Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Výstavba nové železniční zastávky Havířov střed

Výstavba nové železniční zastávky v Havířově se jménem Havířov střed započala v měsíci březnu roku 2017. Zastávka se bude nacházet u mostu v Dělnické ulici. Do provozu by tato železniční zastávka měla být uvedena nejspíše od prosince 2017. „Celkové náklady na stavbu předpokládáme přibližně 35 milionů korun, větší část pokryje dotace z evropských fondů,“ uvedl vedoucí pracovního týmu velkých staveb SŽDC Martin Džanaj a dodává: „Město Havířov se na financování nepodílí.“

Zastávku budou tvořit dvě nástupiště s bezbariérovým přístupem. Mezi další vybavení budou patřit lavičky, informační systém pro cestující, bezpečnostní kamerový systém. Díky této zastávce ve středu města budou mít cestující v docházkové vzdálenosti obchodní centrum, nemocnici či zastávky MHD a PHD. Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že zastávku bude denně využívat cca 540 až 670 cestujících. Na závěr doplňme, že na této nové zastávce budou zastavovat osobní vlaky, které staví ve všech zastávkách, ale chystá se také jednání se společností Regiojet, zda by tuto zastávku nechtěli využívat pro své rychlíky.

Dotazem na starší obyvatele města jsme zjistili, že někteří novou zastávku plně nevítají. Jednak vnímají, že vlakové zastávky jsou příliš blízko u sebe (Havířov, Havířov střed, Havířov-Suchá), což bude prodlužovat jízdní dobu. Že zastávka jako taková je ve velmi hluboké rokli, ze které nebude bez námahy vystoupat. Taktéž docházková vzdálenost do nemocnice není nejmenší, uvážíme-li typické návštěvníky nemocnice, kteří přijedou vlakem.

Rovněž přechod od nové zastávky do zastavěné oblasti po kraji čtyřproudé silnice nepatří mezi nejkrásnější procházky. Na závěr jen dodejme, že MHD v oblasti není v současnosti organizována vhodným způsobem pro obsluhu nádraží. Je tedy otázkou, jak si novou zastávku oblíbí obyvatelé po dokončení se všemi dílčími změnami. Svým způsobem připomíná podobně vloženou zastávku Ostrava-Stodolní, která se však stala v čase populární.

15.4.2017 - V...
15.4.2017 - V...
15.4.2017 - V...
15.4.2017 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci dubnu 2017.

3.5.2017 - Vý...
3.5.2017 - Vý...
3.5.2017 - Vý...
3.5.2017 - Vý...
28.5.2017 - V...
28.5.2017 - V...
28.5.2017 - V...
 

Průběh stavebních prací v měsíci květnu 2017.

20.7.2017 - V...
20.7.2017 - V...
20.7.2017 - V...
20.7.2017 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci červenci 2017.

18.8.2017 - V...
18.8.2017 - V...
18.8.2017 - V...
18.8.2017 - V...

Průběh stavebních prací v měsíci srpnu 2017.

V pondělí 16. října 2017 byla zprovozněna nová železniční zastávka Havířov střed. Na této železniční zastávce zastavují běžné osobní vlaky (S1) a spěšné vlaky (R1). Počítá se, že novou železniční zastávku využije denně okolo šest set cestujících.

Celková cena nově vybudované železniční zastávky je 35 801 643 Kč, celkové investiční a realizační náklady na přípravu stavby byly necelých 60 milionů Kč. Většinu této sumy pokryla dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 Evropské unie ve výši až 45 273 658 Kč.

18.10.2017   Výstavba železniční zastávky Havířov Střed (1)
Nová železniční zastávka Havířov-Střed.

18.10.2017 - ...
18.10.2017 - ...
18.10.2017 - ...
18.10.2017 - ...

Pohled již na dokončenou železniční zastávku Havířov-Střed.

Všechny fotografie z výstavby nové železniční zastávky Havířov-Střed.

Výstavbu této železniční zastávky budeme monitorovat a článek budeme průběžně aktualizovat

Zdroj: Statutární město Havířov a vlastní zdroje

Aktualizováno 10. 11. 2017 14:54

Výběr dopravce
Jste zde: