MDPO

Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.
Nositel projektu: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Dotace z ROP Moravskoslezsko:27,3 mil. Kč

Městský dopravní podnik Opava a.s. (dále jen MDPO a.s.) zakoupí na základě ukončeného výběrového řízení sedm nových nízkopodlažních trolejbusů. Výhercem se stala plzeňská společnost Škoda Electric a.s., dodá trolejbusy typu Škoda 26 Tr Solaris. Pro opavské cestující nejsou tyto trolejbusy žádnou novinkou MDPO a.s. k dnešnímu dni má ve svém vozovém parku již šest vozidel tohoto typu označených evidenčními čísly 301 až 306. 

Tyto trolejbusy podnik pořídil s podporou evropské dotace 24 milionů korun z ROP Moravskoslezsko a dalších 20,6 milionu korun využil na pořízení dvanácti autobusů Irisbus Citelis 12 M.

První trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris dorazí do Opavy do konce srpna tohoto roku v počtu pěti kusů. Zbylé dva kusy dorazí na jaře roku 2015. Plán na nákup nových trolejbusů měl MDPO a.s. ještě před nešťastným požárem vozovny ze dne 20. října 2013, kde úplně shořelo celkem sedm trolejbusů. 

Číst dál: Městský dopravní podnik Opava nakoupí nové trolejbusy

Změny jízdného pro rok 2014

MDPOJízdné v městské hromadné dopravě pro rok 2014 zůstane zachováno ve stejné výši jako v roce 2013 s vyjímkou ceny za odbavení elektronickou peněženkou, kde vlivem navýšených nákladů za pohonné hmoty, energie a další komodity dojde ke zvýšení ze stávajících 11,20 Kč na 12,20 Kč (návazně zlevněná z 6,30 Kč na 7,30 Kč), přičemž zůstane zachována výhodnost odbavení elektronickými prostředky a to v rozdílu 0,80 Kč oproti odbavení hotovostní platbou.

Nově bude zavedena přestupní papírová jízdenka v ceně 18 Kč (zlevněná varianta 10 Kč) s cílem umožnit variabilnější cestování cestujícím ze vzdálenějších destinací.

Nový jízdní doklad:
Přestupní jízdenka placená v hotovosti

Možnosti využít výhodnějšího přestupního tarifu mohli doposud využívat pouze držitelé čipových karet při hrazení jízdného z elektronické peněženky.

Od 1. ledna 2014 si budou nově moci koupit přestupní jízdenku i cestující, kteří platí jízdné v hotovosti. Cestující, kteří si hotovostním způsobem koupí přestupní jízdenku, budou moci po přestoupení na jinou linku pokračovat v cestování na tuto přestupní jízdenku bez nutnosti placení dalšího jízdného.

Číst dál: Změny jízdného pro rok 2014

Aktuálně z opavské MHD

Díky vstřícnosti MDPO a.s. bylo možné si vyfotit poslední Karosu B 732 ve vozovém parku tohoto dopravce. Provozuschopných autobusů tohoto typu nadále rapidně ubývá, např. v rámci dalších významných regionálních dopravců můžeme typ B 732 nalézt už jen u ČSAD Havířov, ovšem již v provedení se zádí řady 900.

111 - OPA 18-...
111 - OPA 18-...
111 - OPA 18-...
111 - OPA 18-...

Poslední provozní opavská Karosa B 732 (ev. č. 111)

Číst dál: Aktuálně z opavské MHD

Jste zde: