Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Letní jízdní řády u dopravců v Moravskoslezském kraji

ODISDopravní podnik Ostrava a.s.
V době od 2. července do 2. září 2017 pojedou linky ODIS podle letních jízdních řádů. V tomto období platí omezení na většině linek MHD Ostrava. Kromě prodloužení intervalů mezi spoji v pracovní dny bude zastaven provoz na tramvajových linkách č. 6, 9 (vyjma nočních spojů), autobusových linkách č. 20, 92 a trolejbusových linkách č. 109 a 110. Oproti loňským letním jízdním řádům zůstává na základě žádosti cestujících v provozu tramvajová linka č. 10, v návaznosti na tuto je upraven provoz tramvajové linky č. 1, a dále je upraven provoz vzájemně provázaných autobusových linek č. 48, 49 a 54.

dpoPřehled změn:

Tramvajové linky:
Linky č. 1 a 10
Zachování provozu linky č. 10 o prázdninách jako před rekonstrukcí Nádražní ul., tzn. v době špičky na obou linkách intervaly 15 minut.

Autobusové linky:
Linky č. 48, 49 a 54
Na těchto linkách bude v době letních prázdnin zaveden 15 minutový interval v obou směrech. Intervaly do průmyslové zóny v době střídání směn budou zachovány.
Některé spoje linky č. 48 v době odpolední špičky v pracovních dnech budou ze zastávky Hrabová zóna jih/Hrabová Tesco ukončeny na zastávce Pískove doly. V ranní špičce pracovních dnů budou některé spoje linky č. 48 vedené ze zastávky Hrabová zóna jih na zastávce Svinov mosty h. z. přečíslovány na linku č. 54 a po její trase dojedou na konečnou zastávku Alšovo náměstí.

Trvalé změny jízdních řádů na základě připomínek občanů, obcí a městských obvodů:
Linky č. 4 a 7
O víkendech bude zaveden na lince č. 4 spoj ve 4:58 z Hranečníku směr Martinov, resp. i nájezdový spoj ve 4:15 h z Telekom. školy směr Hranečník.
V pracovní dny večer a o víkendech budou zavedeny přípoje linek 4 a 7 na zastávce Třebovická ve směru z Poruby se závazným vyčkáváním nejvýše 2 minuty. Linka 4 bude z Martinova opožděna o 1 minutu.

Linka č. 14
Večerní spoj v pracovní dny a všechny víkendové spoje směrem do Kunčic na směny AMO budou uspíšeny o 4 minuty z důvodu lepší návaznosti na vnitropodnikovou dopravu.

Linka č. 23
Na základě požadavku MOb Michálkovice budou uspíšeny dopolední spoje v pracovní dny ve směru z Hranečníku o 1 minutu. Jedná se o spoje s odjezdem Hranečníku mezi 8:50 až 12:30 h. Důvodem je zajištění návaznosti v Michálkovicích na linku 104.

Linka č. 38
Ranní spoj s odjezdem ve 4:05 z Bartovic bude uspíšen o 2 minuty kvůli lepší návaznosti na linku 4 na Hranečníku.

Linka č. 39
Víkendové odjezdy z Poruby budou uspíšeny o 4 minuty. Důvodem je požadovaná návaznost na linku 8 směr centrum ve Svinově.  Spoj, který pokračuje z Hrabové statku ve 21:03 h do Paskova bude nahrazen spojem ve 21:43 h (požadavek města Paskov).

Linka č. 40
Opoždění všech spojů v pracovní dny večer a o víkendech ve směru ze Studentských kolejí na Opavskou o 2 minuty a zřízení přípojů s linkou 39 na zastávce Čistírny v časech, kdy se zde linky sjedou ve stejnou minutu.

Linka č. 54 
Opoždění víkendových spojů linky č. 54 ve směru do Poruby o 8 minut. Tím bude možno vytvořit vzájemný přípoj linek č. 54 a 48 ve Svinově, stejně, jako to úspěšně funguje v opačném směru (z Poruby), tj. se závazným vyčkáváním nejvýše 2 minuty. Dále dojde ke zlepšení přestupních vazeb v Přívoze od Heřmanic směrem na Porubu a zlepšení prokladu linek 44 a 54 v Porubě přes Jižní svahy.

Linka č. 58
Souvisí s opožděním víkendových spojů linky č. 54. Aby byl zachován přestup z linky č. 54 na linku č. 58 na Alšově náměstí, jako návaznost směrem k Fakultní nemocnici, budou víkendové spoje linky 58 ve směru z Martinova opožděny o 9 minut. Tím se zároveň zlepší proložení linek č. 40 a 58 v relaci Duha > Poruba vozovna.

Linka č. 73
Budou zavedeny nové spoje v pracovní dny v 6:29 h z ÚANu a v 15:40 h z Hrabové.

Plánované výluky, rekonstrukce, probíhající stavbamy, zejména rekonstrukcí mostů na ul. Plzeňské a rekonstrukcí ul. Českobratrské a Dr. Martínka.

Rekonstrukce ul. Českobratrské u Husova sadu
Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do soboty 2. 9. 2017 (24:00 h).
Výlukou ovlivněné linky: 38, 71, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112.

Rekonstrukce ul. Dr. Martínka
Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do pondělí 31. 7. 2017 (24:00 h).
Výlukou ovlivněné linky: 26, 27, 41, 48, 50, 55, 62, 77, 96.

Rekonstrukce vjezdu do areálu vozovny trolejbusů
Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do soboty 2. 9. 2017 (24:00 h).
Organizace dopravy: Nástupní zastávka Vozovna trolejbusů (před vjezdem do areálu vozovny) dočasně zrušena.

Změny v zastávkách:
Dojde k přejmenování zastávky Mariánskohorská na zastávku Grmelova (dle kolmé ulice).

Připomínáme, že od 2. července 2017 dochází k rozšíření zastávek na znamení v ODIS Ostravsko. Seznam nově zařazených zastávek se statusem na znamení naleznete zde.

Strukturální a cenové úpravy tarifu ODIS - nová zóna 78
Bližší informace o této nové zóně 78 se dozvíte v samostatném článku.

3csad noveZměny jízdních řádu v dopravní skupině 3CSAD platné od 11. června 2017

MHD Havířov
MHD Karviná
POD Havířov - Českotěšínsko
POD Frýdek - Místek
POD Havířov
POD Karviná

MDPOMěstský dopravní podnik Opava a.s.
Linky MHD Opava budou v pracovních dnech v období od 1. července  2017 do 31. srpna 2017 provozovány podle letních jízdních řádů. Na trolejbusových linkách 202 a 205 je po dobu letních školních prázdnin zastaven provoz ostatní linky jsou provozovány s prázdninovým omezením provozu.

Přehled změn na linkách MHD Opava

Zdroj: www.3csad.cz, www.dpo.cz, www.kodis.cz 

Jste zde: