Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

První výzva v novém roce na nízkoemisní a bezemisní vozidla k přepravě cestujících

Ministerstvo pro místní rozvoj ani v novém roce nezahálí a vyhlašuje výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. Na projekty je připraveno přes 1,3 miliardy korun. Příjem žádostí začíná koncem tohoto měsíce. „Chceme se jednak zasadit o šetrnější využívání pohonných hmot, ale zejména nám jde o čistší ovzduší v našich městech a obcích. Nové dopravní prostředky ocení cestující využívající autobusovou dopravu i městskou hromadnou dopravu, peníze mohou jít i na nákup tramvají a trolejbusů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách:

  • nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG,
  • nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a
  • nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

2.4.2014   TriHyBus   Garáže společnosti ARRIVA   provozovna Neratovice

2.4.2014 - Tr...
2.4.2014 - Tr...
2.4.2014 - Vo...
2.4.2014 - Tr...

Jediný vodíkový autobus v ČR je vyroben na bázi karoserie autobusu Irisbus Citelis 12 M, tento vůz nese označení TriHyBus a je dílem několika firem. Vůz momentálně je v pronájmu společností ARRIVA, provozovna Neratovice. Autobus jde vidět v provozu jen velice zřídka ne-li vůbec.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,15 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 67,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018. Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop.

Další informace naleznete přímo na stránkách Ministerstva pro místí rozvoj a přesné informace k Výzvě č. 20 nízkoemisní a bezemisní vozidla

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Jste zde: