Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Půlstoletí s tramvajemi K2 v Ostravě

dpoZatažená a lehce deštivá sobota 3. listopadu 2018, brána Ústředních dílen Dopravního podniku Ostrava. Právě zde se konalo oficiální rozloučení s ostravskými tramvajemi K2 a symbolickému předání služby novým vozům Stadler Tango NF2. Rozloučení s vozy, které v Ostravě nebyly nikterak hojně zastoupeny, ale přesto zde vydržely v provozu více než půl století. Pojďte se proto společně s námi podívat blíže na jejich provoz v severomoravské metropoli.

2018 11 03@802@@Dílny DP Ostrava (3)
Rozlučková cedule na voze ev. č. 802.

Předchůdce K1
Po dodávce 44 vozů T1 v letech 1955-1957 a rovné stovky vozů T2 v letech 1958-1962 se do Ostravy ve druhé polovině roku 1965 dostala také první dvacítka vozů T3. Již o rok dříve ovšem ve výrobním závodě Tatry na Smíchově vznikly dva prototypy kloubové tramvaje K1, která designově vycházela z „té-trojek“, ale byla řešena jako dvoučlánkový vůz o délce 20,4 m, usazený na třech dvounápravových podvozcích a vybavený elektropneumatickou výzbrojí. Po sérii zkoušek v Praze byly následně oba vozy odprodány právě do Ostravy, kde byly označeny ev. č. 800 (první prototyp) a 801 (druhý prototyp) a do zkušebního provozu s cestujícími vyjely jen nedlouho po prvních té-trojkách – v prosinci 1965. Elektropneumatická výzbroj se ovšem v provozu příliš neosvědčila, takže nejenže nedošlo k sériové výrobě tohoto typu, ale vzhledem k poruchovosti těchto vozů byly oba často odstaveny, a nakonec došlo po necelých třech letech – v říjnu 1968 k jejich vrácení výrobci ČKD. Vůz 801 pak zůstal nějakou dobu jako sklad, vozu 800 byla v ČKD zkrácena vozová skříň a odstraněn střední podvozek, a stal se tak funkčním vzorkem tramvaje KT4.

Celoelektrický nástupce
Nezájem smíchovského výrobce investovat do opravy vozů K1 s poruchovou výzbrojí měl důvod především v tom, že v té době již byly ve výrobě dva prototypy vozu K2 (vyrobeny 1966).

Jednalo se již o vozy s celoelektrickou výzbrojí a vybavené zrychlovačem (tak jako vozy T2 a T3). Koncepce s krajními hnacími podvozky a prostředním bezmotorovým, na kterém spočívají oba články zasazené v čepu, zůstala zachována. Typickým prvkem vozů K2 se pak stal vlnitý plech, který se nacházel na bočnicích a kryl nosný plech umístěný na jejich vnitřní straně.

2018 11 02@802@@ul. Vítkovická
Poslední den provozu tramvají K2 nastal dne 2.11.2018, vůz ev. č. 802 byl vyfotografován na ul. Vítkovická.

Ještě v závěru roku 1966 byla vyrobena ověřovací série, která zčásti putovala do Jekatěrinburgu, šest vozů se dostalo do Brna a tři kusy si z ní odkrojil také ostravský dopravní podnik. Číselně první ostravské ká-dvojky navázaly na prototypy K1 a obdržely tak ev. č. 802 až 804, do provozu pak byly zařazeny v únoru 1967.

2013 05 27@803@@ul. Opavská
Vůz ev. č. 803 byl vyfotografován na ul. Opavská v Ostravě- Porubě.

Další dodávka vozů do Ostravy proběhla v roce 1969 – tehdy nová pětice vozů dostala ev. č. 805 až 809. Na rozdíl od Brna a Bratislavy, které se v rámci Československa staly největšími odběrateli a provozovateli těchto vozů a kam houfně proudily vozy K2 i v první polovině 70. let, Ostrava vozy této kapacity v takové míře nepotřebovala. Finální stav desítky kusů byl doplněn až po obnovení dodávek tramvají pro československé dopravní podniky, a to dvěma kusy vozů vyrobených původně pro Jugoslávii v upravené verzi K2YU v roce 1983.

2009 05 23@804@@Dílny DP Ostrava (6)
Vůz ev. č. 804, odstavený v areálu Dílen DP Ostrava.

Týmž rokem skončila celkově výroba tohoto typu v ČKD, plánovaný nástupce v podobě vozů KT6 se ale bohužel realizace nedočkal., počet vyrobených kusů se tak zastavil na čísle 569. Největšími provozovateli bylo Brno, Sarajevo a Bratislava, které v součtu odebraly více než polovinu celkového počtu vyrobených vozů.

Rekonstukce a úpravy
Ostravská desítka kloubáků s vlnitým plechem neměla nikdy ambice tvořit kostru vozového parku (jako tomu bylo například ve zmíněném trojlístku provozovatelů výše), nicméně byla zároveň nepostradatelnými vozy pro linky, kde sólo vůz T byl kapacitně příliš málo, ale souprava 2xT by už byla zase zbytečně moc. Vozy pojaly 50 sedících a 108 stojících pasažérů a o jejich využití na linkách vypravovaných porubskou vozovnou – kam všechny vozy K2 celý provozní život patřily – nebyla nouze. I proto se v polovině 90. let přistoupilo k rekonstrukci některých vozů.

2011 03 12@805@@
Vůz ev. č. 805 nasazený na linku č. 5 míří ze Zátiší na Vřesinskou.

Do části vozů T3SUCS se tehdy při generálních opravách montovala tyristorová výzbroj TV8, stejnou cestou se šlo i v případě kloubáků. Prvními vlaštovkami byly vozy 808 a 809, které v roce 1995 vyjely z dílen po generálce s dvojitou tyristorovou výzbrojí TV8 jako vozy K2G. Zvnějšku byly vozy nově odlišitelné absencí vlnitých plechů, polopantografem Secheron, zmenšením střešních klapek po vzoru vozů T3SUCS a přidaným „kontejnerem“ na střeše předního článku, která v sobě ukrávala část tyristorové výzbroje. Další část výzbroje byla ve skříni, která byla nově u zadní stěny kabiny řidiče, kromě toho však v interiéru žádné větší úpravy neproběhly, podlaha i laminátové sedačky zůstaly původní. Řidič pak měl k dispozici nový ovládací panel.

2010 11 14@806@@Křižíkova
Vůz ev. č. 806 byl vyfotografován na ul. Nádražní po obsloužení zastávky Křižíkova.

O dva roky později – v roce 1997 – prošly rekonstrukcí na typ K2G také nejmladší, tehdy pouze 14leté vozy ev. č. 810 a 811. Zde už byla rekonstrukce komplexnější a došlo i na úpravu interiérů – byla použita nová čalouněná sedadla Cieb, položena neklouzavá podlahová krytina a byl použit modernější typ polopantografu od firmy Stemmann. Velmi podobně byla posléze rekonstruována také trojice vozů ev. č. 805, 806 a 807, které po opravě vyjely v roce 1998. U nich byla navíc mírně zvětšena kabina řidiče, kde skříň s výzbrojí byla „schována“ dovnitř a byly již také vybaveny digitálními terčíkovými transparenty od firmy BUSE.

2018 10 02@807@@ (2)
Vůz ev. č. 807 nasazený na linku č. 5 míří ze Zátiší na Vřesinskou.

K rekonstrukci zbývajících tří nejstarších vozů však stále nedocházelo a téměř v původním stavu nadále brázdily ostravské ulice. Změna nastala až v roce 2003, kdy na omlazovací kúru do dílen zamířil vůz ev. č. 802. Po vzoru příbuzných vozů T3R.P byla do vozu namontována elektrická výzbroj TV Progress a výraznými změnami vůz prošel zvenčí i zevnitř. Oproti vozům K2G se lišilo provedení předního čela, kde byl instalován velký přední BUSE panel a do osy střechy na čele také chladicí jednotka Trav-i-cool, původní dveře byly nahrazeny plastovými a klasický pantograf byl nahrazen polopantografem Lekov. V interiéru si pak cestující mohli sednout na čalouněná sedadla Vogeltanz. Po rekonstrukci vůz s typovým označením K2R.P vyjel v roce 2004 a téměř zároveň s tím odjel na stejnou generální opravu vůz ev. č. 803. Ten opustil dílny v závěru června 2005 v téže podobě jako předešlý a umožnil tak z pravidelného provozu odstavit posledního mohykána v původním stavu s vlnitým plechem – vůz ev. č. 804.

2010 06 12@808@@Dílny DP Ostrava
Vůz ev. č. 808 byl vyfotografován na zastávce Dílny DP Ostrava.

Postupné loučení
Ten v pravidelné dopravě dosloužil po více než 38 letech, a to s mnoha původními prvky, jakými byly například dveře s výraznými vnějšími panty či zaoblené střešní klapky, z nichž pouze poslední byla otočena po směru jízdy (obdobně jako na vozech T3 s rokem výroby do 1966 včetně). Na vozech K2 byly tyto prvky užity kromě prototypů pouze u vozů ověřovací série, do sériové výroby se již montovaly stejně jako u souběžně vyráběných vozů T3 hranaté střešní klapky (po směru jízdy všechny kromě přední) a novější typ dveří. I z těchto důvodu bylo v plánu uchovat tento vůz pro příští generace jako součást podnikové sbírky historických vozidel, a v srpnu 2005 tak došlo k převedení mezi historické vozy. Avšak z důvodu nedostatečné kapacity jejich depozitáře v areálu Ústředních dílen v Martinově byl vůz dlouhodobě odstaven pod širým nebem, což se na jeho stavu nepříznivě podepsalo. Zkorodovaná skříň spolu s dlouhodobou absencí krytého stání a jakýmsi celkovým nezájmem o opravu vozu (objevovaly se názory, že vozy K2 nejsou pro Ostravu tolik typické a je zbytečné zachovávat historické vozy z každé provozované řady) byly nakonec pomyslným hřebíčkem do rakve tohoto, v té době již zcela unikátního vozu. Po pětiletém odstavení nakonec v listopadu roku 2010 podstoupil poslední cestu, kdy byl na návěsu nákladního auta odvezen z dílen do kovošrotu.

2011 01 08@809@@Vřesinská
Setkání tramvají K2 ev. č. 809 a 805 na smyčce Vřesinská.

V té době však již byl stav provozních vozů chudší ještě o jeden vůz – ev. č. 810. Právě ten byl spolu se soupravou vozů T3SUCS ev. č. 906 + T3SU ev. č. 902 účastníkem tragické nehody na jednokolejné trati mezi zastávkami Vřesina a Poruba koupaliště v pátek 10. dubna 2008. Vůz byl z důvodu značného poškození především čelního článku oficiálně vyřazen v říjnu 2008.

Co se týče úprav zbývajících vozů, jmenujme například dosazování velkých čelních transparentů BUSE. V roce 2006 jej obdržely vozy 809 a 808, po velkých prohlídkách v roce 2008 pak také vozy 805, 806 a 807. Malý čelní transparent zůstal pouze u vozů 811. V březnu až květnu 2007 pak také všechny vozy K2G obdržely klimatizaci kabiny Trav-i-cool.

@810@@
Vůz ev. č. 810 vyfotografován již při likvidaci.

V počtu osmi kusů přetrval stav vozů K2 až do roku 2013. V souvislosti s plánovanou montáží dvoučlánkových vozů Vario byly z provozu vyřazeny vozy ev. č. 809 (v červenci) a 808 (v říjnu 2013), jejichž technické průkazy byly využity pro nové vozy Vario LF2R.S ev. č. 1402 a 1403.

2011 08 27@811@@Zahrádky
Vůz ev. č. 811 byl vyfotografován při příjezdu do zastávky Zahrádky.

Po odstavení vozu ev. č. 811 v květnu 2017 zůstávala stále v provozu polovina původně dodaných vozů, a to až do letošního roku. Dopravní podnik Ostrava v roce 2017 uzavřel smlouvu na dodávku 40 středněkapacitních vozů Stadler, které měly nahradit jak zbývající vozy K2, tak i část vozů T3. Z provozních vozů K2 se odstavení týkalo nejdříve vozů K2G – v květnu roku 2018 byl odstaven vůz ev. č. 805, v srpnu jej následoval vůz ev. č. 806 a v polovině října stejný osud potkal i vůz ev. č. 807.

2010 11 17@809@@Interiér
Interiér vozu ev. č. 809.

Mezitím byly do porubské vozovny postupně dodávány nové vozy Stadler Tango NF2, jejich hromadné nasazení do provozu ale záviselo na rozhodnutí Drážního úřadu, neboť se v České republice jednalo o nový typ vozu. Na konci října 2018 již bylo jasno, nové vozy získaly všechna potřebná povolení k provozu, takže hned 1. listopadu vyjela do ulic rovná dvacítka Stadlerů.

2009 05 23@804@@Pracoviště řidiče (1)
Pracoviště řidiče ve voze ev. č. 804.

Zbývající dvojici vozů K2R.P tak čekala nevyhnutelná derniéra. Dopravní podnik ji připravil na sobotu 3. listopadu, kdy před branami Ústředních dílen v Martinově došlo k symbolickému předání provozní štafety mezi loučícím se vozem K2R.P ev. č. 802 a novým Stadlerem Tango. Oba vozy nejprve od 11 hodin stály před branami dílen, aby se cca v půl jedné mohla poslední „ká-dvojka“ ještě vydat na svou poslední pravidelnou jízdu na Novou Huť a zpět.

2018 11 03@802@@Dílny DP Ostrava

802 - 3.11.20...
802 - 3.11.20...

Slavnostní ukončení provozu tramvají K2 v Ostravě, které se uskutečnilo dne 3. 11.2018 před branami Dílen DP Ostrava.

Rekordman do muzea
Uzavřela se tak jedna dlouhá kapitola ostravského tramvajového provozu a zakončovaly ji právě vozy ev. č. 802 a 803, které provozní éru „ká-dvojek“ v únoru roku 1967 – tedy před dlouhými 51 a půl lety – také zahajovaly. V rámci vozového parku se po vyřazení vozu T3G ev. č. 718 jednalo od roku 2010 o vůbec nejstarší vozy a zřejmě se staly také nejdéle nasazovanými vozy do osobní dopravy v rámci celé ostravské normálněrozchodné tramvajové dopravy vůbec.

Pro budoucí generace však nakonec přece jen zůstane jeden ostravský vůz K2 zachován. Do plánovaného Muzea MHD v Ostravě je počítáno s vozem K2R.P ev. č. 803, který by měl být posléze vystavován v posledním provozním stavu, tedy včetně celovozové reklamy. Osud ostatních v současnosti odstavených vozů K2G a jednoho K2R.P je však nejistý a budeme jej nadále monitorovat.

Další fotografie tramvají ČKD K2 naleznete v tabulce při kliknutí na evidenční číslo příslušného vozu.

Ev. č.

Rok výr.

Výr. č.

Zařazení do provozu

Rekonstrukce

Odstavení

Vyřazení

Likvidace

Poznámky

802

1966

155480

II.1967

K2R.P (2004)

XI.2018

(-)

(-)

 

803

1966

155481

II.1967

K2R.P (2005)

XI.2018

(-)

(-)

Bud.hist.vůz

804

1966

155482

II.1967

(-)

VI.2005

X.2010

XI.2010

 

805

1969

158125

V.1969

K2G (1998)

V.2018

(-)

(-)

 

806

1969

158126

V.1969

K2G (1998)

VII.2018

(-)

(-)

 

807

1969

158127

V.1969

K2G (1998)

X.2018

(-)

(-)

 

808

1969

158128

V.1969

K2G (1995)

X.2013

X.2013

2013

 

809

1969

158129

V.1969

K2G (1995)

VII.2013

X.2013

2013

 

810

1982

172200

III.1983

K2G (1997)

IV.2008

X.2008

2010

 

811

1982

172201

II.1983

K2G (1997)

V.2017

2017

2017

 

 

Nové fotografie

červen 2019
Po 3101724
Út 4111825
St 5121926
Čt 6132027
 7142128
So18152229
Ne29162330

Probíhající výluky

V současné době neprobíhají žádné výluky.
Poslední příspěvky:
  24.6.2019 09:17
V Českých Budějovicích se srazil autobus s trolejbusem, osm zraněných

>> Přejít na odkaz

  20.6.2019 04:54
Autobus Irisbus Citelis 12 M CNG (ev. č. 151), dopravce ČSAD Havířov a.s. (MHD Havířov). Vůz byl byl vyfotografován na konečné zastávce Havířov, Podlesí, Autobusové nádraží a byl nasazen na noční linku č. 408. (8.6.2019)

  17.6.2019 18:08
V Olomouci oslavili 120. výročí tramvají - MHD ŽIVĚ.cz

>> Přejít na odkaz

  16.6.2019 14:55
Požár autobusů v Dopravním podniku Ostrava a.s. - MHD ŽIVĚ.cz

>> Přejít na odkaz

  16.6.2019 04:55
K tomutu tématu chystáme během dne krátký článek.
Jste zde: