Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Rekonstrukce tramvajového mostu v Ostravě-Jihu

dpoOd soboty 1. dubna 2017 do orientačně půlky září 2017, probíhá výluka na tramvajových linkách č. 12, 17 a 18 z důvodu rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňské poblíž zastávky Most Mládeže. Zmíněné tramvajové linky budou odkloněny přes zastávku Nádraží Vítkovice. Ve vyloučeném úseku ÚMOB Jih – Ferona je zavedena náhradní autobusová doprava (dále jen NAD). S touto výlukou se také změnily jízdní řády na tramvajových linkách č. 3, 5, 6, 7, 10, 11,12, 14, 15, 17, 18 a 19.

Tramvajová linka č. 12
Spoje této linky v úseku ÚMOb Jih - Ředitelství Vítkovic budou odkloněny přes zastávku Nádraží Vítkovice.

Tramvajová linka č. 17
Spoje této linky v úseku ÚMOb Jih - Ferona budou odkloněny přes zastávky Nádraží Vítkovice a Palkovského.

Tramvajová linka č. 18
Spoje této linky v úseku ÚMOb Jih - Ferona budou odkloněny přes zastávky Nádraží Vítkovice a Palkovského.

1.4.2017   Most Mládeže (2)
Stav tramvajového mostu na ul. Plzeňské před rekonstrukcí.

Před touto výlukou proběhla výluka od 15. – 22. března 2017, kdy byla instalována kolejová splitka pod dotyčný rekonstruovaný most. Tramvajová linka č. 6 byla ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice a dále směrem do Výškovic byla zavedena NAD. Tramvajová linka č. 11 byla v denním provozu provozována jako linka č. 15, kdy ze zastávky Most Mládeže pokračovala jako linka č. 15 na konečnou zastávku Dubina.

Opačně to bylo podobně linka č. 15 ze zastávky Most Mládeže pokračovala jako linka č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh. V úseku Most Mládeže – Výškovice byla zavedena NAD. V době, kdy nebyla provozována linka č. 15 byla linka č. 11 ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice a na konečnou zastávku Zábřeh byla zavedena NAD.

NAD za linku č. 11 v trase Most Mládeže - Zábřeh a NAD za linku č. 15 v trase Most Mládeže - Výškovice.

2017 04 15@7506@7T2 1338@ul. Pzeňská
NAD v trase Ferona - ÚMOb Jih. V pracovní dny na tuto náhradní dopravu jsou nasazovány autobusy Solaris Urbino 12 o víkendech a svátcích autobusy Solaris Urbino 10.

Tramvajová výluka na linkách č. 11 a 15
Dne 17. dubna 2017 do 7:00 do 19:00 z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci mostu na ul. Plzeňské byly tramvajové linky č. 11 a 15 ukončeny na zastávce Most Mládeže na ul. Rodinná. Za vyloučený úsek byla zavedena NAD. Další totožná výluka proběhne také ve dnech 22. a 23. dubna 2017 v časovém rozmezí od 7:00 do 18:00.

Trasa NAD za linku č. 11
Most Mládeže (ul. Plzeňská) - Zábřeh a zpět.

Trasa NAD za linku č. 15
Most Mládeže (ul. Plzeňská) - Výškovice a zpět.

15.4.2017   Most Mládeže (4)
Již zbouraný tramvajový most na ul. Plzeňské

Změna organizace dopravy na linkách 12, 17 a 18
od 19. dubna 2017 dochází ke změně trasy a jízdního řádu na tramvajové lince č. 18, která bude odkloněna přes zastávku Jubilejní kolonie. Dáale také dochází ke změně NAD, ta bude prodloužen na zastávku Josefa Kotase. Trasy výlukových tramvajových linek č., 12 a 17 se nemění. 
Trasy dotčených výlukových tramvajových linek od 19 dubna 2017:

Trasa linky č. 12
Hranečník - Náměstí Republiky - Mariánské náměstí - Mírové náměstí - SPORT ARÉNA - Nádraží Vítkovice - Most Mládeže - Josefa Kotase (přestup z/na NAD) - Dubina.

Trasa linky č. 17
Vřesinská - Poruba vozovna - Svinov mosty h.z - Nový Ves vodárna - Hulvácká - SPORT ARÉNA - Nádraží Vítkovice - Most Mládeže - Josefa Kotase (přestup z/na NAD) - Dubina.

Trasa linky č. 18
Hlavní nádraží - Plynárny  - Náměstí Republiky - Mariánské náměstí - Ferona (přestup z/na NAD) - Palkovského -SPORT ARÉNA - Jubilejní kolonie - Poliklinika - Josefa Kotase (přestup z/na NAD) - Dubina.

Trasa NAD od 19 dubna 2017:
NAD
Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Tylova - Dolní - Ferona a zpět.

8.5.2017 - Mo...
8.5.2017 - Mo...
8.5.2017 - Mo...

Průběh stavebních prací v měsíci květnu 2017.

Změny od 13. června 2017
Dne 13. června 2017 byla do provozu uvedena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, která bude sloužit pro účely náhradní tramvajové dopravy (dále jen NTD). Tato NTD bude jednokolejná, kyvadlová, a plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu za tramvajovou linku č. 17, která byla v provozu z důvodu probíhající rekonstrukce tramvajových mostů. NTD linky č. X bude obsluhována obousměrnou tramvají typu Vario LF3/2 a bude vedena po trase Hulvácká – Tylova a zpět. NTD bude provozována ve 20 minutovém intervalu, v ranních hodinách bude pro vybrané spoje interval zkrácen. NAD za tramvajovou linku č 18 zůstáva a je vedena v nové trase: Most Čs. Armády - ÚMOb Jih - Josefa Kotase. Dále také dojde k úpravě jízdního řádu linky č. 18.

2.6.2017 - Mo...
2.6.2017 - Mo...
2.6.2017 - Mo...
2.6.2017 - Mo...

Průběh stavebních prací v měsíci červnu 2017.

13.6.2017   Rekonstrukce silničního mostu na ul. Plzeňská
Důvod zrušení NAD za tramvajovou linku č. 17 je oprava silničního mostu na ul. Plzeňská.

17.8.2017   Rekonstrukce silničního mostuna ul. Plzeňská
Průběh stavebních prací v měsíci srpnu 2017 na rekonstrukci silničního mostu na ul. Plzeňská.

2017 06 13@1651@@Hulvácká
Tramvajová linka č. X jezdící v úseku Hulvácká - Tylova. Na tuto linku je nasazena tramvaj Vario LF3/2 ev. č. 1651.

1651 - 18.6.2...
1651 - 13.6.2...
18.6.2017 - P...

Fotografie č. 1 - 2: Tramvaj Vario LF3/2 ev. č. 1651 jezdící na lince č. X v úseku Hulvácká - Tylova.
Fotografie č. 3: Provizorní nástupiště pro tramvajovou linku č. X, zastávka Hulvácká.


2017 06 18@7505@7T2 1339@Josefa Kotase
Náhradní autobusová doprava (dále jen NAD) za tramvajovou linku č. 18 v úseku Josefa Kotase - Most Čs. armády je stabilně zajišťována autobuse typu Solaris Urbino 10, na fotografii vidíte konkrétně ev. č. 7505 z provozovny garáže Hranečník. Od letních prázdnin bude tuto NAD zabezpečovat provozovna garáže Poruba.

7505 - 7T2 13...
7505 - 7T2 13...
 

Fotografie č. 1: NAD za tramvajovou linku č 18, vůz Solaris Urbino 10 ev. č. 7505. Otáčení probíha na Nádraží ve Vítkovicích.

Fotografie č. 2: NAD za tramvajovou linku č. 18, vůz Solaris Urbino 10 ev. č. 7505, Josefa Kotase.

8.7.2017 - Mo...
8.7.2017 - Mo...
8.7.2017 - ul...

Průběh stavebních prací v měsíci červenci 2017.

9.9.2017 - Mo...
9.9.2017 - Mo...

Průběh stavebních prací v měsíci září 2017.

Výluky na tramvajových linkách dotčených při rekonstrukci mostu přes ul. Palkovského
Ve dnech 24. - 25. června 2017
- výluka na linkách č. 7, 11, 17 a 18. Zmíněné tramvajové linky budou vedeny přes Mariánské a Mírové náměstí.
Ve dnech 1. - 2. července 2017 - výluka na linkách 7, 11, 17 a 18. Zmíněné tramvajové linky budou vedeny přes Mariánské a Mírové náměstí.
Ve dnech 29. července 2017 (21:30) do 30. července 2017 (23:00) proběhne výluka na tramvajových linkách č. 7, 11, 17 a 18 z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci mostu přes ul. Palkovského. Zmíněné tramvajové linky pojedou odklonem přes Mírové a Mariánské náměsti. Ve vyloučeném úseku bede zavedena NAD a NTD.

Denní provoz od 5:00 d 23:00:
NTD - linka č. X trasa: Nová Ves vodárna – Střelnice – Ferona – Hulvácká – Dolní – Tylova a zpět.

Noční provoz 23:00 do 5:00:
NAD za tram linku č. 7 trasa: Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr Dubina) – SPORT ARÉNA

NAD za tram. linku č. 11trasa: Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Prostorná – Hulváky – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr Dubina) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.

NAD za tram. linku č. 17 trasa: Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr Dubina) – Dolní (pouze směr Dubina) – Tylova (pouze směr Dubina) – Most Mládeže – ÚMOb Jih – Hotel.dům Hlubina – J. Kotase a zpět.

NAD za tram. linku č. 18 trasa: Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Prostorná – Hulváky – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr Dubina) – Dolní (pouze směr Dubina) – Tylova (pouze směr Dubina) – Most Mládeže – ÚMOb Jih – Hotel.dům Hlubina – J. Kotase a zpět.

Výluka od 19. září - 26. září 2017
Ve dnech 19. září až 26 září 2017 proběhne tramvajová výluka z důvodu demontáže kolejové splitky pod rekonstruovaným mostem Mládeže linkové vedení bude tedy následující:

Linka č. 6 (ranní špička od 4:00 - 9:00 h.)
trasa: (Plynárny) Výstaviště – Karolina – Důl Jeremenko – Nádraží Vítkovice (provizorní TRAM zastávka na ul. Na Obvodu) – Jubilejní kolonie – Poliklinika – ÚMOb Jih – Most Mládeže – Nádraží Vítkovice (standardní TRAM zastávka u budovy vlak. nádraží) – Důl Jeremenko – Karolina – Výstaviště (Plynárny).

V trase Most Mládeže - Zábřeh vodárna - Kino Luna - Výškovice a zpět je zavedena NAD.

Linka č. 6 (odpolední špička od 13:00 do 18:00 h.)
trasa: (Plynárny) Výstaviště – Karolina – Důl Jeremenko – Nádraží Vítkovice (standardní TRAM zastávka u budovy vlak. nádraží) – Most Mládeže – ÚMOb Jih – Poliklinika – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice (provizorní TRAM zastávka na ul. Na Obvodu) – Důl Jeremenko – Karolina – Výstaviště (Plynárny).

V trase Most mládeže - Zábřeh vodárna - Kino Luna - Výškovice a zpět je zavedena NAD.

Linka č. 11 (Po-Pá, 4:30 - 22:55 h., So-Ne, 6:55 - 22:55 h.)
trasa: (Plynárny) Hlučínská – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice – Most Mládeže“ a dále v trase linky č. 15 (směr Dubina). 

V trase Most Mládeže - Zábřeh vodárna - Kino Luna - Zábřeh a zpět je zavedena NAD. V opačném směru NAD obsluhuje také zastávku Hotel Bělský les.

Linka č. 11 (Po-Pá, 22:55 - 4:30 h., So-Ne, 22:55 - 6:55 h.)
trasa: Hlučínská – Křižíkova – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského – Městský stadion – Most Čs. armády – Nádraží Vítkovice a zpět.

V trase Nádraží Vítkovice - Most Čs. armády - Most Mládeže - Zábřeh vodárna - Kino Luna - Zábřeh a zpět je zavedena NAD. V opačném směru NAD obsluhuje také zastávku Hotel Bělský les.

Linka č. 15
trasa: Dubina – J. Kotase – ÚMOb Jih – Most Mládeže“ a dále v trase linky č. 11 (směr Hlučínská). 

V trase Most Mládeže - Výškovice a zpět je zavedena NAD.

Trasy tramvajových linek pouze v sobotu 23. září 2017

Linka č. 7
Vřesinská – Svinov mosty h.z. – Nová ves vodárna (přestup na/z linku X) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Kotva – Výškovice a zpět.

Linka č. 11
(Plynárny) Hlučínská – Karolina – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Městský stadion – Nádraží Vítkovice – Most Mládeže a dále v trase linky č. 15 (směr Dubina).
V úseku zastávek „Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna bude linka č. 11 nahrazena souběžně jedoucími tramvajovými linkami.

Linka č. 17
Vřesinská – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (přestup na/z linku X) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – ÚMOb Jih – J. Kotase – Dubina  a zpět.

Linka č. X
Linka bude prodloužena a pojede jako náhradní doprava za linky č. 7, 11 a 17 v trase: Nová Ves vodárna – Střelnice – Ferona – Hulvácká – Dolní – Tylova a zpět.

Obnovení tramvajového provozu na ul. Plzeňské
Původní předběžný termín rekonstrukce mostu Mládeže, který byl do poloviny září 2017 se protáhl až do začátku listopadu 2017. Od soboty 4. listopadu 2017 již tramvajové linky č. 12, 17 a 18 jezdí po svých obvyklých trasách přes most Mládeže. Zprovozněním mostu Mládeže na Plzeňské ulici byl ukončen provoz tramvajové linky č. X a NAD za linku č. 18. Na tramvajových linkách č. 3, 4, 6, 7, 11, 12, 17, 18 a 19 budou upraveny jízdní řády.

4.11.2017   Most Mládeže (3)
Tramvaj typu Vario LFR.E ev. č. 1331 projíždí již nově rekonstruovanými mosty na ul. Plzeňské (Most Mládeže).

4.11.2017   Most Mládeže (4)
Pohled na zrekonstruované tramvajové mosty na ul. Plzeňské (Most Mládeže).

4.11.2017 - M...
4.11.2017 - M...
4.11.2017 - M...

Pohled na zrekonstruované tramvajové mosty na ul. Plzeňské (Most Mládeže).


Fotografie z rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňské

Zdroj: www.dpo.cz

Aktualizováno 5. 11. 2017 17:52

Nové fotografie

leden 2018
Po18152229
Út29162330
St310172431
Čt4111825 
5121926 
So6132027 
Ne7142128 

Probíhající výluky

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poslední příspěvky:
  22.1.2018 10:56
Zaměstnanecké spoje vyčkávají na svůj pravidelný odjezd po nastoupení zaměstnanců po ranní směně na autobusovém nádraží u společnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. (22.9.2017)

  21.1.2018 16:09
1.4.2010 - jedna z autobusáku ... :-)

  21.1.2018 16:06
1.4.2010 :-)

  20.1.2018 10:20
VIDEO: Mladý řidič nepřežil na Karvinsku srážku s autobusem

>> Přejít na odkaz

  19.1.2018 14:49
Autobusy Ikarus 280.70E (ev. č. 054 a 059), dopravce MZK w w Bielsku-Białej. Autobusy byly vyfotografovány v garážích MZK. (18.1.2018)

  19.1.2018 12:12
Píše se rok 2018 a autobus Ikarus 280.70E (ev. č. 058), dopravce MZK w Bielsku-Białej odjíždí ze zastávky Gościnna Działki. (18.1.2018) V brzkých dnech budou na našem webu přibývat nové fotografie tohoto dopravce.
  19.1.2018 09:07
Stávka brněnských řidičů MHD zažehnána, přidají jim čtyři tisíce měsíčně - iDNES.cz

>> Přejít na odkaz

  18.1.2018 17:45
Další nový parciální trolejbus Škoda 26 Tr Solaris míří do Ostravy. Trolejbus byl vyfotografován na dálničním odpočívadle Devět Křížů. (18.1.2018)

Jste zde: