Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Rekonstrukce ulice Českobratrské v Ostravě

Od 13. května 2017 do října 2017 dochází k rekonstrukci ulice Českobratrská v centru Ostravy, kromě individuální dopravy, která bude vyloučena po celou dobu, dojde také k úpravám a změnám v dopravě hromadné.

2017 05 12 10.45.54 Ceskobratrska 002  2017 05 12 11.16.20 Ceskobratrska 020

První uzavírka začíná víkendem 13. - 14.5., kdy dojde k převěšení trolejbusového vedení blíže k sobě, protože bude pojížděn jen jeden jízdní pruh ulice. Po tuto dobu pojede náhradní autobusová doprava po ulici 30. dubna. V pracovní dny se pak trolejbusy v kyvadlovém režimu vrátí na opravovanou ulici. Po dobu rekonstrukce je zrušena zastávka Husův sad v obou směrech.

2017 05 12 10.46.16 Ceskobratrska 004 

K samotné rekonstrukci: Z amatérské formy vizualizace výsledku a analýzy vyplývá, že dojde k vytvoření dvou pruhů namísto aktuálních “3” a vzniklý prostor se rozdělí mezi širší chodníky a nepojížděný dlážděný vyvýšený středový ostrůvek. Dojde k úpravě pozice trolejbusových zastávek, které budou nově přímo proti sobě a spojeny přesunutým přechodem pro chodce. Dojde rovněž k zaslepení ulice Husova.

Názory na tuto úpravu se liší. Především jde opět o technokratické řešení bez moderního pojetí, což je vytýkáno i ulici Nádražní. K lítosti uživatelů jde opět o obrovské laciné betonové plochy bez pokusu o izolační zeleň, která mohla být například v nepojížděném ostrůvku mezi jízdními pruhy. V podobě travnatého celku by mohlo být řešení vyhovující například i pro záchranná vozidla, která jsou nejspíše důvodem vzniku současného stavu. Nadruhou stranu je třeba říci, že současný stav byl esteticky rovněž nevyhovující a činil uživatelům praktické obtíže.

Opět tak nastává letní období, kdy je centrum města výrazně ochromeno rekonstrukcemi a omezeními z toho vyplývající. V obslužných ulicích došlo k výraznému omezení parkovacích míst související s terminacemi napojených ulic. Navíc souběžné opravy estakády na Bazaly, ulice Českobratrské a uzavírkou Havlíčkova nábraží a tedy odříznutí 2 mostů přes Ostravici nejspíše mnoho uživatelů nepotěší. Ostravané tak ale získají příjemnější nebo “příjemnější” prostředí než byl současný stav s prodlouženou životností.

11.6.2017 - R...
11.6.2017 - R...
22.6.2017 - R...
22.6.2017 - R...

Průběh stavebních prací v měsíci červnu 2017.

Kompletní uzavírka ulice Českobratrské od 2. července do 3. září 2017
Další fáze v rekonstrukci ulice Českobratrské byla od 2. července do 2. září 2017 úplná uzavírka této ulice tedy i pro MHD. V tomto období byly všechny linky MHD odkloněny přes ulici 30. dubna. Tímto odklonem došlo k úpravě linkového vedení v trolejbusové dopravě. O víkendech a svátcích, ale také v pracovní dny cca od 18:00 hod. byly dotčené linky výlukou nahrazeny autobusy. V pracovní dny cca do 18:00 hod bylo linkové vedení upraveno:

2017 09 01@7622@4T5 0498@ul. 30. dubna
Z důvodu kompletní uzavírky ul. Českobratrské byly linky MHD vedeny po ul. 30. dubna. Na fotografii vidíte autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 7622 nasazený na trolejbusovou linku č. 104.

Linka č. 101
bez omezení.

Linka č. 102
vedena v trase Hlavní nádraží – Hornická poliklinika – Nová radnice – Most M. Sýkory a dále jako linka č. 105.
v úseku Most M. Sýkory - Konzervatoř – Hulváky NAD za linku č. 102.

Linka č. 103
Koblov – Sad B. Němcové – Nová radnice – Most M. Sýkory a dále jako linka č. 108.

Linka č. 104
linka byla vedena v autobusech.

Linka č. 105
Koblov - Kamenec - Most M. Sýkory a dále jako linka č. 102.
v úseku Most. M Sýkory – Konzervatoř – Karolina U Lávky zavedena NAD za linku č. 105.

Linka č. 106
bez omezení.

Linka č. 107
linka byla vedena v autobusech.

Linka č. 108
Vedena v trase Hlavní nádraží – Sídliště Muglinov – Most M. Sýkory a dále jako linka č. 103.
v úseku Most M. Sýkory – Konzervatoř – Sídliště Fifejdy – Hulváky zavedena NAD za linku č. 108.

1.9.2017 - Re...
1.9.2017 - Re...
1.9.2017 - Re...
1.9.2017 - Re...

Ulice Českobratrská dva dny před otevřením pro MHD.

Od neděle 3. září 2017 byl obnoven provoz pro vozidla MHD po ulici Českobratrké, avšak zastávka Husův sad není obsluhována.

4.9.2017   Rekonstrukce ul. Českobratrské
Již od 3. září je pro MHD průjezdná ul. Českobratrská v Ostravě.

Ve středu 1. listopadu se ul. Českobratrská otevřela také motoristům a také byla zprovozněna zastávka MHD Husův sad.

2.11.2017   ulice Českobratrská (5)
Pohled na již zprovozněnou zastávku MHD Husův sad.

2.11.2017 - u...
2.11.2017 - u...
2.11.2017 - u...
2.11.2017 - u...

 

Pohled na zrekonstruovanou ulici Českobratrskou. 

Fotografie z rekonstrukce Českobratrské ulice.

Aktualizováno 5. 11. 2017 18:13

Jste zde: