Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Půlmaraton odstartoval sprint změn v Ústí nad Labem

V sobotu 14. září 2014 byla v Ústí nad Labem razantně omezena městská hromadná doprava a dokonce po celý den nevyjely trolejbusy. Příčinou objízdných tras a zkrácení linek byl Ústecký 1/2maraton konající se zde už potřetí. Jeho trasa uzavřela skoro celé centrum města a v určitých časech i další úseky důležité pro dopravu. Pro MHD to znamenalo zrušení zastávek Divadlo, Revoluční, Mírové náměstí, Malá Hradební, Hlavní nádraží, ZPA a Krajský soud, dále omezení provozu v některých zastávkách (Hraničář, Hilarova), ale paradoxně i posílení v jiných místech. Pro obsluhu centra byla zřízena zastávka Uhlozbyt.

Zkráceny byly linky č. 3, 11, 52 ve směru Mírové náměstí/Hlavní nádraží pouze do zastávky Hraničář. Ve směru Revoluční byly předčasně ukončeny linky č. 13, 19 v zastávce Uhlozbyt, kam byly odkloněny i spoje linek č. 1, 4, 6 a 12 ze zastávky Divadlo. Největší změnu zažili cestující z Dobětic, neboť linka č. 54 byla rozdělena na dvě části. První polovina jela v úseku Všebořice – Hraničář, druhá vedla z Dobětic k Uhlozbytu.

 

805 - 7U3 038...
55 - 5U8 0471...
56 - 5U8 0472...

Fotografie č. 1.: Autobus Solaris Urbino 18 CNG (ev. č. 805) na lince č. 11 mimořádně ukončené na zastávce Hraničář.
Fotografie č. 2.: Autobus Irisbus Crossway LE 12 M CITY (ev. č. 55)
 poblíž Poliklniky.
Fotografie č. 3.: Autobus Irisbus Crossway LE 12 M CITY (ev. č. 56) zastavuje na provizorní zastávce Uhlozbyt, která byla zřízena na obsluhu centra města.

První odklonová trasa vedla z Předlic kolem Globusu a Žižkovou ulicí až do Přístavní ulice, odkud se autobusy vracely přes Uhlozbyt na své trasy. Pro cestu na Střekov museli řidiči využít Mariánský most, ze kterého pokračovali po svých trasách. Cesta z Uhlozbytu na pravidelné trasy vedla ulicemi Důlce, Hoření, Malátova pro linky na Severní Terasu. Linky směřující k Poliklinice museli využít ještě další dvě ulice (Bělehradskou a Rooseveltovu).

Zajímavostí bylo vypravení Karosy B 731 ev. č. 5, se kterou už se počítá pouze v nejnutnějších případech, na linku č. 62 a Mercedes - Benz Conecto LF ev. č. 53 na trolejbusovou linku č. 54. Vozy krajské dopravy obvykle při výlukách jezdí pouze na linkách autobusové dopravy, nikoliv trolejbusové.

5 - ULA 58-45...
53 - 5U7 9940...

Fotografie č. 1.: Karosa B 731 (ev. č. 5) na trolejbusové lince č. 62.
Fotografie č. 2.: Mercedes - Benz Conecto LF (ev. č. 53) na trolejbusové lince č. 54.

Aktualizováno 21. 9. 2014 12:45

Jste zde: